Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak najkorzystniej przejść na emeryturę będąc na zasiłku chorobowym?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem jeszcze miesiąc na zasiłku chorobowym, który trwać będzie łącznie pół roku. W tym czasie nabyłem prawa do przejścia na emeryturę. W którym miesiącu (luty, marzec?) najkorzystniej przejść na emeryturę, skoro ostatnie miesiące przed emeryturą jestem na zasiłku chorobowym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nabycie prawa do emerytury w czasie pobierania zasiłku chorobowego

 

Zasadą jest, że im później przejdzie Pan na emeryturę, tym będzie ona wyższa. Napisał Pan, że mija Panu 6 miesięcy zasiłku chorobowego. Ma Pan prawo do 182 dni zasiłku chorobowego. Jeśli nie złożył Pan jeszcze wniosku o świadczenie rehabilitacyjne – to się Pan zbytnio ociągał, bowiem procedura trwa ok. 6 tygodni.

 

Musi Pan wiedzieć, że Pana zasiłek chorobowy nie zwiększa Panu emerytury. Od wynagrodzenia chorobowego nalicza się jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w przypadku zasiłku chorobowego nie nalicza się ani składek społecznych, ani też składki zdrowotnej. Odwlekanie przejścia na emeryturę może się Panu przełożyć jedynie na waloryzacje – kwartalne i roczne.

 

Zasady waloryzacji składek określa art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast zasady waloryzacji kapitału początkowego art. 173 ustawy.

Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek na ubezpieczenie emerytalne przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana, powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji. Waloryzacja składek przeprowadzana jest corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za rok 2000.

Zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację roczną, jest waloryzowana kwartalnie. W przypadku ustalania wysokości emerytury:

  • w pierwszym kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za trzeci kwartał poprzedniego roku;

  • w drugim kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za czwarty kwartał poprzedniego roku;

  • w trzecim kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za pierwszy kwartał danego roku;

  • w czwartym kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za drugi kwartał danego roku.

Zobacz również: Przejście na emeryturę w czasie zwolnienia lekarskiego

Którego miesiąca najlepiej przejść na emeryturę?

Rozważa Pan przejście na emeryturę w lutym lub marcu. Zasadniczo nie ma to dla Pana znaczenia. Jeśli ustalanie emerytury następuje w I lub II kwartale (ale w okresie kwiecień–maj), np. 2018 r., wówczas kwota składek poddana ostatniej rocznej waloryzacji (tj. kwota składek na dzień 31 stycznia 2016 r. zwaloryzowana za 2016 r.) powinna być włączona w cykl waloryzacji kwartalnych poczynając od waloryzacji za I kwartał 2017 r. I w styczniu, i w lutym, i w marcu będzie taka sama. Ważne, aby nie było to w czerwcu – wtedy traci Pan najwięcej.

Odprawy Pan nie straci, dopiero po 182 dniach niezdolności i okresie 3 miesięcy zasiłku rehabilitacyjnego zakład pracy może Panu wypowiedzieć umowę. Nawet jeśli umowa wygaśnie z powodu wypowiedzenia pracodawcy, ale Pan bezpośrednio przechodzi na emeryturę – zgodnie z przepisami ustawy – odprawa emerytalna się Panu należy. Pracodawca ma obowiązek wypłacenia odprawy emerytalnej, gdy stosunek pracy został rozwiązany, m.in. na podstawie art. 53 Kodeksu pracy.

Wystarczy, aby między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury był bezpośredni związek. Nabycie prawa do emerytury nie musi być powodem rozwiązania stosunku pracy. Musi być ze sobą skorelowane. Nabycie prawa do odprawy emerytalno-rentowej jest uzależnione od jednoczesnego spełnienia dwóch przesłanek ustania stosunku pracy, niezależnie od trybu rozwiązania umowy o pracę (np. rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem czy też na mocy porozumienia stron) oraz nabycia uprawnień rentowych lub emerytalnych. Chyba że przedłuży Pan Pan niezdolność do pracy o zasiłek rehabilitacyjny – wejdzie Pan w II kwartał w zakresie waloryzacji.

Zobacz również: Czy potrzebne jest RP-7 do emerytury?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl