Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Na jaki zasiłek mogę liczyć w zagrożonej ciąży?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-01-16

Pracowałam na umowę o pracę (do końca października) i prowadziłam własną działalność do końca listopada. Od 15 grudnia prowadzę nową firmę. Okazało się, że jestem w ciąży zagrożonej i muszę iść na zwolnienie. Za jaki okres ZUS naliczy mi świadczenie? Na jaki zasiłek mogę liczyć? 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z funduszu chorobowego wyodrębnionego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych posiadają ubezpieczeni, odprowadzający składki z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jednym ze świadczeń wypłacanych na podstawie przepisów usatwy jest zasiłek chorobowy.

Zgodnie z ustawą zasiłkową:

„Art. 4. 1. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;

2) po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

2. Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

3. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

1) absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2) jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;

3) ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;

4) posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji”.

Okres wyczekiwania w przypadku osób ubezpieczonych dobrowolnie wynosi 180 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Dla osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu okres wyczekiwania wynosi 30 dni.

Do okresów ubezpieczenia chorobowego zalicza się okresy poprzedniego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Do okresu ubezpieczenia wlicza się także, zgodnie z art. 82 ustawy, okresy ubezpieczenia społecznego uprawniające do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa następujące przed dniem 1 stycznia 1999 r., jeżeli przerwa pomiędzy tymi okresami oraz między nimi i ubezpieczeniem chorobowym nie przekroczyła 30 dni.

W drodze wyjątku, prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia, przysługuje:

  • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • w sytuacji, gdy niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego
  • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Prawo do świadczeń ubezpieczeniowych bywa uzależniane od tzw. okresu wyczekiwania. Oznacza to, że aby uzyskać określone świadczenie, nie wystarczy należeć do kręgu ubezpieczonych w chwili zgłoszenia wniosku o świadczenie lub w chwili nastąpienia zdarzenia losowego, lecz trzeba nim być przez czas ustalony w ustawie.

Prawo można nabyć dopiero po spełnieniu okresu wyczekiwania i do tego okresu nie można wliczyć okresu niezdolności powstałej przed upływem 30/180 dni opłacania składki.

Ponieważ niezdolność do pracy powstała później niż 14 dni od ustania umowy o pracę, sądzę, że z tytułu prowadzenia działalności w okresie zatrudnienia opłacała Pani tylko składki zdrowotne, ale i tak pomiędzy zlikwidowaniem poprzedniej działalności czy też jej zawieszeniem minął okres 30 dni.

Zgodnie z art. 7 „zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;

2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby”.

Prawo do zasiłku chorobowego z prowadzonej obecnie działalności nabędzie Pani po 180 dniach ubezpieczenia.

Jeśli chce Pani mieć zasiłek – proszę się zatrudnić na umowę o pracę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zapadnięcie na inną chorobę po 182 dniach zwolnienia

Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy po 182 dniach choroby na inną chorobę, po upływie 14 dni od zakończenia leczenia? Złożyłam wniosek o zasiłek...

Pójście na nowe zwolnienie chorobowe po okresie 182 dni chorobowego

Cztery miesiące temu wróciłam do pracy po okresie 182 dni chorobowego i świadczeniu rehabilitacyjnym. Pracuję nadal, jednak nastąpił nawrót choroby....

Choroba w ostatnim tygodniu zatrudnienia a zasiłek

Prowadząc firmę, zostałem zatrudniony na umowę o pracę. W ostatnim tygodniu zatrudnienia poszedłem na zwolnienie, a ZUS odmówił mi wypłaty...

Pobieranie zasiłku rodzinnego mimo pracy męża

W zeszłym roku pobierałam przez 10 miesięcy zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku, ponieważ przebywałam na urlopie wychowawczym. W tym czasie mąż...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »