Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niezłożenie ZUA po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego a karencja przed wypłatą zasiłku

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Do 30 kwietnia byłam zatrudniona przez 16 lat u jednego pracodawcy na pełen etat i prowadziłam działalność gospodarczą ze składką zdrowotną. Z dniem 1 maja otrzymałam zwolnienie lekarskie, ale nie złożyłam w ciągu 7 dni ZUA, że chcę przejść na całą składkę, łącznie z chorobowym, i dlatego ZUS daje mi 90 dni okresu karencji przed wypłatą zasiłku. Czy jeśli zawieszę działalność i zatrudnię się u innego pracodawcy na 1 miesiąc, a odejdę na zwolnienie po kilku dniach, to otrzymam zasiłek chorobowy i za jaki okres będą mi liczyć podstawę do tego zasiłku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezłożenie ZUA po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego a karencja przed wypłatą zasiłku

Prawo do zasiłku chorobowego na zwolnieniu lekarskim

Zgodnie z art. 13 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 121) – pracownicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku.

Co do zasady prawo do zasiłku chorobowego, a także wynagrodzenia chorobowego przysługuje pracownikowi dopiero po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, po tzw. okresie wyczekiwania.

Zobacz również: Świadczenie pielęgnacyjne a choroba opiekuna

Wyjątki od okresu oczekiwania

Jednak zalicza się do niego wcześniejsze okresy obowiązkowego i dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, pod warunkiem że przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej.

Drugim wyjątkiem od okresu wyczekiwania jest staż ubezpieczeniowy – 10 letni. Pracownik posiadający 10 letni okres ubezpieczenia ma prawo do zasiłku bez okresu wyczekiwania.

Do okresu 10 lat ubezpieczenia chorobowego wlicza się wszystkie okresy obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, wraz z okresami obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przypadające przed 1 stycznia 1999 r., bez względu na przerwy między nimi.

Podstawą do zasiłku byłoby wynagrodzenie umowne z obecnej – nowej pracy. Zgodnie z ustawą zasiłkową, art. 37 ust. 1, „jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy”.

Zobacz również: Dwóch pracodawców a zwolnienie lekarskie

Niezdolność do pracy – zwolnienie lekarskie

Jeśli podjęłaby Pani zatrudnienie u nowego pracodawcy w ciągu 30 dni od ustania poprzedniego ubezpieczenia albo ma Pani 10 lat ubezpieczenia – miałaby Pani prawo do zasiłku. Co do zasady.

Jednak niezdolność do pracy już istnieje. Ma Pani nawet zwolnienie lekarskie. A to jest problem.

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli więc niezdolność do pracy powstała przed zgłoszeniem do ubezpieczenia chorobowego, to prawo do zasiłku chorobowego nie przysługuje.

ZUS może zakwestionować prawo do zasiłku, jeśli będzie to ta sama niezdolność do pracy, ta sama choroba.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl