Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje wznowienia działalności gospodarczej na zasiłku chorobowym

Marta Handzlik • Opublikowane: 2022-01-03

Jestem na zasiłku chorobowym, ale chciałabym złożyć wniosek o grant. W tym celu musiałabym wznowić działalność gospodarczą. Czy samo wznowienie działalności gospodarczej, bez planowanej pracy i dochodów, spowoduje wstrzymanie zasiłku chorobowego? Czy ryzykuję utratą zasiłku? Proszę o informacje jakie mogą mnie spotkać konsekwencje za wznowienie działalności gospodarczej na zasiłku chorobowym.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje wznowienia działalności gospodarczej na zasiłku chorobowym

Utrata prawa do zasiłku chorobowego w przypadku podjęcia pracy

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) – ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 kwietnia 2005 r. (I UK 370/04, OSNP 2005/21/342), pracą zarobkową, której wykonywanie w okresie orzeczonej niezdolności do pracy powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego jest każda aktywność ludzka zmierzająca do osiągnięcia zarobku.

Nie ma przy tym znaczenia, czy ta inna praca była niezgodna z celem zwolnienia lekarskiego. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 12 listopada 2002 r., III AUa 3189/01 (Pr.Pracy z 2003 r., nr 10, str. 43) adnotacja na zwolnieniu lekarskim o treści: „pacjent może chodzić” nie usprawiedliwia wykonywania pracy przez pracownika, którego taka adnotacja dotyczy. Taki zapis upoważnia go jedynie do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, np. poruszanie się po mieszkaniu, udanie się na zabieg czy kontrolę lekarską.

Surowe stanowisko sądów co do czynności zarobkowych na zwolnieniu lekarskim

Orzecznictwo Sądu Najwyższego zakłada, iż pracownik w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim powinien stosować się w pełni do wskazań lekarskich i powstrzymać się od podejmowania czynności, które mogłyby przedłużyć niezdolność do pracy, podjęcie zaś czynności zarobkowych – w szczególności sprzecznych ze wskazaniami lekarskimi – świadczy o naruszeniu pracowniczego obowiązku troski o dobro pracodawcy (SN wyrok z dnia 16 listopada 2000r., sygn. akt: I PKN 44/00).

Pracą w rozumieniu powyższego przepisu będzie zarówno wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, jak również wykonywanie różnych czynności na podstawie stosunków prawnych o charakterze cywilnoprawnym (umowa-zlecenie, o dzieło), a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej czy samozatrudnienie. Nie będzie miało tu znaczenia, czy praca taka obciąża, czy też nie w istotny sposób organizm pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim, czy jest wykonywana w pełnym wymiarze, ani też motywacja pracownika podejmującego taką pracę. Sąd Najwyższy wskazał, iż jedynie sporadyczna, wymuszona okolicznościami aktywność zawodowa zmierzająca do osiągnięcia zarobku w czasie pobierania zasiłku chorobowego może usprawiedliwiać zachowanie prawa do takiego świadczenia.

W mojej opinii samo odwieszenie działalności, bez podjęcia kolejnych kroków, na przykład zatrudnienia pracownika, czy wykonania innych czynności nie powinno być podstawą do wstrzymania zasiłku. Jednak muszę Panią uprzedzić, że ZUS w takich sytuacjach niejako z automatu wstrzymuje zasiłek (czy słusznie – trudno powiedzieć, musiałabym zobaczyć uzasadnienie).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »