Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość otrzymania odprawy emerytalnej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-23

Czy jest jeszcze możliwość otrzymania odprawy emerytalnej? Zostałam zwolniona w ramach zwolnień grupowych w 2010 r., a na emeryturę przeszłam 5 lat później. W międzyczasie byłam na zwolnieniu chorobowy, rehabilitacyjnym, później na bezrobociu i na świadczeniu przedemerytalnym.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odprawa emerytalna uregulowana jest w art. 921 Kodeksu pracy: „pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia”.

Niestety nie rozwiązała Pani stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. I odprawa nie będzie Pani przysługiwać.

Zostało top potwierdzone szerokim orzecznictwem, np. wyrok SN z 4 lutego 2011 r. (sygn. akt II PK 224/10): „odprawa emerytalna jest świadczeniem powszechnym, ale powszechność ta jest realizowana w sposób wyznaczony przez konkretne przepisy. Warunkiem nabycia tego świadczenia jest zaistnienie związku czasowego między zakończeniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury”.

Oraz kolejne orzeczenia o tym mówią:

  • z dnia 6 maja 2003 r. (sygn. akt I PK 257/02): „rozwiązanie stosunku pracy, wraz z którym pracownik uzyskuje świadczenie przedemerytalne, nie jest ustaniem stosunku pracy »w związku z przejściem na emeryturę« w rozumieniu art. 921 § 1 k.p.”,
  • z dnia 9 kwietnia 2009 r. (sygn. akt II PK 259/08): „pracownik, który po rozwiązaniu stosunku pracy nie spełniał warunków uprawniających do nabycia emerytury i uzyskania odprawy emerytalnej (art. 921 § 1 k.p.), ale skorzystał ze świadczenia przedemerytalnego, nie może nabyć prawa do dodatkowej odprawy emerytalnej przewidzianej dla pracowników, którzy rozwiązali stosunki pracy w związku z przejściem na emeryturę”.

W dniu rozwiązania stosunku pracy nie spełniała Pani warunków do uzyskania emerytury. Stąd nie będzie się Pani należało świadczenie w postaci odprawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Lata pracy w Polsce i za granicą

W latach 2007–2016 r. pracowałem w Szkocji, zakończyłem pracę i jestem obecnie na zasiłku w Szkocji. Czy okres zasiłku wlicza się...

 

Wskaźnik podstawy emerytury

ZUS przyznał mi emeryturę od zeszłego roku, ale nie pobierałem jej i dalej pracowałem. 2 miesiące temu zakończyłem pracę i złożyłem papiery,...

 

Emerytura z Polski i na Islandii

Mieszkam na Islandii od 11 lat. Emeryturę polską pobieram już 13 lat. Od kilku miesięcy weszłam w wiek emerytalny na Islandii i niedługo przejdę tu...

 

Niezaliczenie pracy chałupniczej przez ZUS

Mam 55 lat i na świadectwach pracy ponad 30-letni staż. Dostałam odmowną decyzję w sprawie zasiłku przedemerytalnego, bo ZUS nie zaliczył mi pracy...

 

Zasady wypłacania emerytury mieszanej

W wyniku rozprawy sądowej została mi przyznana (obliczona) emerytura od marca 2013 r. za pracę w warunkach szczególnych. Zgodnie z przepisami prawo do...

 

Kiedy najszybciej mogę odejść na emeryturę?

Kiedy będę mogła odejść na emeryturę, z jakiego przywileju mogę skorzystać, żeby odejść na wcześniejszą emeryturę? Mam 54 lata pracuję od 198 r....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »