Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nowa praca na zasiłku rodzicielskim

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-01-20 • Aktualizacja: 2021-12-30

Od 8 miesięcy przebywam na urlopie macierzyńskim. Połączyłam urlop macierzyński i rodzicielski i otrzymuje zasiłek w wysokości 80%. Umowę obecnie mam na czas nieokreślony. Mam możliwość podjąć zatrudnienie w innej firmie na pełny etat. Czy w tym wypadku przysługuje mi zasiłek, który otrzymuję? Od pracodawcy otrzymałam informację, że nie mogę łączyć pracy w innym podmiocie z urlopem macierzyńskim. Proszę również o podstawę prawną.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nowa praca na zasiłku rodzicielskim

Podjęcie zatrudnienia w innym podmiocie w czasie urlopu macierzyńskiego

Przepisy prawa nie zabraniają podejmowania zatrudnienia w innym podmiocie w czasie urlopu macierzyńskiego. Nie wpływa to także na obniżenie zasiłku macierzyńskiego. Jednak należy pamiętać, że urlop macierzyński trwa jedynie 20 tygodni (przy urodzeniu jednego dziecka). Pozostały czas, 32 tygodnie, to urlop rodzicielski, co do którego Kodeks pracy zawiera już pewne ograniczenia, ale tylko dotyczące łączenia zatrudnienia z urlopem u swojego obecnego pracodawcy.

Korzystanie z urlopu rodzicielskiego i wykonywanie pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu

Zgodnie z art. 1821e ustawy Kodeks pracy pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

W przypadku, o którym mowa wyżej, podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie.

Przepis ten wskazuje, że w czasie urlopu rodzicielskiego może Pani łączyć pracę u obecnego pracodawcy z wykorzystywaniem urlopu (wówczas pracuje Pani na część etatu, a przez resztę etatu korzysta Pani z urlopu). Brak jest natomiast przepisu, który stanowiłby, Ze na urlopie rodzicielskim (tak jak na macierzyńskim) pracownik nie może podjąć pracy u innego pracodawcy. Przepisy bowiem zajmują się tylko pracą u pracodawcy udzielającego urlopu.

Słowem – może Pani rozpocząć pracę u innego pracodawcy, nie tracąc zasiłku – nie ma bowiem w przepisach zakazu takich działań.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »