Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Od kiedy należy mi się emerytura?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-04-14

Od kiedy należy mi się emerytura? Z dniem 01.07.16 nabyłam prawo do powszechnej emerytury. Trzy tygodnie później złożyłam wniosek o przyznanie emerytury, w którym podałam, że rozwiązuje umowę o pracę do 30.07. Świadectwo pracy do wcześniejszego wniosku dostarczyłam 01.08.16, ponieważ 30.31.07. były dniami wolnymi i oddział ZUS był nieczynny. Otrzymałam decyzje ZUS-u, że podejmuje wypłatę emerytury od 01.08.16, tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Uważam, że emeryturę mam należną 01.07.16. Czy mam racje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia wypłaca się, poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

Tak więc np. w przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia emerytalno-rentowego zostanie zgłoszony 3 miesiące po spełnieniu wszystkich warunków jego nabycia, świadczenie nie będzie należne za okres sprzed zgłoszenia wniosku o jego przyznanie.

ZUS wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia po raz pierwszy, w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do świadczenia i został rozwiązany stosunek pracy, ZUS dokonuje wypłaty świadczenia niezwłocznie po wydaniu decyzji.

Co do zasady ZUS powinien uznać, że emerytura należy się od lipca pod warunkiem złożenia kompletnego wniosku i spełnienia wszystkich przesłanek w lipcu. Z Pani pytania wynika, że kompletny wniosek (a więc wniosek plus świadectwo pracy itp.) złożyła Pani dopiero w sierpniu. Do 1.08 nie dostarczyła Pani bowiem świadectwa pracy, wiec ZUS miał prawo ocenić, ze kompletny wniosek złożyła Pani dopiero w sierpniu.

Jeśli nie zgadza się Pani z decyzją ZUS-u, proponuję się odwołać.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy policjanta

Jestem policjantem i chciałbym odejść na emeryturę. W latach 1985-1988, między 16 a 19 rokiem życia, mieszkałem w gospodarstwie rolnym...

Czy muszę godzić się z decyzją ZUS-u?

Otrzymałem decyzję ZUS-u o obliczeniu mojej emerytury i zawieszeniu jej, gdyż pobieram emeryturę wojskową. Czy muszę godzić się z decyzją...

Wycofanie wniosku o emeryturę z ZUS

Złożyłam wniosek o emeryturę, wpisując, że pracuję na umowę o pracę za granicą. Jest to kontrakt na zero godzin. Chciałam wycofać wniosek...

Odprawa z uniwersytetu i ze szkoły

Niedawno nabyłem prawo do emerytury. Pracowałem na uniwersytecie i w szkole podstawowej (mianowanie) przez 21 lat. Rozwiązałem oba stosunki pracy....

Emerytura po mężu a rozdzielność majątkowa

Mam rozdzielność majątkowa z mężem od chwili zawarcia małżeństwa. Czy w razie jego śmierci będę mogła otrzymać jego emeryturę?

Praca w gospodarstwie rolnym wujka a staż pracowniczy

Urodziłem sie w 1959 r. W latach 1974-1979 uczęszczałem do technikum dziennego. Dojeżdżałem codziennie do miasta odległego o 12 km. Pomagałem w tym okresie,...

Doliczenie do stażu pracy na stanowisku ślusarz-spawacz

W styczniu ukończę 60 lat. Do końca 1998 r. mam ponad 26 letni staż pracy, w tym do 14 maja 1996 r. udokumentowane 14,5 roku pracy w warunkach...

Odmowa emerytury pomostowej

Pracuję na PKP jako kierownik pociągu od kwietnia 1980 roku, w styczniu 2017 ukończyłam 55 lat. Czy mam prawo do emerytury pomostowej? ZUS wyliczył mi 18...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »