Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola zasadności wystawienia zwolnień lekarskich

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-04-26

Pracodawca zwrócił się do ZUS-u o przeprowadzenie kontroli zasadności wystawienia zwolnień lekarskich, z których korzystam. Czy jeżeli ZUS wezwie mnie na badanie przez lekarza orzecznika, którego termin został ustalony przed upływem odbioru pisma awizowanego (14. dzień wypada w ostatnim dniu zwolnienia chorobowego), ZUS może mnie pozbawić prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia, czy tylko za okres po badaniu, z uwagi na niestawiennictwo na badania kontrolne przeprowadzane przez lekarza orzecznika. Czy lepiej zgłosić się na badanie, czy odebrać pismo w ostatnim dniu zwolnienia chorobowego? Czy z powodu pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego przez ZUS pracodawca może rozwiązać ze mną umowę o pracę w trybie natychmiastowym? A jeżeli rozwiąże umowę, sąd pracy przywróci mnie do pracy? Po zwolnieniu chciałbym skorzystać z urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, dlatego jest to dla mnie bardzo ważne (utrata tych uprawnień).

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 372) „Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do ubezpieczonego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wezwanie, w którym określa termin badania przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych”.

W razie uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w terminie, o którym mowa wyżej, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie.

Słowem – ZUS nie odbiera zasiłku za cały okres zwolnienia, a jedynie za okres przypadający po badaniu lekarskim. Co prawda w takiej sytuacji może Pan obronić się, wysyłając do ZUS-u zawiadomienie, że awizowaną przesyłkę odebrał Pan tak, że nie mógł się Pan stawić na badanie. Wówczas może Pan uniknąć odebrania zasiłku.

Zgodnie z art. 53 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks pracy „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż długotrwałe zwolnienie, trwającej dłużej niż 1 miesiąc”.

Oznacza to, że pracodawca może Pana zwolnić bez wypowiedzenia tylko wtedy, gdyby Pana nieobecność z tytułu zwolnienia lekarskiego po badaniu kontrolnym, na które Pan się nie stawił, wynosiła więcej niż miesiąc. W takiej sytuacji nieobecność byłaby bowiem usprawiedliwiona – przedstawionym zwolnieniem lekarskim, ale niepłatna – bo ZUS odebrałby Panu zasiłek. Jeśli wiec ten okres jest krótszy niż miesiąc – nie ma podstaw do zwolnienia Pana bez wypowiedzenia.

Jeśli pracodawca to zrobi, sąd przywróci Pana do pracy. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że postępowania sądowe są długotrwałe i może się okazać, że nie jest Pan już uprawniony do świadczeń z tytułu urodzenia dziecka (bo przywrócono Pana do pracy dopiero po kilku latach).

Dlatego – w mojej opinii – lepiej jest stawić się na badanie lekarskie do ZUS-u.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa na okres próbny a zasiłek macierzyński

Mam umowę na okres próbny do 5 kwietnia 2017 r. Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda kwestia zasiłku macierzyńskiego w razie gdybym w trakcie...

Okresy zasiłkowe a zaświadczenia o dochodzie

Od 3 lat przyznawany jest mi zasiłek rodzinny, ja pracuje w szkole, a mąż też świadczył pracę na podstawie umowy, ale od jesieni nasza sytuacja...

Wniosek o becikowe a zaświadczenie o dochodach z zagranicy

Czy składając w urzędzie gminy wniosek o becikowe na 1000 zł, jestem zobowiązany przedstawić moje dochody z zagranicy?

Nabycie prawa do zasiłku chorobowego

Skończyłem studia i odbyłem 6-miesięczny staż z PUP z wynagrodzeniem ok. 1000 zł brutto. Bezpośrednio po stażu zostałem zatrudniony...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »