Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona przedemerytalna a nowy, przedłużony wiek emerytalny

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-05-11

Mam 62 lata. Od 12 lat pracuję na stanowisku z powołania w jednostce samorządowej. Według poprzednio obowiązującej ustawy emerytalnej w wieku 65 lat, tj. z dniem 01.01.2018 r., nabyłbym prawo do emerytury (staż wynosi 38 lat). Po zmianie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym okres pracy wydłużono mi o 1 rok i 9 miesięcy ponad wiek 65 lat. Niemniej w wieku 65 lat mogę przejść na niepełną emeryturę wyliczoną wg 50% jej podstawy. I taką wolę oświadczyłem pracodawcy. Proszę o objaśnienie, jak w moim przypadku będzie liczony okres ochronny wobec przedłużonego wieku emerytalnego.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Artykułu 18 przepisów przejściowych stanowi, że: „Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 1 stycznia 2013 r.) są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z przepisu art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub osoby, które mogłyby być nią objęte, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy – są objęci tą ochroną przez czas do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w przepisach art. 24 ust. 1a i 1b oraz art. 27 ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1”. Przepis ten dotyczy sytuacji osób urodzonych, odpowiednio w latach 1953-1956 w przypadku kobiet i 1948-1951 w przypadku mężczyzn. Bowiem po wydłużeniu wieku emerytalnego, które rozpocznie się stopniowo od 1 stycznia 2013 r., osoby, które w tym dniu miałyby prawo do ochrony przedemerytalnej, mogłyby jednak zostać zwolnione przed osiągnięciem nowego wieku emerytalnego. Okres ochronny upłynąłby wówczas przed osiągnięciem przez te osoby wieku emerytalnego wprowadzonego na mocy reformy.

Aby uniknąć takiej sytuacji, przywołany artykuł stanowi, że pracownikom, którzy w dniu 1 stycznia 2013 r. będą objęci ochroną przedemerytalną lub którzy byliby nią objęci, gdyby w tym dniu pozostawali w stosunku pracy – ochrona ta przysługuje przez czas do osiągnięcia nowego, przedłużonego wieku emerytalnego. Oznacza to wydłużenie okresu ochronnego dla wskazanych wcześniej roczników pracowników, stosownie do terminu osiągania przez nich wieku emerytalnego na nowych zasadach.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W wyniku reformy emerytalnej wiek emerytalny jest indywidualny dla każdego pracownika i – od kiedy rozpoczyna się i do kiedy trwa. W ustawie nowelizującej został bowiem przy każdym roczniku podany nowy wiek emerytalny.

Reasumując:

  1. pracownikowi przysługuje 4-letni okres ochronny przed osiągnięciem wieku emerytalnego;
  2. dłuższa ochrona przedemerytalna obejmie mężczyzn urodzonych od 1948 do 1951 r., którzy w dniu wejścia w życie reformy wieku emerytalnego, byli już objęci ochroną;
  3. mężczyźni urodzeni w 1952 r. i później, będą chronieni tylko przez cztery lata, a podstawę do określenia rozpoczęcia okresu ochronnego, będzie stanowić nowy, indywidualnie wskazany w ustawie wiek emerytalny.

Okres ochronny obejmuje Pana, licząc od nowego wieku emerytalnego 4 lata wstecz.

Opis sprawy z lipca 2015 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »