Kategoria: Renta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy należy się odprawa rentowa lub emerytalna?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-07-08

W ramach zwolnień grupowych, po otrzymaniu odprawy z tego tytułu, końcem listopada 2011 r. został ze mą rozwiązany stosunek pracy. Jednak na 2 dni przed zakończeniem stosunku pracy zachorowałem i lekarz wypisał mi zwolnienie lekarskie. Na zwolnieniu przebywałem całe 182 dni, następnie przeszedłem na zasiłek rehabilitacyjny, a potem uzyskałem prawo do renty. Rentę przedłużano mi trzykrotnie, ostatnią bezterminowo. Od pierwszego dnia mojej choroby do chwili obecnej wszystkie świadczenia były realizowane bez przerw. W momencie uzyskania pierwszego prawa do renty poinformowałem o tym zakład pracy i zostałem objęty zakresem świadczeń socjalnych. Wkrótce osiągnę wiek emerytalny, czy zakład pracy wypłaci mi odprawę emerytalną? Nie otrzymałem wcześniej odprawy rentowej.

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog
Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka

Zgodnie z art. 92(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108; dalej „K.p.”) – pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Powszechnie przyjęte jest, że niezdolność do pracy warunkująca nabycie prawa do renty, rozwiązanie umowy o pracę z tego tytułu oraz uzyskanie pozytywnej decyzji rentowej nie muszą następować bezpośrednio po sobie. Wystarczy, aby pomiędzy tymi zdarzeniami zaistniał pewien związek – czyli fakt rozwiązania umowy o pracę oraz uzyskanie renty powinno być ze sobą w jakiś sposób powiązane.

W przepisie mowa o „spełniającym warunki” do emerytury lub renty, a także o osobie „której stosunek pracy ustał”. Zestawienie to sugeruje następczą sekwencję zdarzeń. Najpierw (albo równocześnie) muszą zostać spełnione warunki do świadczenia z ubezpieczenia społecznego, a dopiero wtórnie (albo jednocześnie) zatrudnienie pracownicze ma się zakończyć.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego zależność ta nie jest jednolicie rozumiana. Odnośnie do pierwszego świadczenia przyjęto pogląd, że prawo do odprawy rentowej przysługuje w sytuacji uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w trakcie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy. Zastrzeżono jednak, że schorzenie prowadzące do renty musi powstać jeszcze w okresie zatrudnienia. Prawo do odprawy powstaje dopiero po spełnieniu wszystkich przesłanek, czyli niekoniecznie w chwili rozwiązania stosunku pracy. W tym wypadku Sąd Najwyższy skupił się na zależności funkcjonalnej zachodzącej między ustaniem stosunku pracy a przejściem na rentę, pomijając datę spełnienia przesłanek do tego świadczenia. Zaakceptowano jednak wprost dopuszczalność spełnienia warunków do renty z tytułu niezdolności do pracy po ustaniu umowy o pracę .

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odmienne zapatrywanie zaprezentował Sąd Najwyższy w zakresie odpraw emerytalnych. Podkreślił, że niespełnienie przez pracownika na datę ustania stosunku pracy warunków uprawniających do emerytury uniemożliwia powstanie prawa do odprawy emerytalnej. Dotyczy to wypadków, gdy pracownik między ustaniem stosunku pracy a nabyciem uprawnień emerytalnych był bezrobotny, pobierał świadczenie przedemerytalne albo zasiłek chorobowy.

W Pana przypadku bardziej zasadne jest otrzymanie odprawy rentowej, a nie emerytalnej. Co do zasady, są one jednakowe co do wysokości, jednak jeśli będzie Pan się domagał odprawy emerytalnej (a nie z tytułu przejścia na rentę) pracodawca ma prawo odmówić jej wypłaty. Z kolei roszczenie o wypłatę odprawy rentowej się już przedawniło. Traktowanie Pana jako rencisty czy emeryta nie skutkuje przyznaniem odprawy. To nie są kwestie powiązane.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »