Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewydanie zgody na urlop macierzyński na dziecko niepełnoletniej córki

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-10-03

Moja 16-letnia córka urodziła syna. Złożyłam wniosek o ustanowienie mnie opiekunem prawnym i rodziną zastępczą. Złożyłam w pracy wniosek o urlop macierzyński na tę okoliczność, niestety dyrektor odmawia mi zgody. Wymaga ode mnie rozwiązania umowy lub dostanę dyscyplinarkę. Co robić? Co o tym mówią przepisy?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

1) 20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,

2) 31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,

3) 33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,

4) 35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,

5) 37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci

– nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia”.

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może korzystać zarówno kobieta, jak i mężczyzna, którzy przyjęli dziecko (dzieci) na wychowanie. Z uprawnienia tego nie mogą jednak korzystać oni równocześnie. Podstawą jego udzielenia jest należycie udokumentowany wniosek, który powinien być złożony niezwłocznie po zajściu przesłanek uzasadniający ten wniosek.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zdaniem Sądu Najwyższego prawa do skorzystania z przedmiotowych uprawnień posiada pracownik faktycznie wychowujący dziecko, o którego przysposobienie wystąpił, niezależnie od tego, czy został formalnie ustanowiony opiekunem tego dziecka na czas trwania postępowania w sprawie o przysposobienie.

Słowem – pracodawca nie ma prawa odmówić Pani korzystania z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Jeśli nie wyraża zgody, przysługuje Pani roszczenie o uznanie braku takiej zgody za niezgodne z prawem. Może tez Pani po prostu powiadomić PIP o łamaniu prawa przez pracodawcę.

Generalnie – jeśli złożyła Pani zgodny z przepisami wniosek, pracodawca nie może odmówić. Oznacza to, że rozpoczyna Pani urlop niezależnie od jego zgody. Jeśli zostanie Pani zwolniona dyscyplinarnie na przykład za niestawienie się do pracy, wystarczy odwołanie do sądu, na pewno Pani wygra.

Ponadto proszę zauważyć, że przepisy prawa nie zabraniają pracy w czasie urlopu macierzyńskiego. Regulują tylko łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą. Na urlopie macierzyńskim może Pani pracować bez ponoszenia żadnych konsekwencji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak będzie wyglądać mój zasiłek?

Od 5 lat prowadzę działalność gospodarczą i opłacam oprócz obowiązkowych składek również dobrowolną chorobową. Składki te opłacam jednak od...

Nowa praca a zasiłek

Kilka miesięcy temu urodziłam dziecko. Umowę o pracę miałam do zeszłego miesiąca. Od razu po porodzie napisałam wniosek o urlop macierzyński...

Problem ze świadczeniami z ZUS-u

Moja żona prowadziła działalność gospodarczą, zaszła w ciążę i przeszła na urlop macierzyński. W ZUS-ie uzyskaliśmy informację, iż...

Czy komisja może zasądzić świadczenie rehabilitacyjne wstecz?

Mąż przebywał na zwolnieniu lekarskim po ustaniu zatrudnienia. Po 182 dniach zostało mu przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Niemniej jednak...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »