Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwestionowanie zwolnienia chorobowego po poronieniu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-03-09

Przebywałam 180 dni na zwolnieniu lekarskim od psychiatry. Stawiłam się do pracy, a następnego dnia złożyłam zwolnienie chorobowe z powody ciąży. Niestety poroniłam. Lekarz wypisał mi jeszcze zwolnienie na 2 tygodnie. Dział kadr kwestionuje zasadność ostatniego zwolnienia. Zostałam poinformowana, że nie dostanę wynagrodzenia za ten okres. Sprawę zgłoszono do ZUS-u. Czy pracodawca ma taką możliwość?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie wiem, z czego wynika zwłoka pracodawcy. Według dat przebywała Pani 180 dni na zasiłku chorobowym od psychiatry. Potem nastąpił dzień przerwy, a od kolejnego dnia przebywała Pani na zasiłku chorobowym od lekarza ginekologa, w związku z ciążą.

Zaczął się nowy okres zasiłkowy. Być może pracodawca ma problem z wyliczeniem okresu zasiłkowego, stąd zwłoka. Ewentualnie chodzi o zasadność zwolnienia lekarskiego.

W przypadku pracodawców prawo do przeprowadzenia kontroli dotyczy tych płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 pracowników. Gdy liczba zatrudnionych jest mniejsza, pracodawca może jedynie skierować wniosek do ZUS-u o wszczęcie kontroli.

Może być ona wykonywany wyłącznie przez lekarza orzecznika ZUS. Polega ono na zbadaniu, czy pracownik powrócił już do zdrowia i może wrócić do pracy, czy może jednak zasadne jest dalsze jego przebywanie na zwolnieniu lekarskim.

Jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty zaświadczenie lekarskie traci ważność.

Wynagrodzenie–zasiłek powinno być wypłacone, za maj dopiero w czerwcu, więc póki co nie ma się czym przejmować. Nie można wstrzymać przelania pracownikowi świadczenia do momentu, aż ZUS zbada, czy lekarz zasadnie wydał mu zwolnienie. Jeśli pracodawca nie wypłaci pieniędzy w terminie, będzie musiał doliczyć odsetki ustawowe tym przypadku lekarz orzecznik wręcza badanej osobie zaświadczenie na druku ZUS ZLA/K. Pracownik jest wtedy jednocześnie informowany, że ma obowiązek doręczyć to zaświadczenie płatnikowi składek i stawić się w pracy, bez względu na to, jak długo przebywał na L-4 ZUS, wydaje wówczas decyzję o braku prawa do zasiłku chorobowego za dni objęte zakwestionowanym zwolnieniem przypadające po dniu badania. Jeśli pracodawca wypłaci zasiłek chorobowy przed otrzymaniem decyzji, pracownik musi zwrócić nienależnie pobrane świadczenie.

Płatnik składek, który jest płatnikiem zasiłków, ma obowiązek wypłacać świadczenia w terminach przyjętych do wypłaty wynagrodzeń lub dochodów. Musi jednocześnie zachować 30-dniowy termin na realizację zasiłku, liczony od następnego dnia po dacie złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia do niego uprawnień.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zasiłek chorobowy w ciąży a okres wyczekiwania

Prowadzę działalność gospodarczą od roku. Opłacałam składkę chorobową do stycznia. Od lutego jestem wyrejestrowana. Obecnie prawdopodobnie jestem...

 

Przywrócenia terminu do złożenia wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Rejestracja mojej działalności gospodarczej miała miejsce 3 kwietnia. Księgowa zgłosiła to do ZUS 5 maja. ZUS przyjął ZUA do ubezpieczeń społecznych...

 

Zajście w drugą ciążę podczas urlopu macierzyńskiego

Zajście w drugą ciążę podczas urlopu macierzyńskiego

Zadeklarowałam urlop macierzyński jako płatny 80% przez cały rok. Czy mogę z niego zrezygnować po 7 miesiącach? Czy coś mi się wtedy należy? Okazało...

Ciąża na urlopie wychowawczym a zasiłek chorobowy

Ciąża na urlopie wychowawczym a zasiłek chorobowy

Obecnie przebywam na bezpłatnym urlopie wychowawczym i jestem w 6 tygodniu ciąży. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Chciałabym...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »