Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy następuje przedawnienie zaległości w ZUS?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam stare długi w ZUS, od prawie 10 lat mieszkam za granicą, nie posiadam meldunku w Polsce. Dowiedziałem się, że ZUS poprzez policję usiłuje znaleźć moje miejsce zamieszkania. Nie bardzo wiem, co robić. Czytałem, że długi w ZUS przedawniają się po 10 latach. Najchętniej nic bym nie robił, tylko poczekał, aż minie te 10 lat, tylko nie wiem, od kiedy się je liczy. Co mi Państwo radzą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje nieopłacania składek do ZUS

Najlepiej zadzwonić do dzielnicowego i zapytać, czego dotyczy sprawa. Mogę tu tylko gdybać, a przecież nie o to chodzi.

Jeśli ZUS prowadzi egzekucję, nieskuteczną, być może wniesiono sprawę o wyjawienie majątku, a wtedy, w przypadku braku stawiennictwa, policja na żądanie sądu ustala miejsce zamieszkania.

Może chodzi o wykroczenie związane z nieopłaceniem składki czy składek. Może toczy się postępowanie w tym zakresie i stąd wizyta policji.

Co do przedawnienia. Owszem, należności wobec ZUS przedawniają się z upływem 10 lat, ale o ile w ciągu tych 10 lat nie zostało wszczęte postępowanie w sprawie egzekwowania należności, czyli wystawiony tytuł egzekucyjny, prowadzona egzekucja. 20 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które poszerzyły katalog zdarzeń zawieszających bieg terminu przedawnienia. Do art. 24 tejże ustawy dodano zdanie – „wydanie decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia”.

Może być różnie, prawdopodobnie coś było prowadzone, ale to należałoby sprawdzić. Dopiero gdyby nie było takowego postępowania przez 10 lat – można mówić o przedawnieniu należności wobec ZUS. Od 2012 roku termin przedawnienia wynosi 5 lat. Liczony jest od 2012 r., a jeśli według starych przepisów – okres 10 lat minie wcześniej niż 2017 r. – to należności ulegają przedawnieniu z upływem korzystniejszego terminu.

Jeśli więc składki stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., to 5-letni bieg przedawnienia zaczyna się od dnia 1 stycznia 2012 r. Jeśli zaś składki były wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., zgodnie ze starym 10-letnim biegiem przedawnienia, przedawniłyby się wcześniej to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu a nie zgodnie z nowymi przepisami.

Zobacz również: Niepłacenie składek ZUS z działalności gospodarczej

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl