Kategoria: Kontrola

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola z ZUS i zakwestionowanie umowy o dzieło

Autor: Michał Kowalski • Opublikowane: 2019-04-24

Wczoraj zakończyła się u mnie kontrola ZUS, nie mam jeszcze oficjalnego pisma, ale kontrolujący poinformował mnie o swoich zastrzeżeniach. Problem dotyczy interpretacji umowy o dzieło i umowy zlecenia. Przez kilka miesięcy w 2015 i 2016 r. zatrudniałem jedną osobę na umowę o dzieło – była to osoba prowadząca działalność rolniczą ubezpieczona w KRUS, oraz drugą osobę na umowę zlecenie. Obie te osoby były zatrudnione na podobnych warunkach i miały podobne (ale nie identyczne) obowiązki. Kontrolujący z ZUS zakwestionował umowę o dzieło, uważa, że powinna zostać zawarta umowa-zlecenie i odprowadzone od niej składki. Jakie mam możliwości odwołania się i obrony swojego stanowiska?

Michał Kowalski

»Wybrane opinie klientów

Profesjonalnie, wyczerpująco i uczciwie udzielona porada prawna. Dodatkowo niedrogo i bardzo szybko, bez wychodzenia z domu. Dziękuję osobiście Panu Januszowi Polanowskiemu.
Halina, 52 lata, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko, czego chcieć więcej?
Michał
Muszę przyznać, że bardzo szybko i sprawnie uzyskałem odpowiedzi na nurtujące mnie dylematy prawne w dość zawiłej sprawie. Wyraźnie poprawił się mój komfort psychiczny poparty rzetelną wiedzą prawną.
Mikołaj
Fachowość i cena korzystając wielokrotnie z porad prawników z rejonu Wałbrzyskiego mimo ogromnych kwot jakie płaciłam sprawa była zawsze rozpatrywana pobieżnie. Natomiast tutaj spotkałam się z ogromnym profesjonalizmem wdość ciężkiej sprawie za na prawdę bardzo przystępną cenę.
Joanna
Dziękuję za szybko profesjonalną obsługę polecam
Paulina
 Bardzo dziękuję za szybkie i szerokie wyjaśnienia oraz wyczerpujące propozycje rozwiazań podanego problemu. Kierujac się propozycjami Pani prawnik osoba zainteresowana skierowała wniosek do sądu opiekuńczego o zgodę na sprzedaż działki i czeka na wyznaczenie terminu rozprawy.
Joanna
Mam 64 lata,miałem wątpliwości odnośnie mojej kilku letniej pracy w UK i uzyskaniu wyższego mojego świadczenia emerytalnego w Polsce. Uzyskałem pełne wyjaśnienie. Jestem wdzięczny i polecam ePorady24 w jakich kolwiek wątpliwości.
Edward
Serdecznie polecam tą firmę szybka i konkretna odpowiedz !
Roman
Bardzo szybka odpowiedź. Pomocna i konkretna.
Zuzanna
Porada, odpowiedź bardzo wyczerpująca i zrozumiała i jak najbardziej pomocna
Elżbieta
Dzień dobry Pani Marto dziękuje ślicznie za odpowiedz - wszystkim polecam ten serwis - profesjonalny zespół ludzi zawsze pomocny. Pomoc dostałam błyskawicznie. Będę polecać go wszystkim znajomym. Warto. Jeszcze raz dziękuję :)
Julia
Porada była wyczerpująca i przekazana bardzo przystępnie. Przedstawione podstawy prawne bardzo pomocne. 
Beata
Dziękuje za szybką konkretną odpowiedź .
Urszula, 62 lata
Dziękuję za poradę, była wystarczająca, skorzystałam. Pozdrawiam.
Joanna
Bardzo rzeczowa i profesjonalna i szybka odpowiedż
Jarosław, 50 lat, dyżurny ruchu
Bardzo pomocna opinia.
Olimpia, 43 lata
Bardzo dziękuję za bardzo wyrazistą, wyczerpującą, zrozumiałą i treściwą odpowiedz mimo, że nie mogę dziedziczyć skladek ZUS.
Grażyna
Polecam
Łukasz, engineer, 29 lat
Bardzo dobra obsługa i szybka odpowiedź. Ocena 6
Renata, Ekspedientka, 53 lata
Jestem pod wrażeniem nie tylko profesjonalizmu, ale także zaangażowania. Moja sprawa jest, delikatnie mówiąc, dość skomplikowana i wielowątkowa. Na każde pytanie (było ich sporo) otrzymałam rzetelną, wyczerpującą odpowiedź w zrozumiały dla mnie sposób. Jeśli było konieczne użycie terminów prawnych, zostało mi wyjaśnione (zanim zdążyłam spytać) ich znaczenie i kontekst. Bardzo dziękuję i myślę, że jeszcze skorzystam nie raz z Państwa wiedzy. Dziękuję też za to, że poczułam się jak człowiek, nie tylko jak petent.
Jolanta, pielegniarka, 56 lat
Dziękuje za udzieloną pomoc w zrozumieniu przepisów, które mnie dotyczą.
Mira, emerytka
Polecam zdecydowanie. Otrzymałam w pełni satysfakcjonującą odpowiedz wraz z uzasadnieniem.
Mariola, księgowa, 25 lat
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Magdalena, księgowa, 59 lat
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, jestem pod wrażeniem jej jakości.
Cezary, przedsiębiorca, 57 lat
Dziękuję bardzo za udzielone wyjaśnienia. Odpowiedzi na główne i dodatkowe pytania otrzymałam szybko i w sposób zrozumiały, co jest bardzo istotne. Chętnie polecę Państwa usługi znajomym.
Agata
Dziękuję za wyczerpującą konkretną odpowiedź. 
Danuta
Oby wszystkie instytucje, z których korzystamy w naszych czasach, były tak profesjonalne i odpowiedzialne. Takie podejście do klienta nie tylko pomaga rozwiązywać problemy prawne, ale poprzez empatyczne podejście do człowieka, odbudowuje wiarę w istnienie osób dobrej woli niosących efektywną pomoc.
Ewa
Witam, Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. Nawet gdybym miała dodatkowe pytania odnośnie sprawy Pani prawnik odpowiedziała wyczerpująco i rozwiała wszystkie moje wątpliwości.
Ewa, pielęgniarka, 43 lata
Zlecenie zrealizowane bardzo szybko i profesjonalnie. Gorąco polecam.
Mariusz
Dziękuję za poradę.
Ewa

Skoro na razie była tylko kontrola, to jej efektem będą wnioski końcowe oraz być może nakazanie zapłaty składek na ubezpieczenie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prawdopodobnie nakaże przekwalifikować umowy o dzieło na umowy-zlecenia lub umowy o pracę. Przekształcenie umów spowoduje konieczność zapłaty składek na ubezpieczenie z tego tytułu. W konsekwencji zostanie na Pana nałożony obowiązek uregulowania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, w trybie i na zasadach jak dla zaległości podatkowych.

Składki są za miesiące, w jakich zawarta była umowa o dzieło (a wg ZUS być może zlecenie lub o pracę). Są to miesiące powstania zobowiązania. A termin zapłaty składek to 15 dzień następnego miesiąca. Zatem od 16 dnia następnego miesiąca powstała zaległość.

Za zobowiązania budżetowe, w tym np. nakaz ZUS powstały w wyniku kontroli i oskładkowania umów o dzieło, odpowiada Pan jako płatnik składek do pełnej wysokości (w tym także majątkiem prywatnym).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej „ustawy o sus”)– obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (zwanymi dalej „zleceniobiorcami”), oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4. Z kolei art. 12 ust. 1 ustawy o sus wskazuje, że obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, zaś art. 13 pkt 2 mówi, że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne w następujących okresach osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy – od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zlecającym wykonanie dzieła i przyjmującym zlecenie wykonania dzieła. Przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności dające konkretny, namacalny rezultat – zarówno materialne, np. wykonanie przedmiotu, przerobienie, a także naprawa przedmiotów już istniejących, jak i niematerialne, np. zaprojektowanie strony WWW. W ramach umowy o dzieło jej wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy.

Umowa zlecenie zobowiązuje przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności prawnej (świadczenia usług, inne działania), w zamian za określone świadczenie. Wykonawca umowy zlecenia nie jest ostatecznie odpowiedzialny za jej efekt. Założeniem takiej umowy jest, że jej wykonawca powinien wykonać ją osobiście i z należytą starannością. W przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do należytego wykonania czynności zawartej w umowie, nie biorąc odpowiedzialności za jej ostateczny efekt.

Z orzeczeń sądowych wynika, że takie czynności, jak np.: ochrona obiektu, sprzątanie – czyszczenie, montaż okien, opieka nad podopiecznym, rehabilitacja chorych, wycinanie samosiewów, koszenie, nie mogą być przedmiotem umowy o dzieło. Rzecznik zwraca uwagę na to, że podobnych kontraktów nie można również zawierać z wykładowcami, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 28 sierpnia 2014 r. sygn. akt II UK 12/14).

Przedmiotem umowy o dzieło jest przyszły, z góry określony, samoistny, materialny lub niematerialny, lecz ucieleśniony, obiektywnie osiągalny i (w danych warunkach) pewny rezultat pracy i umiejętności przyjmującego zamówienie, którego charakter nie wyklucza możliwości zastosowania przepisów o rękojmi za wady. Przedstawiony zespół cech konstytutywnych występować musi łącznie.

Tym samym istotą umowy o dzieło jest osiągnięcie określonego rezultatu, co odróżnia ją od umowy zlecenia (art. 734 i następne K.c.) oraz od umowy o świadczenie usług (art. 750 K.c.). Z kolei umowa o świadczenie usług jest umową starannego działania, a zatem jej celem jest wykonywanie określonych czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu.

Po zakończeniu czynności kontrolnych ZUS sporządza protokół pokontrolny, w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich zostanie doręczony Panu jako płatnikowi składek. Protokół jest odzwierciedleniem przebiegu kontroli ZUS i znajdzie się w nim opis stanu faktycznego oraz przywołane zostaną przepisy, które zdaniem ZUS zostały naruszone.

Sam protokół kontroli nie podlega zaskarżeniu, nie można się też od niego odwołać. Jednak zgodnie z pouczeniem, które powinno być w protokole kontroli, jako płatnik może Pan złożyć pisemne zastrzeżenia do ustaleń dokonanych w toku postępowania. Powinien Pan w nich wskazać, z którymi spośród ustaleń kontroli się nie zgadza, oraz wskazać dowody na poparcie swojego stanowiska. Ma Pan na to 14 dni od daty doręczenia protokołu kontroli.

Po otrzymaniu zastrzeżeń inspektor kontroli musi się do nich ustosunkować w formie pisemnej. Może się nie zgodzić z zastrzeżeniami, przyjąć je lub przyjąć część z nich, a część uznać za bezzasadne. Odpowiedzi na zastrzeżenia ZUS udziela obecnie w formie aneksu do protokołu kontroli. Zostaje w nim określone stanowisko kontrolującego wobec zarzutów podniesionych przez płatnika – może on uznać zastrzeżenia za uzasadnione w całości, w części lub nie uwzględnić ich w ogóle. Aneks do protokołu stanowi integralną część dokumentacji pokontrolnej.

Jeżeli Pana zastrzeżenia do protokołu nie zostaną uwzględnione, a Pan nadal nie będzie się zgadzał z protokołem pokontrolnym – ZUS wyda decyzję, dotyczącą spornych kwestii, ustalającą podleganie ubezpieczeniom, właściwą – zdaniem ZUS – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne lub prawidłowe wysokości rozliczonych przez płatnika świadczeń.

Od wydanej decyzji przysługuje Panu jako płatnikowi środek odwoławczy w postaci odwołania do sądu. Tryb odwoławczy od decyzji Zakładu reguluje art. 83 ust. 2 ustawy o sus. Przewiduje on odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, za pośrednictwem terenowej jednostki ZUS, która wydała sporną decyzję. Odwołanie składa się w dwóch egzemplarzach, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli na tym etapie ZUS uzna zasadność odwołania, wówczas uchyli lub zmieni sporną decyzję. Jeżeli nie uczyni tego – sprawa trafi do sądu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kontrola ZUS-u w firmie i darowizna mieszkania

Obecnie w mojej firmie trwa kontrola ZUS. Chciałbym zrobić darowiznę mojego mieszkania na rzecz syna. Nie wiem, jaki będzie wynik kontroli, ale zapewne zapłacę pewne należności. Czy gdybym nie mógł ich pokryć, ZUS będzie mógł skorzystać ze skargi paulińskiej i mieszkanie byłoby zagrożone?

Praca w trakcie zwolnienia lekarskiego

Byłam na zwolnieniu lekarskim i pracowałam w innej firmie na umowę zlecenie. ZUS dopatrzył się tego. Co mogę zrobić, aby uniknąć kary z ZUS-u?

Postępowanie sprawdzające ZUS i wstrzymanie wypłaty zasiłku chorobowego

ZUS prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące mojego ostatniego zatrudnienia i prawa do zasiłku chorobowego. Sprawdzają wiarygodności mojej umowy o pracę z ostatnim pracodawcą. Miałam umowę na 3 miesiące i ona wygasła. Pod koniec jej trwania uległam wypadkowi w domu – złamałam nogę. Mam dokumenty ze szpitala, które to poświadczają. Przebywałam na L4, pierwsze 7 dni wypłacił mi jeszcze pracodawca, a potem powinien płacić ZUS, lecz jak dotąd nie otrzymałam ani złotówki - ZUS wstrzymał wypłatę zasiłku chorobowego. Pracownicy ZUS odpowiadają, że postępowanie sprawdzające ZUS trwa. Jednak nie otrzymałam żadnej informacji na piśmie. Ciągnie się to już prawie 2 miesiące. Nikt nie chce udzielić mi informacji, na jakim etapie jest moja sprawa. Jestem bezradna. Czy można w jakiś sposób ponaglić urzędników ZUS?

ZUS podważa pracę żony na rzecz działalności gospodarczej męża, co robić?

Zięć prowadzi transport międzynarodowy, autopomoc, komis samochodowy. Zatrudnił córkę w pierwszych tygodniach ciąży jako osobę współpracującą. Od drugiego miesiąca była na zwolnieniu lekarskim, bo obawiano się, że nie donosi ciąży. Kilkakrotnie w tym czasie przebywała w szpitalu. Urodziła w terminie, 3 tygodnie temu. ZUS w trybie pilnym zażądał od zięcia wyjaśnień, a dokładnie: przedstawienia książki przychodów i rozchodów oraz zakresu obowiązków córki w jego firmie, a także oświadczenia, że są we wspólnym gospodarstwie domowym. Ponadto zapytują, kto przejął obowiązki córki, kiedy przeszła na zwolnienie. Zięć jutro ma się stawić w ZUS. Jak powinien się przygotować do tej rozmowy, aby być wiarygodnym? Dodam, że do zatrudnienia córki zięć prowadził firmę samodzielnie. I drugie pytanie: Czy córka jako osoba współpracującą będzie miała prawo do urlopu wychowawczego?

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »