Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Negocjacje z badanym dotyczące rodzaju świadczenia

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-01-11

Czy lekarz orzecznik z ZUS-u może negocjować z badanym rodzaj świadczenia, poddając go szantażowi, że jak się nie zgodzi, to nie dostanie nic? W moim przypadku świadczenie rehabilitacyjne wynosi ok. 800 zł, natomiast renta okresowa ok. 2500 zł.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach, konkretnie art. 14 tej ustawy, „oceny niezdolności do pracy, jej stopnia oraz ustalenia:

  • daty powstania niezdolności do pracy,
  • trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy,
  • związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami,
  • trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • celowości przekwalifikowania zawodowego
  • dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik Zakładu, zwany dalej «lekarzem orzecznikiemæ”.

Jak wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt III AUa 957/12, „treść orzeczenia lekarza orzecznika ZUS w przedmiocie zmiany kwalifikacji niezdolności do pracy, braku tej niezdolności lub jej ponownego powstania, wydanego po przeprowadzeniu badania lekarskiego, powinna w równym stopniu wynikać zarówno z profesjonalnej oceny stanu zdrowia badanego, jak i odpowiedniego uwzględnienia biologicznego aspektu niezdolności do pracy z elementami ekonomicznymi, np. posiadanymi kwalifikacjami, możliwością przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji, możliwością wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy, celowością przekwalifikowania”.

Wyrok ten dodatkowo podkreśla to ,co jawi się jako oczywiste, a więc to, że lekarz orzecznik powinien przede wszystkim brać pod uwagę stan zdrowia badanego.

Natomiast może się stać tak, że rzeczywiście lekarz orzecznik uzna, iż ktoś nie spełnia warunków do przyznania mu renty gdyż nie jest całkowicie lub częściowo niezdolny do pracy.

W myśl art. 12 cytowanej ustawy niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Niezdolność do pracy jest stanem w pewnym sensie stałym, tj. badany nie rokuje powrotu do zdrowia.

Natomiast zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa „świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy”.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Tak więc świadczenie rehabilitacyjne przysługuje wówczas, gdy badany rokuje powrót do zdrowia i to jest kluczowa różnica pomiędzy rentą z tytułu niezdolności do pracy a świadczeniem rehabilitacyjnym.

Jeśli lekarz orzecznik nie kierował się stanem Pana zdrowia, to oczywiście jest to działanie niezgodne z przepisami i samą etyką lekarską.

Poinstruuję Pana jeszcze, że może Pan złożyć od orzeczenia lekarza orzecznika sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS-u w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »