Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niewydanie zgody na urlop macierzyński na dziecko niepełnoletniej córki

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-10-03

Moja 16-letnia córka urodziła syna. Złożyłam wniosek o ustanowienie mnie opiekunem prawnym i rodziną zastępczą. Złożyłam w pracy wniosek o urlop macierzyński na tę okoliczność, niestety dyrektor odmawia mi zgody. Wymaga ode mnie rozwiązania umowy lub dostanę dyscyplinarkę. Co robić? Co o tym mówią przepisy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

1) 20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,

2) 31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,

3) 33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,

4) 35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,

5) 37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci

– nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia”.

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może korzystać zarówno kobieta, jak i mężczyzna, którzy przyjęli dziecko (dzieci) na wychowanie. Z uprawnienia tego nie mogą jednak korzystać oni równocześnie. Podstawą jego udzielenia jest należycie udokumentowany wniosek, który powinien być złożony niezwłocznie po zajściu przesłanek uzasadniający ten wniosek.

Zdaniem Sądu Najwyższego prawa do skorzystania z przedmiotowych uprawnień posiada pracownik faktycznie wychowujący dziecko, o którego przysposobienie wystąpił, niezależnie od tego, czy został formalnie ustanowiony opiekunem tego dziecka na czas trwania postępowania w sprawie o przysposobienie.

Słowem – pracodawca nie ma prawa odmówić Pani korzystania z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Jeśli nie wyraża zgody, przysługuje Pani roszczenie o uznanie braku takiej zgody za niezgodne z prawem. Może tez Pani po prostu powiadomić PIP o łamaniu prawa przez pracodawcę.

Generalnie – jeśli złożyła Pani zgodny z przepisami wniosek, pracodawca nie może odmówić. Oznacza to, że rozpoczyna Pani urlop niezależnie od jego zgody. Jeśli zostanie Pani zwolniona dyscyplinarnie na przykład za niestawienie się do pracy, wystarczy odwołanie do sądu, na pewno Pani wygra.

Ponadto proszę zauważyć, że przepisy prawa nie zabraniają pracy w czasie urlopu macierzyńskiego. Regulują tylko łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą. Na urlopie macierzyńskim może Pani pracować bez ponoszenia żadnych konsekwencji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »