Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy najszybciej mogę odejść na emeryturę?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-02-13

Kiedy będę mogła odejść na emeryturę, z jakiego przywileju mogę skorzystać, żeby odejść na wcześniejszą emeryturę? Mam 54 lata pracuję od 198 r. w KWB, natomiast od 1992 r. do 2009 r. na stanowisku w warunkach specjalnych. Później –stanowisko umysłowe. Byłam też przez 2 lata na urlopie wychowawczym (1987–1989).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych emerytura pomostowa jest świadczeniem pieniężnym przysługującym niektórym pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Prawo do emerytury pomostowej na zasadach ogólnych przysługuje pracownikowi, po łącznym spełnieniu ustawowo określonych warunków. Z możliwości przejścia na emeryturę pomostową na ogólnych zasadach może więc skorzystać pracownik, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
  • ukończył co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),
  • udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,
  • posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac,
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac,
  • rozwiązał stosunek (stosunki) pracy.

W chwili obecnej nie spełnia Pani warunku dotyczącego wieku, a dodatkowo od czerwca 2009 roku pracuje Pani na stanowisku umysłowym, które nie jest zaliczane do pracy w szczególnych warunkach. Nawet więc jeśli osiągnie Pani określony wiek, nie spełnia Pani jednego z wymaganych warunków, wiec wcześniejsza, pomostowa emerytura Pani nie będzie przysługiwała.

Urodziła się Pani w 1962 r., zatem na emeryturę - zgodnie z powszechnym wiekiem emerytalnym – może Pani przejść w wieku 63 lat i 1 do 4 miesięcy (w zależności od miesiąca urodzenia).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Możliwość otrzymania odprawy emerytalnej

Czy jest jeszcze możliwość otrzymania odprawy emerytalnej? Zostałam zwolniona w ramach zwolnień grupowych w 2010 r., a na emeryturę przeszłam...

 

Zasady wypłacania emerytury mieszanej

W wyniku rozprawy sądowej została mi przyznana (obliczona) emerytura od marca 2013 r. za pracę w warunkach szczególnych. Zgodnie z przepisami prawo do...

 

Czy rentę wlicza się do emerytury?

Czy renta wlicza się do emerytury? Czy okres przebywania na rencie może być zaliczony do okresów składkowych tak jak urlop wychowawczy (tj. składkowy 1/3)?

 

Emerytura miesiąc po świadczeniu rehabilitacyjnym

Obecnie przebywam na L4. Mam przyznane świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące, czyli do końca kwietnia. W maju nabywam prawo do emerytury. Co...

 

Kiedy nabędę prawo do emerytury?

Przy ciągle zmieniających się przepisach dotyczących wieku przejścia na emeryturę nie wiem, od kiedy byłabym do niej upoważniona. Mój rocznik to 1959,...

 

Dalsza praca mimo wieku emerytalnego

Dalsza praca mimo wieku emerytalnego

Niedługo kończę 61 lat. Chciałabym pracować jeszcze rok mimo wieku emerytalnego. Czy to jest możliwe? Firma proponuje przejście na emeryturę wraz...

Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy policjanta

Jestem policjantem i chciałbym odejść na emeryturę. W latach 1985-1988, między 16 a 19 rokiem życia, mieszkałem w gospodarstwie rolnym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »