Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Lata pracy w Polsce i za granicą

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W latach 2007–2016 r. pracowałem w Szkocji, zakończyłem pracę i jestem obecnie na zasiłku w Szkocji. Czy okres zasiłku wlicza się tam do emerytury i czy po powrocie do Polski opłaca się połączyć lata przepracowane za granicą z przepracowanymi w Polsce? Mam 60 lat i obecnie nabyłem prawo do emerytury w Polsce, ale jeszcze nie mam decyzji, a za granicą jeszcze mi nie przysługuje, bo nie mam 10 lat pracy. Dlatego nie wiem, jaką podjąć decyzję. Co mi się bardziej opłaca – połączyć czy zaczekać i osobno brać tam emeryturę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Lata pracy w Polsce i za granicą

Doliczenie w Polsce lat pracy w Szkocji

Nie wiem, czy emerytura w Polsce może być dla jakiegokolwiek emeryta korzystniejsza niż świadczenie za granicą. Ale w Szkocji nie ma Pan jeszcze prawa do emerytury, może więc Pan żądać doliczenia w Polsce lat pracy w Szkocji albo nie musi Pan o to wnosić.

W Polsce obowiązują wspólnotowe regulacje z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze emerytur i rent.

Zarówno rodzaje świadczeń emerytalno-rentowych oraz warunki ich nabycia każde państwo członkowskie określa samodzielnie (np. wiek uprawniający do emerytury lub renty, staż wymagany do nabycia prawa do emerytury lub renty).

Przy ustalaniu prawa i obliczaniu wysokości emerytur i rent przysługujących na podstawie ustawodawstwa jednego państwa członkowskiego uwzględniane są okresy ubezpieczenia (pracy) lub okresy zamieszkania przebyte na terytorium każdego innego państwa członkowskiego.

Zobacz również: Czy praca w Niemczech liczy się do emerytury w Polsce

Uprawnienia do emerytury ustalane na podstawie łączonych okresów ubezpieczenia przebytych w dwóch lub więcej państwach członkowskich

Zgodnie z opisem ma Pan zbyt krótki okres ubezpieczenia (pracy) niewystarczający do nabycia uprawnień do świadczeń na podstawie wewnętrznych przepisów prawnych Szkocji, do okresów ubezpieczenia (pracy) przebytych w tym państwie dolicza się okresy ubezpieczenia (pracy) lub okresy zamieszkania przebyte we wszystkich innych państwach członkowskich, np. w Polsce.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia lub zamieszkania przebyty w danym państwie członkowskim jest krótszy od wymaganego do nabycia prawa do emerytury lub renty na podstawie przepisów prawnych tego państwa, instytucja rozpatrująca wniosek o świadczenia uwzględnia - przy ustalaniu prawa do świadczeń – wszystkie okresy ubezpieczenia lub zamieszkania przebyte w każdym innym państwie członkowskim, jeśli okresy te się nie pokrywają.

Gdy uprawnienia do emerytury ustalane są na podstawie łączonych okresów ubezpieczenia przebytych w dwóch lub więcej państwach członkowskich, wysokość świadczenia obliczana jest z uwzględnieniem proporcji okresów ubezpieczenia lub zamieszkania przebytych w danym państwie członkowskim (państwie właściwym) w stosunku do sumy okresów ubezpieczenia lub zamieszkania przebytych we wszystkich państwach członkowskich

Zobacz również: Renta zagraniczna a ubezpieczenie zdrowotne

Sumowanie okresów ubezpieczenia lub zamieszkania przebytych we wszystkich państwach członkowskich

Najpierw oblicza pełną wysokość świadczenia, jakie przysługiwałoby Panu, gdyby wszystkie uwzględnione okresy ubezpieczenia przebyte w dwóch lub więcej państwach członkowskich) zostały przebyte zgodnie ze stosowanym przez tę instytucję ustawodawstwem (kwota teoretyczna), następnie oblicza częściową wysokość świadczenia, z uwzględnieniem proporcji okresów ubezpieczenia lub zamieszkania w danym państwie członkowskim (przebytych zgodnie ze stosowanym przez tę instytucję ustawodawstwem) w stosunku do sumy okresów ubezpieczenia i zamieszkania przebytych przez zainteresowanego we wszystkich państwach członkowskich (kwota rzeczywista).

Emerytura w Polsce z uwzględnieniem pracy w Szkocji

Z uwagi na fakt, iż spełnia Pan – bazuję na Pana opisie – warunki do nabycia emerytury w Polsce, ZUS obliczy wysokość polskiej emerytury w dwóch wariantach:

  1. wariant I – obliczy wysokość polskiej emerytury z uwzględnieniem wyłącznie polskich okresów ubezpieczenia (emerytura pełna – emerytura krajowa),
  2. wariant II – obliczy wysokość polskiej emerytury z uwzględnieniem łączonych okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce, Szkocji (emerytura częściowa):
    • w pierwszej kolejności obliczy kwotę teoretyczną - pełną wysokość polskiej emerytury, jaka przysługiwałaby, gdyby wszystkie okresy ubezpieczenia (polski, szkocki) zostały przebyte zgodnie z polskimi przepisami,
    • następnie obliczy kwotę rzeczywistą – częściową wysokość polskiej emerytury z uwzględnieniem proporcji polskich okresów ubezpieczenia w stosunku do sumy okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i Szkocji,
    • a następnie porówna kwoty świadczeń ustalone w obydwu wariantach i przyzna emeryturę w korzystniejszej dla Pana wysokości.

Instytucja ubezpieczeniowa Szkocji, w której również przebyte zostały okresy ubezpieczenia, ustali prawo i obliczy wysokość emerytury, stosując przepisy prawne obowiązujące w tym państwie, z zastosowaniem – jeśli będzie to konieczne – przepisów unijnych, dotyczących uwzględniania okresów ubezpieczenia lub zamieszkania przebytych w innych państwach członkowskich.

Zobacz również: Transfer emerytury z Ukrainy do Polski

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl