Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naliczanie nowego okresu zasiłkowego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-01-02

Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Moje pytanie dotyczy naliczania nowego okresu zasiłkowego w przypadku nowej choroby po jednodniowej przerwie przypadającej w dzień wolny od pracy. Czy okres zasiłkowy będzie naliczany od nowa? I czy pracodawca ma prawo do wręczenia mi zwolnienia z pracy z datą tej jednodniowej przerwy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisany przez Panią problem uregulowany jest w przepisach ustawy zasiłkowej:

„Art. 8. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą – nie dłużej niż przez 270 dni.

Art. 9. 1. Do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej »okresem zasiłkowym«, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2.

2. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

3. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach, o których mowa w art. 4 ust. 1”.

Wynikające z ustawy zasady liczenia okresu zasiłkowego są następujące:

  • w razie następujących po sobie bezpośrednio okresów niezdolności do pracy z powodu różnych chorób wlicza się wszystkie te okresy niezdolności do okresu zasiłkowego; jeśli jedną z tych chorób jest gruźlica, okres zasiłkowy wynosi 12 miesięcy;
  • gdy między okresami niezdolności do pracy z powodu tej samej choroby występuje przerwa, to jeśli jest ona krótsza niż 60 dni – okresy obu niezdolności się sumuje; jeśli zaś jest dłuższa – następna niezdolność do pracy rozpoczyna bieg nowego okresu zasiłkowego;
  • bieg okresu zasiłkowego liczy się zawsze od początku, jeśli nowa niezdolność do pracy jest z innej przyczyny niż poprzednia i wystąpiła po przerwie co najmniej jednodniowej;
  • do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresie wyczekiwania;
  • do okresu zasiłkowego wlicza się okresy niezdolności do pracy, za które prawo do zasiłku utracono;
  • do okresu zasiłkowego wlicza się okres niezdolności do pracy, za który przysługiwało prawo do wynagrodzenia gwarancyjnego; okresy prawa do wynagrodzenia gwarancyjnego wlicza się do okresu zasiłkowego na zasadach ogólnych – oznacza to, że 36 dzień niezdolności do pracy w toku może być zarówno pierwszym, jak i kolejnym dniem okresu zasiłkowego;
  • jeżeli w całym okresie niezdolności do pracy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie gwarancyjne (nauczyciele akademiccy, sędziowie i prokuratorzy), okres prawa do tego wynagrodzenia liczy się według zasad liczenia okresu zasiłkowego.

Odnosząc to do Pani pytania – jeżeli między dwoma okresami orzeczonej niezdolności do pracy, spowodowanymi różnymi schorzeniami, wystąpił choćby jeden dzień przerwy, wówczas od początku ponownej niezdolności do pracy rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy. Dzień przerwy, powodujący rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego, może przypadać nawet w święto lub w niedzielę. Gdy ponowna niezdolność do pracy, nawet po bardzo krótkiej przerwie, jest spowodowana inną chorobą, a w przerwie tej ubezpieczony odzyskał zdolność do pracy (choćby na 1 dzień), okresy niezdolności do pracy nie mogą zostać wliczone do jednego okresu zasiłkowego

Istotne jest więc zadbanie o to, aby nie było śladu na to, że w dniu wolnym od pracy już była Pani chora na nową jednostkę chorobową, bowiem nie liczy się dzień wypisania zwolnienia, ale dzień powstania niezdolności, choroby. Jeśli ZUS uzna, że istniał w momencie trwania poprzedniego zwolnienia – nie ma mowy o nowym okresie zasiłkowym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki