Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewielkie dochody z działalności a składka zdrowotna

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-02-05

Od kilkunastu lat podlegam pod ubezpieczenie społeczne KRUS. Prowadzę też działalność gospodarczą, w której mam nieduże zarobki. Jestem na rencie i pracuję na część etatu. Nie opłacałam przez kilka lat składki zdrowotnej, ponieważ księgowy twierdził, że przy niewielkich dochodach nie muszę. Teraz ZUS domaga się zaległych opłat. Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoba prowadząca działalność co do zasady jest zobowiązana do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przepisy przewidują jednak wyjątki.

Zwolnienie z płacenia składki zdrowotnej jest uregulowane w art. 82 ust. 8–10 ustawy zdrowotnej, dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, które mają prawo do emerytury lub renty, są niepełnosprawne. Emeryt bądź rencista nie musi opłacać składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności, jeśli pobierane przez niego świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia i jednocześnie spełnia jeden z warunków:

  1. z tytułu działalności uzyskuje przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, przez pojęcie „świadczenie emerytalne lub rentowe” należy rozumieć nie tylko samą kwotę emerytury lub renty (brutto), ale również kwotę ewentualnego dodatku pielęgnacyjnego lub dodatku dla sieroty zupełnej do renty rodzinnej; nie należy natomiast uwzględniać innych dodatków, zasiłków ani świadczeń pieniężnych oraz ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla czy deputatu węglowego
    lub
  2. od przychodów z działalności opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne może również zostać zwolniony przedsiębiorca, który został uznany za osobę o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Stopnie tych niepełnosprawności są równoznaczne z ustaleniem całkowitej niezdolności do pracy lub całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Zwolnienie ze składki zdrowotnej z tytułu działalności przysługuje, podobnie jak w przypadku emerytów i rencistów, wówczas gdy zostanie spełniony jeden z warunków: przychody z działalności nie przekraczają 50% najniższej emerytury (czyli obecnie kwoty 364,09 zł) lub z działalności opłacany jest podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Przedsiębiorcy o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, który prowadzi działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych, przysługuje również innego rodzaju ulga. Jeśli działalność stanowi dla niego jedyne źródło przychodu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Tak więc nie tylko kwota dochodu z działalności jest brana pod uwagę, ale także kwota świadczenia rentowego. Jeśli mieści się Pani w „widełkach”, należy złożyć do ZUS stosowne dokumenty. ZUS nie musi wiedzieć, że posiada Pani przesłanki do zwolnienia ze składek.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Zaległe składki KRUS

Posiadam gospodarstwo rolne i pracuję zawodowo, odprowadzam składki do ZUS. Moja żona również pracowała zawodowo i była ubezpieczona w ZUS....

 

Składki nieuiszczane przez pracodawcę

Po naliczeniu kapitału początkowego okazało się, że mam 2-letni termin nieskładkowy za czas pracy w pewnym zakładzie, który od dawna nie istnieje. Jak...

 

Przedawnienie składek w KRUS

Mam zaległości wobec KRUS z 2001 r. Komornik żąda składek wraz z odsetkami. Nigdy nie zawierałem żadnego porozumienia itp. z KRUS. Czy doszło...

 

Wykreślenie z ubezpieczenia rolniczego

Od września 2007 r. moja córka jest ubezpieczona przeze mnie w KRUS-ie. Od maja 2008 r. wyjeżdżała do pracy za granicę (ma umowy). Nie zgłaszałam tego...

 

Zaniechanie płacenia składek ZUS

Prowadzę od lat działalność gospodarczą. Z powodu nagłej choroby męża, jego długiego leczenia (w tym za granicą) i potem śmierci...

 

Składki ZUS za pracowników

Mam zadłużenie w ZUS sprzed 10 lat z tytułu składek za pracowników. Nie nastąpiło przedawnienie, bo przerwano jego bieg. Czy mogę ubiegać się...

 

Zaległe składki ZUS z działalności gospodarczej

ZUS żąda zapłacenia zaległych składek z działalności gospodarczej żony, czy słusznie? Konkretnie żona miała założoną działalność gospodarczą...

 

Brak rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej a składki ZUS

Przed pięciu laty założyłam działalność gospodarczą, której tak naprawdę nigdy nie rozpoczęłam (żadnych przychodów ani kosztów). Chciałabym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »