Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje niezapłacenia składek dla pracowników

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Miałem małą firmę przez kilka lat. Niestety w roku 2006 popadła ona w finansowe kłopoty, czego skutkiem było jej zamknięcie w roku 2007. Przez pięć miesięcy nie opłaciłem składek ZUS za pracowników, ponieważ nie miałem z czego. Miałem nadzieję, że zrobię to później, ale do tej pory nie stać mnie na to.  Z jakim miesiącem przedawniają się należności wobec ZUS-u? Czy jeżeli nie opłacę tych składek w tym terminie to znaczy, że za dany okres moi pracownicy stracą prawo do emerytury/renty? Czy są jeszcze jakieś istotne konsekwencje dla moich pracowników, po dziesięciu latach od rozwiązania umowy o pracę, które wiążą się z niezapłaconymi składkami ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje niezapłacenia składek dla pracowników

Kiedy przedawniają się składki w ZUS?

Od 1 stycznia 2012 r. okres przedawnienia składek ZUS wynosi 5 lat od dnia, w którym upłynął termin ich płatności. Jeżeli zaległość powstała przed początkiem 2012 roku, bieg przedawnienia powinien być liczony również od 1 stycznia 2012 r. Od tej ogólnej reguły jest jednak wyjątek na korzyść podatników. Jeżeli przedawnienie dotyczy starych należności za składki sprzed 2012 r., które zgodnie z ówczesnymi przepisami przedawniłyby się wcześniej, niż w 2017 roku, wolno nadal stosować przedawnienie liczone na dawnych zasadach (10 lat).

W Pana przypadku składki zasadniczo przedawniałyby się w tym roku. O ile nie przerwano biegu przedawnienia. Każda czynność ZUS prowadząca do wyegzekwowania składek, egzekucja skarbowa przerywają termin przedawnienia. I biegnie od nowa.

Przyjmując więc, że jest tak, jak Pan mówi – okres przedawnienia biegnie i kończy się obecnie, a ZUS nie podejmował do tej pory żadnych działań, powinien Pan spokojnie przeczekać. Składki przedawniają się co miesiąc, zawsze od dnia wymagalności.

Zobacz również: Ile lat wstecz może kontrolować ZUS?

Nieopłacanie składek za pracowników

Pracownik z tego tytułu, że pracodawca nie opłaca składek do ZUS-u, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. To na płatniku składek, czyli pracodawcy spoczywa obowiązek, według zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Jeżeli płatnik nie realizuje obowiązku płacenia składek w terminie, podlega m.in. karze grzywny do 5000 zł.

Pracownikowi okres, za który nie zostały opłacone składki przez pracodawcę, zostanie zaliczony do ubezpieczenia społecznego. Może Pan skorzystać z układu ratalnego także na pracowników. Nowelizacja przewiduje taką ewentualność.

Zobacz również: Kwartalna waloryzacja składek emerytalnych

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl