Kategoria: Renta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy należy się odprawa rentowa lub emerytalna?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-07-08

W ramach zwolnień grupowych, po otrzymaniu odprawy z tego tytułu, końcem listopada 2011 r. został ze mą rozwiązany stosunek pracy. Jednak na 2 dni przed zakończeniem stosunku pracy zachorowałem i lekarz wypisał mi zwolnienie lekarskie. Na zwolnieniu przebywałem całe 182 dni, następnie przeszedłem na zasiłek rehabilitacyjny, a potem uzyskałem prawo do renty. Rentę przedłużano mi trzykrotnie, ostatnią bezterminowo. Od pierwszego dnia mojej choroby do chwili obecnej wszystkie świadczenia były realizowane bez przerw. W momencie uzyskania pierwszego prawa do renty poinformowałem o tym zakład pracy i zostałem objęty zakresem świadczeń socjalnych. Wkrótce osiągnę wiek emerytalny, czy zakład pracy wypłaci mi odprawę emerytalną? Nie otrzymałem wcześniej odprawy rentowej.

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Zgodnie z art. 92(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108; dalej „K.p.”) – pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Powszechnie przyjęte jest, że niezdolność do pracy warunkująca nabycie prawa do renty, rozwiązanie umowy o pracę z tego tytułu oraz uzyskanie pozytywnej decyzji rentowej nie muszą następować bezpośrednio po sobie. Wystarczy, aby pomiędzy tymi zdarzeniami zaistniał pewien związek – czyli fakt rozwiązania umowy o pracę oraz uzyskanie renty powinno być ze sobą w jakiś sposób powiązane.

W przepisie mowa o „spełniającym warunki” do emerytury lub renty, a także o osobie „której stosunek pracy ustał”. Zestawienie to sugeruje następczą sekwencję zdarzeń. Najpierw (albo równocześnie) muszą zostać spełnione warunki do świadczenia z ubezpieczenia społecznego, a dopiero wtórnie (albo jednocześnie) zatrudnienie pracownicze ma się zakończyć.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego zależność ta nie jest jednolicie rozumiana. Odnośnie do pierwszego świadczenia przyjęto pogląd, że prawo do odprawy rentowej przysługuje w sytuacji uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w trakcie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy. Zastrzeżono jednak, że schorzenie prowadzące do renty musi powstać jeszcze w okresie zatrudnienia. Prawo do odprawy powstaje dopiero po spełnieniu wszystkich przesłanek, czyli niekoniecznie w chwili rozwiązania stosunku pracy. W tym wypadku Sąd Najwyższy skupił się na zależności funkcjonalnej zachodzącej między ustaniem stosunku pracy a przejściem na rentę, pomijając datę spełnienia przesłanek do tego świadczenia. Zaakceptowano jednak wprost dopuszczalność spełnienia warunków do renty z tytułu niezdolności do pracy po ustaniu umowy o pracę .

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odmienne zapatrywanie zaprezentował Sąd Najwyższy w zakresie odpraw emerytalnych. Podkreślił, że niespełnienie przez pracownika na datę ustania stosunku pracy warunków uprawniających do emerytury uniemożliwia powstanie prawa do odprawy emerytalnej. Dotyczy to wypadków, gdy pracownik między ustaniem stosunku pracy a nabyciem uprawnień emerytalnych był bezrobotny, pobierał świadczenie przedemerytalne albo zasiłek chorobowy.

W Pana przypadku bardziej zasadne jest otrzymanie odprawy rentowej, a nie emerytalnej. Co do zasady, są one jednakowe co do wysokości, jednak jeśli będzie Pan się domagał odprawy emerytalnej (a nie z tytułu przejścia na rentę) pracodawca ma prawo odmówić jej wypłaty. Z kolei roszczenie o wypłatę odprawy rentowej się już przedawniło. Traktowanie Pana jako rencisty czy emeryta nie skutkuje przyznaniem odprawy. To nie są kwestie powiązane.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »