Od kiedy należy mi się emerytura?

Autor: Marta Handzlik

Od kiedy należy mi się emerytura? Z dniem 01.07.16 nabyłam prawo do powszechnej emerytury. Trzy tygodnie później złożyłam wniosek o przyznanie emerytury, w którym podałam, że rozwiązuje umowę o pracę do 30.07. Świadectwo pracy do wcześniejszego wniosku dostarczyłam 01.08.16, ponieważ 30.31.07. były dniami wolnymi i oddział ZUS był nieczynny. Otrzymałam decyzje ZUS-u, że podejmuje wypłatę emerytury od 01.08.16, tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Uważam, że emeryturę mam należną 01.07.16. Czy mam racje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od kiedy należy mi się emerytura?

Złożenie wniosku o świadczenie a termin wypłaty emerytury

Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia wypłaca się, poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

Tak więc np. w przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia emerytalno-rentowego zostanie zgłoszony 3 miesiące po spełnieniu wszystkich warunków jego nabycia, świadczenie nie będzie należne za okres sprzed zgłoszenia wniosku o jego przyznanie.

ZUS wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia po raz pierwszy, w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do świadczenia i został rozwiązany stosunek pracy, ZUS dokonuje wypłaty świadczenia niezwłocznie po wydaniu decyzji.

Co do zasady ZUS powinien uznać, że emerytura należy się od lipca pod warunkiem złożenia kompletnego wniosku i spełnienia wszystkich przesłanek w lipcu. Z Pani pytania wynika, że kompletny wniosek (a więc wniosek plus świadectwo pracy itp.) złożyła Pani dopiero w sierpniu. Do 1.08 nie dostarczyła Pani bowiem świadectwa pracy, wiec ZUS miał prawo ocenić, ze kompletny wniosek złożyła Pani dopiero w sierpniu.

Jeśli nie zgadza się Pani z decyzją ZUS-u, proponuję się odwołać.

Zobacz również: Przejście na emeryturę w trakcie miesiąca a wynagrodzenie

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »