Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja firmy podczas urlopu rodzicielskiego pracownicy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-03-28

Przebywam na urlopie macierzyńskim (połączony z rodzicielskim, czyli płatny 80%) do dnia 7 maja 2018 r. Mój pracodawca ogłosił likwidację firmy i w związku z tym dostałam wypowiedzenie umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze względu na staż pracy. Dowiedziałam się, że znów jestem w ciąży. Wiem, że po ustaniu okresu zatrudnienia mogę otrzymać z ZUS-u zasiłek chorobowy, a później macierzyński, ale nie wiem, jak to wszystko załatwić. Interesuje mnie też bardzo zagadnienie, co by było, gdybym o ciąży dowiedziała się już po rozwiązaniu umowy o pracę? Czy w takiej sytuacji też można się starać o świadczenia z ZUS-u?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Zdarzeniami, z których wystąpieniem przepisy ustawy świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa łączy prawo do zasiłku macierzyńskiego, są:

 1. urodzenie dziecka,
 2. przyjęcie na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia, i wystąpienie do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
 3. przyjęcie na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecka w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 z późn. zm.) „zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia przysługuje tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, a mianowicie:

1) w przypadku, gdy ubezpieczenie chorobowe pracownicy ustało w okresie ciąży:

a) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

b) z uwagi na zwolnienie jej z naruszeniem prawa, które to naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2) w przypadku przedłużenia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy do dnia porodu”.

Jeżeli pracodawca zwalnianej z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracownicy nie może zapewnić innego zatrudnienia, za okres do dnia porodu przysługuje jej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Dowodami stanowiącymi podstawę do przyznania i wypłaty zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego są:

 1. zaświadczenie lekarskie na zwykłym druku stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia,
 2. świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 3. oświadczenie ubezpieczonej, że nie zapewniono jej innego zatrudnienia,
 4. zaświadczenie pracodawcy wystawione na druku ZUS Z-3.

W przypadku, gdy z uwagi na ustanie ubezpieczenia chorobowego wypłatę zasiłku macierzyńskiego od pracodawcy przejmuje ZUS, należy pamiętać o tym, że do ZUS-u należy przekazać:

 1. zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3,
 2. skrócony odpis aktu urodzenia albo jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,
 3. kopie wniosku o udzielenie odpowiednich urlopów związanych z rodzicielstwem,
 4. informację o wysokości procentowej wypłacanego przez pracodawcę zasiłku macierzyńskiego, jeżeli taka informacja nie została zawarta w świadczeniu płatnika składek ZUS Z-3.

Słowem – powinna Pani jeszcze w okresie wypowiedzenia zawiadomić pracodawcę o ciąży tak, aby zdążył przekazać do ZUS-u komplet dokumentów (będzie potrzebne od Pani zaświadczenie lekarskie o ciąży). Potem musi Pani do ZUS-u dostarczyć świadectwo pracy, zwolnienie lekarskie z tytułu ciąży, a po urodzeniu dziecka – akt urodzenia dziecka.

Gdyby dowiedziała się Pani o ciąży po rozwiązaniu stosunku pracy, musiałaby Pani całą dokumentację składać do ZUS-u sama, co znacząco wydłużyłoby cały proces.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »