Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola ZUS-u w firmie i darowizna mieszkania

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-01-18

Obecnie w mojej firmie trwa kontrola ZUS. Chciałbym zrobić darowiznę mojego mieszkania na rzecz syna. Nie wiem, jaki będzie wynik kontroli, ale zapewne zapłacę pewne należności. Czy gdybym nie mógł ich pokryć, ZUS będzie mógł skorzystać ze skargi paulińskiej i mieszkanie byłoby zagrożone?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady skarga pauliańska ma zastosowanie w sytuacji, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową. Wtedy każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Teoretycznie więc w chwili dokonywania danej czynności powinna istnieć wierzytelność.

Kodeks cywilny przewiduje jednak, że „przepisy artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dłużnik działał w zamiarze pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli. Jeżeli jednak osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową odpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną tylko wtedy, gdy osoba trzecia o zamiarze dłużnika wiedziała” (art. 530).

Przepis ten powoduje, że wierzyciel ma prawo skorzystania ze skargi pauliańskiej nawet w sytuacji, gdy w chwili dokonywania czynności nie był jeszcze wierzycielem faktycznym, a jedynie hipotetycznym.

ZUS jako instytucja jest takim samym wierzycielem jak każda inna osoba lub Skarb Państwa. Przysługuje mu prawo skorzystania ze skargi pauliańskiej.

Istotne znaczenie ma wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 2010 r. (sygn. akt II CSK 227/10), w którym stwierdzono, że skarga paulińska chroniąca wierzycieli przed wyzbywaniem majątku przez dłużników w celu uniemożliwienia egzekucji przysługuje również wierzycielom należności publicznoprawnych, a zatem podatków, składek ZUS itp.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2000 r określa, że sprawa cywilna może dotyczyć również należności, jeżeli ich źródłem jest decyzja administracyjna – co otworzyło ZUS-owi drogę do stosowania skargi pauliańskiej.

W opisanej przez Pana sytuacji obecnie nie jest jeszcze Pan dłużnikiem ZUS a ZUS nie jest Pana wierzycielem.

Przewiduje Pan jednak, że ZUS może stać się Pana wierzycielem. Ma więc obecnie pozycję przyszłego wierzyciela. Pan sobie z tego zdaje sprawę.

Darowizna stawia Pana od razu na przegranej pozycji. ZUS będzie miał prawo skorzystania ze skargi pauliańskiej. Zależnie od Pana sytuacji majątkowej może ona okazać się skuteczna.

Gdyby sprzedał Pan mieszkanie, wtedy ZUS musiałby udowodnić w sądzie, że nabywca (syn) wiedział o zamiarze pokrzywdzenia przez Pana przyszłego wierzyciela (ZUS-u). Przy braku udowodnienia ewentualne powództwo ZUS byłoby oddalone.

Oczywiście, gdyby ZUS nie skorzystał ze skargi pauliańskiej w okresie 5 lat od dnia dokonania czynności prawnej z mieszkaniem (zbycie, darowizna) – wtedy mieszkanie byłoby bezpieczne.

Wskażę, że aby z niej skorzystać, ZUS musiałby mieć wiedzę o tym, że miał Pan mieszkanie i je zbył, kiedy, w jakiej formie. O ile nie wie tego teraz, o tyle mógłby to uzyskać w drodze wyjawienia majątku (wskazuje się tam zbycie majątku w okresie ostatnich 5 lat).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »