Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola zasadności wystawienia zwolnień lekarskich

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-04-26

Pracodawca zwrócił się do ZUS-u o przeprowadzenie kontroli zasadności wystawienia zwolnień lekarskich, z których korzystam. Czy jeżeli ZUS wezwie mnie na badanie przez lekarza orzecznika, którego termin został ustalony przed upływem odbioru pisma awizowanego (14. dzień wypada w ostatnim dniu zwolnienia chorobowego), ZUS może mnie pozbawić prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia, czy tylko za okres po badaniu, z uwagi na niestawiennictwo na badania kontrolne przeprowadzane przez lekarza orzecznika. Czy lepiej zgłosić się na badanie, czy odebrać pismo w ostatnim dniu zwolnienia chorobowego? Czy z powodu pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego przez ZUS pracodawca może rozwiązać ze mną umowę o pracę w trybie natychmiastowym? A jeżeli rozwiąże umowę, sąd pracy przywróci mnie do pracy? Po zwolnieniu chciałbym skorzystać z urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, dlatego jest to dla mnie bardzo ważne (utrata tych uprawnień).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 372) „Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do ubezpieczonego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wezwanie, w którym określa termin badania przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych”.

W razie uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w terminie, o którym mowa wyżej, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie.

Słowem – ZUS nie odbiera zasiłku za cały okres zwolnienia, a jedynie za okres przypadający po badaniu lekarskim. Co prawda w takiej sytuacji może Pan obronić się, wysyłając do ZUS-u zawiadomienie, że awizowaną przesyłkę odebrał Pan tak, że nie mógł się Pan stawić na badanie. Wówczas może Pan uniknąć odebrania zasiłku.

Zgodnie z art. 53 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks pracy „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż długotrwałe zwolnienie, trwającej dłużej niż 1 miesiąc”.

Oznacza to, że pracodawca może Pana zwolnić bez wypowiedzenia tylko wtedy, gdyby Pana nieobecność z tytułu zwolnienia lekarskiego po badaniu kontrolnym, na które Pan się nie stawił, wynosiła więcej niż miesiąc. W takiej sytuacji nieobecność byłaby bowiem usprawiedliwiona – przedstawionym zwolnieniem lekarskim, ale niepłatna – bo ZUS odebrałby Panu zasiłek. Jeśli wiec ten okres jest krótszy niż miesiąc – nie ma podstaw do zwolnienia Pana bez wypowiedzenia.

Jeśli pracodawca to zrobi, sąd przywróci Pana do pracy. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że postępowania sądowe są długotrwałe i może się okazać, że nie jest Pan już uprawniony do świadczeń z tytułu urodzenia dziecka (bo przywrócono Pana do pracy dopiero po kilku latach).

Dlatego – w mojej opinii – lepiej jest stawić się na badanie lekarskie do ZUS-u.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Umowa na okres próbny a zasiłek macierzyński

Mam umowę na okres próbny do 5 kwietnia 2017 r. Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda kwestia zasiłku macierzyńskiego w razie gdybym w trakcie...

 

Wniosek o becikowe a zaświadczenie o dochodach z zagranicy

Czy składając w urzędzie gminy wniosek o becikowe na 1000 zł, jestem zobowiązany przedstawić moje dochody z zagranicy?

 

Nabycie prawa do zasiłku chorobowego

Skończyłem studia i odbyłem 6-miesięczny staż z PUP z wynagrodzeniem ok. 1000 zł brutto. Bezpośrednio po stażu zostałem zatrudniony...

 

Niemiecki lekarz a polskie zwolnienie chorobowe

Jestem zatrudniona w Polsce, mam też tu zameldowanie, własne mieszkanie. Obecnie jestem na macierzyńskim, które się kończy, a ja jestem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »