Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja firmy podczas urlopu rodzicielskiego pracownicy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-03-28

Przebywam na urlopie macierzyńskim (połączony z rodzicielskim, czyli płatny 80%) do dnia 7 maja 2018 r. Mój pracodawca ogłosił likwidację firmy i w związku z tym dostałam wypowiedzenie umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze względu na staż pracy. Dowiedziałam się, że znów jestem w ciąży. Wiem, że po ustaniu okresu zatrudnienia mogę otrzymać z ZUS-u zasiłek chorobowy, a później macierzyński, ale nie wiem, jak to wszystko załatwić. Interesuje mnie też bardzo zagadnienie, co by było, gdybym o ciąży dowiedziała się już po rozwiązaniu umowy o pracę? Czy w takiej sytuacji też można się starać o świadczenia z ZUS-u?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zdarzeniami, z których wystąpieniem przepisy ustawy świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa łączy prawo do zasiłku macierzyńskiego, są:

 1. urodzenie dziecka,
 2. przyjęcie na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia, i wystąpienie do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
 3. przyjęcie na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecka w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 z późn. zm.) „zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia przysługuje tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, a mianowicie:

1) w przypadku, gdy ubezpieczenie chorobowe pracownicy ustało w okresie ciąży:

a) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

b) z uwagi na zwolnienie jej z naruszeniem prawa, które to naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2) w przypadku przedłużenia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy do dnia porodu”.

Jeżeli pracodawca zwalnianej z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracownicy nie może zapewnić innego zatrudnienia, za okres do dnia porodu przysługuje jej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Dowodami stanowiącymi podstawę do przyznania i wypłaty zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego są:

 1. zaświadczenie lekarskie na zwykłym druku stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia,
 2. świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 3. oświadczenie ubezpieczonej, że nie zapewniono jej innego zatrudnienia,
 4. zaświadczenie pracodawcy wystawione na druku ZUS Z-3.

W przypadku, gdy z uwagi na ustanie ubezpieczenia chorobowego wypłatę zasiłku macierzyńskiego od pracodawcy przejmuje ZUS, należy pamiętać o tym, że do ZUS-u należy przekazać:

 1. zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3,
 2. skrócony odpis aktu urodzenia albo jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,
 3. kopie wniosku o udzielenie odpowiednich urlopów związanych z rodzicielstwem,
 4. informację o wysokości procentowej wypłacanego przez pracodawcę zasiłku macierzyńskiego, jeżeli taka informacja nie została zawarta w świadczeniu płatnika składek ZUS Z-3.

Słowem – powinna Pani jeszcze w okresie wypowiedzenia zawiadomić pracodawcę o ciąży tak, aby zdążył przekazać do ZUS-u komplet dokumentów (będzie potrzebne od Pani zaświadczenie lekarskie o ciąży). Potem musi Pani do ZUS-u dostarczyć świadectwo pracy, zwolnienie lekarskie z tytułu ciąży, a po urodzeniu dziecka – akt urodzenia dziecka.

Gdyby dowiedziała się Pani o ciąży po rozwiązaniu stosunku pracy, musiałaby Pani całą dokumentację składać do ZUS-u sama, co znacząco wydłużyłoby cały proces.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podjęcie i rezygnacja z pracy podczas świadczenia rehabilitacyjnego

Dostałem z ZUS-u 5-miesięczne świadczenie rehabilitacyjne. Po miesiącu podjąłem pracę, ale po 5 dniach czuję, że nie dam rady. Nie powiadomiłem...

Zwolnienie poszpitalne po zasiłku chorobowym

W chwili obecnej jestem na zasiłku chorobowym z ZUS-u po zwolnieniu z pracy (likwidacja stanowiska pracy + odprawa pieniężna z tego tytułu...

Na jakie świadczenie mogę liczyć mając problemy ze zdrowiem?

Mam 46 lat i 27-letni staż pracy (w tym 1 rok urlopu wychowawczego oraz ostatnio 3 miesiące urlopu bezpłatnego). Niedawno zaczęłam chorować, bardzo...

Liczne choroby i zwolnienia L4

Jestem pracownikiem zatrudnionym na umowę o prace na czas nieokreślony, od kilku miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim. Pierwsze ze zwolnień było...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »