Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nie zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego przez pracodawcę a zaliczenie pracy do okresu składkowego

Michał Soćko • Opublikowane: 2018-10-31

Od 01.03.2018 przeszedłem na emeryturę. Otrzymałem decyzję o ponownym ustaleniu kapitału początkowego. W ww. dokumencie ZUS nie uwzględnił mi okresu pracy (5 miesięcy) w 2009 r. z takiego powodu, że nie zostałem zgłoszony do ubezpieczenia społecznego przez pracodawcę. Na dowód pracy posiadam umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Co powinienem zrobić, aby ten okres został mi zaliczony do okresu składkowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wskazać należy, że zasadniczo może Pan odwołać się jedynie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych od powyższej decyzji ZUS.

Jak stwierdził bowiem Sąd Apelacyjny w Szczecinie, „okoliczność, iż pracodawca nie odprowadził składek i nie zgłosił pracownika do ubezpieczeń społecznych za sporny okres nie może przesądzać o tym, że okres ten nie może być zaliczony ubezpieczonemu do okresu składkowego wymaganego do przyznania mu uprawnień emerytalnych. Ubezpieczony nie powinien bowiem ponosić konsekwencji za uchybienia, których dopuścił się jego pracodawca – będący płatnikiem składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 maja 2017 r., sygn. akt III AUa 609/16).

Dodać trzeba, że zachowanie ZUS-u nie jest w tym wypadku niczym nietypowym. Mianowicie ZUS prowadzi postępowanie zasadniczo w oparciu o przedstawione dokumenty. W szczególności nie może on sam przeprowadzać innych dowodów, np. przesłuchiwać świadków, dopuszczać opinii biegłych itd.

Stąd też ZUS w sprawach wątpliwych albo w których brakuje dowodów, często wydaje decyzje odmowne, by ubezpieczony ewentualnie dochodził swoich praw w sądzie.

Niemniej jednak – tak jak wskazałem powyżej – od decyzji ZUS-u przysługuje Panu odwołane do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Warto z takiej możliwości skorzystać, gdyż sąd nie jest ograniczony w możliwości przeprowadzania dowodów. Może dopuścić wszelkie dostępne dowody, a nie tylko dowody z dokumentów, np. zeznania świadków. Poza tym wyrok sądu pracy i ubezpieczeń społecznych będzie dla ZUS-u wiążący.

Przed sądem będzie Pan mógł przedłożyć umowę o pracę obejmującą ten sporny okres oraz zgłosić świadków, którzy potwierdzą, że faktycznie wykonywał Pan w tym czasie pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Gdyby dysponował Pan także innymi dowodami na tę okoliczność, to proszę je również załączyć do odwołania.

W toku postępowania sądowego będzie można również złożyć wniosek o powołanie biegłego z zakresu rachunkowości, by wyliczył prawidłową wysokość emerytury, z uwzględniłem tych spornych okresów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Czy przysługuje wcześniejsza emerytura kolejowa?

Urodziłem się w czerwcu 1957 r. Od 1976 r., bez przerw, pracuję na kolei w warunkach niebezpiecznych. Nie jestem maszynistą ani dyżurnym...

 

Korzystne przejście na emeryturę kompensacyjną

Jak przejść korzystnie na emerytuję kompensacyjną? Czy lepiej na emeryturę, czy może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, a później...

 

Emerytura wojskowa na starych zasadach

Mam problem dotyczący nowych zasad emerytalnych. Z początkiem 2005 r. zostałem powołany do służby zasadniczej, która została przedłużona...

 

Wyrównanie zawieszonej emerytury

Sprawa dotyczy wyrównania zawieszonej emerytury. Czy zawieszona emerytura będzie wyrównana od dnia jej przyznania? Pracuję za granicą, polską emeryturę mam...

 

Funkcjonariusz celny, praca o szczególnym charakterze a emerytura pomostowa

Ukończyłem 62 lata. Do 1990 r. przepracowałem 11 lat w warunkach szczególnych, co dokumentują świadectwa pracy. Od 1990 r. do 2017 r....

 

Pobieranie renty rodzinnej, okresowa praca za granicą - jak uzyskać korzystną emeryturę?

Pobieram rentę rodzinną. W 2016 skończyłam 60 lat. Złożyłam wniosek o emeryturę w ZUS. Dowiedziałam się, że moja emerytura wyniosłaby...

 

Zatrudnienie w szkole i przejścia na emeryturę na starych zasadach

Zatrudniony jestem w szkole od 1 września 1988 roku i pracuję bez przerwy, bez urlopów dla poratowania zdrowia. Od 1975 roku pracowałem...

 

Uwzględnienie okresu ubezpieczenia za granicą w wyliczeniu emerytury

Żona ukończyła 60 lat (ur. 1958) i myśli o przejściu na emeryturę. Jakie wymogi należy w tym przypadku spełnić? Oboje jesteśmy zatrudnieni...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »