Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najlepszy sposób na uzyskanie zasiłku

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-03-07

Moja żona jest w ciąży, termin porodu to maj 2014 r. Żona pracuje na umowy-zlecenia. W ZUS podpięta jest pod ubezpieczenie z mojej pracy. Jaki jest najlepszy sposób na uzyskanie zasiłku macierzyńskiego przez żonę w tej sytuacji? Czy warto, by zakładała przed porodem działalność z wysoki składkami?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zacznę od tego, że nie ma 100% sposobu na to, aby ZUS nie zakwestionował czegokolwiek*. Z drugiej strony, im dłuższy staż ubezpieczeniowy – prowadzenia działalności, tym mniej argumentów dla ZUS, ale i dłuższy okres opłacania składek. Jak widać, trudno znaleźć złoty środek.

Zacznę od tego, że żona może być ubezpieczona u Pana tylko z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, pozwalających na dostęp do opieki medycznej. Jeśli jednak żona pracuje sporadycznie na umowy-zlecenia – wyłącza ją to spod ubezpieczenia zdrowotnego u Pana w zakładzie pracy.

W czasie trwania umowy-zlecenia Pana żona nie może korzystać z Pana ubezpieczenia. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, że osoba podejmująca pracę na zasadach umowy-zlecenia zostaje objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. To znaczy, że w chwili podpisania takiej umowy zleceniodawca żony powinien zgłosić ją do ubezpieczenia zdrowotnego. Tym samym zakład pracy powinien wyrejestrować żonę z ubezpieczenia zdrowotnego.

Po zakończeniu przez żonę pracy na zlecenie Pan powinien ponownie zgłosić ją do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny od dnia, w którym jej umowa wygasła. Niestety, trzeba powtarzać to za każdym razem, gdy członek rodziny podpisuje umowę-zlecenie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

To ubezpieczenie zdrowotne. Teraz chorobowe, uprawniające do zasiłku. Z umowy-zlecenia – bez zakładania działalności, przy zgłoszeniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, także można pobrać zasiłek macierzyński. Wystarczy odprowadzać składki na ubezpieczenie chorobowe. Oczywiście wysokość podstawy wymiaru składek przekłada się na wysokość macierzyńskiego.

Obecny projekt zakładający zmiany w zasadach obliczania zasiłku macierzyńskiego jest skierowany do kolejnego czytania i trudno przewidzieć, kiedy ta nowelizacja wejdzie w życie.

Trudno jeszcze w tej chwili określić końcową treść przepisów, ale zgodnie z projektem podstawę „wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu nie będącemu pracownikiem (działalność gospodarcza) stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, z zastrzeżeniem ust.1a.”; po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu: „1.a. W przypadku ubezpieczonego prowadzącego pozarolniczą działalność i ubezpieczonego współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającego składki na ubezpieczenie chorobowe przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi: suma najniższej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe za przebyte miesiące tego ubezpieczenia i ilorazu przychodu, zadeklarowanego w okresie ubezpieczenia, przekraczającego minimalną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, osiągniętego w miesiącach ubezpieczenia i liczby 12 miesięcy”. Mówiąc prosto – nadwyżkę nad minimum składek sumuje się i dzieli przez 12.

Proponuje się, aby podstawę wymiaru zasiłku dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność i z tego tytułu podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu oraz osoby współpracującej z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, w przypadku opłacania składki od wyższej niż najniższa podstawa wymiaru składek, stanowiła najniższa podstawa wymiaru składki powiększona o różnicę pomiędzy zadeklarowanym przychodem w miesiącach ubezpieczenia a najniższą podstawą wymiaru, podzielona przez 12 miesięcy.

Proponowane rozwiązanie w dodanym do art. 48 ust. 1a w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ma na celu uśrednienie podstawy wymiaru składki i w konsekwencji podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótkiego okresu ubezpieczenia chorobowego i zadeklarowanego przychodu, przekraczającego najniższą podstawę wymiaru składki.

Proponowane zmiany miały wejść w życie od początku roku, ale nie weszły. Są trzy projekty, są w nich propozycje, aby weszło to w życie od stycznia lub kwietnia 2014 r., więc teoretycznie Pana żony nie ominą nowelizacje. Chyba że coś się zmieni.

Obecnie w odniesieniu do prowadzących działalność gospodarczą ustawodawca przyjął zasadę, zgodnie z którą podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem przychodu (art. 3 pkt 4 ustawy) z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z którego tytułu przysługuje zasiłek. Za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego uważa się także kolejne okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tego samego tytułu, jeśli przerwa między nimi nie była dłuższa niż 30 dni.

Więc według przepisów obowiązujących obecnie wystarczy, aby żona zgłosiła się do ubezpieczenia chorobowego od 1 kwietnia, z maksymalną składką – według starych zasad żona będzie miała obliczony zasiłek tylko od 1 kwietnia, według zadeklarowanych składek – wysoki. Bez brania pod uwagę poprzedniego okresu ubezpieczenia i składek.  Jeśli zmiany wejdą w życie, wyciągną średnią z 12 miesięcy.

* Stan prawny z dnia 26.08.2103 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zarejestrowanie się do ubezpieczenia chorobowego tuż przed porodem

Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem w ciąży, w lutym jest termin rozwiązania. W wyniku nieporozumienia wypisałam się...

Kiedy okres zasiłkowy należy liczyć na nowo?

Przebywam na zwolnieniu lekarskim (L4). Chciałbym wiedzieć, czy w wypadku przerwania okresu zasiłkowego w dzień wolny od pracy (brak orzeczonej...

Przejście na zwolnienie chorobowe i otrzymywanie wysokiego macierzyńskiego

Prowadzę działalność gospodarczą od roku i opłacam najniższą składkę zdrowotną. Jestem w ciąży. Co mogę zrobić, by w przypadku...

Zasiłek macierzyński od dwóch pracodawców

Moja żona pracuje w dużej firmie na pełen etat. Chciałbym ją zatrudnić w rodzinnej spółce także na pełen etat (nie jestem prezesem). Praca...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »