Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Lata pracy w Polsce i za granicą

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-17

W latach 2007–2016 r. pracowałem w Szkocji, zakończyłem pracę i jestem obecnie na zasiłku w Szkocji. Czy okres zasiłku wlicza się tam do emerytury i czy po powrocie do Polski opłaca się połączyć lata przepracowane za granicą z przepracowanymi w Polsce? Mam 60 lat i obecnie nabyłem prawo do emerytury w Polsce, ale jeszcze nie mam decyzji, a za granicą jeszcze mi nie przysługuje, bo nie mam 10 lat pracy. Dlatego nie wiem, jaką podjąć decyzję. Co mi się bardziej opłaca – połączyć czy zaczekać i osobno brać tam emeryturę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie wiem, czy emerytura w Polsce może być dla jakiegokolwiek emeryta korzystniejsza niż świadczenie za granicą. Ale w Szkocji nie ma Pan jeszcze prawa do emerytury, może więc Pan żądać doliczenia w Polsce lat pracy w Szkocji albo nie musi Pan o to wnosić.

W Polsce obowiązują wspólnotowe regulacje z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze emerytur i rent.

Zarówno rodzaje świadczeń emerytalno-rentowych oraz warunki ich nabycia każde państwo członkowskie określa samodzielnie (np. wiek uprawniający do emerytury lub renty, staż wymagany do nabycia prawa do emerytury lub renty).

Przy ustalaniu prawa i obliczaniu wysokości emerytur i rent przysługujących na podstawie ustawodawstwa jednego państwa członkowskiego uwzględniane są okresy ubezpieczenia (pracy) lub okresy zamieszkania przebyte na terytorium każdego innego państwa członkowskiego.

Zgodnie z opisem ma Pan zbyt krótki okres ubezpieczenia (pracy) niewystarczający do nabycia uprawnień do świadczeń na podstawie wewnętrznych przepisów prawnych Szkocji, do okresów ubezpieczenia (pracy) przebytych w tym państwie dolicza się okresy ubezpieczenia (pracy) lub okresy zamieszkania przebyte we wszystkich innych państwach członkowskich, np. w Polsce.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia lub zamieszkania przebyty w danym państwie członkowskim jest krótszy od wymaganego do nabycia prawa do emerytury lub renty na podstawie przepisów prawnych tego państwa, instytucja rozpatrująca wniosek o świadczenia uwzględnia - przy ustalaniu prawa do świadczeń – wszystkie okresy ubezpieczenia lub zamieszkania przebyte w każdym innym państwie członkowskim, jeśli okresy te się nie pokrywają.

Gdy uprawnienia do emerytury ustalane są na podstawie łączonych okresów ubezpieczenia przebytych w dwóch lub więcej państwach członkowskich, wysokość świadczenia obliczana jest z uwzględnieniem proporcji okresów ubezpieczenia lub zamieszkania przebytych w danym państwie członkowskim (państwie właściwym) w stosunku do sumy okresów ubezpieczenia lub zamieszkania przebytych we wszystkich państwach członkowskich

Najpierw oblicza pełną wysokość świadczenia, jakie przysługiwałoby Panu, gdyby wszystkie uwzględnione okresy ubezpieczenia przebyte w dwóch lub więcej państwach członkowskich) zostały przebyte zgodnie ze stosowanym przez tę instytucję ustawodawstwem (kwota teoretyczna), następnie oblicza częściową wysokość świadczenia, z uwzględnieniem proporcji okresów ubezpieczenia lub zamieszkania w danym państwie członkowskim (przebytych zgodnie ze stosowanym przez tę instytucję ustawodawstwem) w stosunku do sumy okresów ubezpieczenia i zamieszkania przebytych przez zainteresowanego we wszystkich państwach członkowskich (kwota rzeczywista).

Z uwagi na fakt, iż spełnia Pan – bazuję na Pana opisie – warunki do nabycia emerytury w Polsce, ZUS obliczy wysokość polskiej emerytury w dwóch wariantach:

  1. wariant I – obliczy wysokość polskiej emerytury z uwzględnieniem wyłącznie polskich okresów ubezpieczenia (emerytura pełna – emerytura krajowa),
  2. wariant II – obliczy wysokość polskiej emerytury z uwzględnieniem łączonych okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce, Szkocji (emerytura częściowa):
    • w pierwszej kolejności obliczy kwotę teoretyczną - pełną wysokość polskiej emerytury, jaka przysługiwałaby, gdyby wszystkie okresy ubezpieczenia (polski, szkocki) zostały przebyte zgodnie z polskimi przepisami,
    • następnie obliczy kwotę rzeczywistą – częściową wysokość polskiej emerytury z uwzględnieniem proporcji polskich okresów ubezpieczenia w stosunku do sumy okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i Szkocji,
    • a następnie porówna kwoty świadczeń ustalone w obydwu wariantach i przyzna emeryturę w korzystniejszej dla Pana wysokości.

Instytucja ubezpieczeniowa Szkocji, w której również przebyte zostały okresy ubezpieczenia, ustali prawo i obliczy wysokość emerytury, stosując przepisy prawne obowiązujące w tym państwie, z zastosowaniem – jeśli będzie to konieczne – przepisów unijnych, dotyczących uwzględniania okresów ubezpieczenia lub zamieszkania przebytych w innych państwach członkowskich.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przyznanie emerytury w Polsce i praca w Niemczech

Przyznanie emerytury w Polsce i praca w Niemczech

Niedawno nabyłem prawo do emerytury. Jednak mieszkam i pracuję w Niemczech, nie pobieram tu emerytury. Złożyłem wniosek o emeryturę do ZUS-u...

Opłacanie ubezpieczenia w KRUS-ie w trakcie pobierania emerytury z ZUS-u

ZUS przyznał mi emeryturę. Mam też 25 lat składek w KRUS-ie, więc i do niego wystąpiłem o emeryturę. Poinformowano mnie, że opłacanie...

 

Wskaźnik podstawy emerytury

ZUS przyznał mi emeryturę od zeszłego roku, ale nie pobierałem jej i dalej pracowałem. 2 miesiące temu zakończyłem pracę i złożyłem papiery,...

 

Możliwość otrzymania odprawy emerytalnej

Czy jest jeszcze możliwość otrzymania odprawy emerytalnej? Zostałam zwolniona w ramach zwolnień grupowych w 2010 r., a na emeryturę przeszłam...

 

Czy rentę wlicza się do emerytury?

Czy renta wlicza się do emerytury? Czy okres przebywania na rencie może być zaliczony do okresów składkowych tak jak urlop wychowawczy (tj. składkowy 1/3)?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »