Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy nie przelicza się ponownie wysokości zasiłku chorobowego

Autor: Marta Handzlik

1 kwietnia zakończył mi się okres zasiłku chorobowego po 182 dniach choroby. W dniach 2-5 kwietnia przebywałam na urlopie, zaś 6 kwietnia przedstawiłam zwolnienie lekarskie na inną jednostkę chorobową. Jak powinna być wyliczona podstawa do wypłaty zasiłku? Czy zasiłek powinien wynosić tyle samo co z ostatniego zwolnienia np. z marca tego roku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kolejne zwolnienia a zasiłek chorobowy

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 43 ustawy dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 372) podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Trzymiesięczny termin, o którym mowa wyżej obejmuje pełne miesiące kalendarzowe.

Termin ten ustanowiony został dla obliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Podstawę tę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę z okresu poprzedzającego powstanie prawa do zasiłku. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest zawsze co najmniej raz w miesiącu i z reguły z dołu. Termin wyznaczony do korekty podstawy wymiaru świadczenia odpowiada zatem, co do zasady, trzem cyklom obrachunkowym wysokości wynagrodzenia.

Słowem – jeśli między poszczególnymi okresami pobierania zasiłku chorobowego (obecnie rozpoczęła Pani nowy okres zasiłkowy) nie wystąpiła przerwa, albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, ZUS nie wylicza Pani podstawy zasiłku na nowo, tylko wciąż obowiązuje poprzednio wyliczona podstawa. Dlatego teraz Pani zasiłek będzie taki sam, jak zasiłek na przykład w marcu.

Zobacz również: Ponowne L4 po 182 dniach choroby

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl