Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odejście na emeryturę żołnierza

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-10-06

Sprawa dotyczy odejścia na emeryturę żołnierza. W roku 2003 zakończyłem 12-miesięczną służbę zasadniczą. Po dwóch latach w roku 2005 podjąłem służbę jako żołnierz zawodowy (do teraz). Mam już 12 lat służby, czy muszę jeszcze przepracować 3 lata służby zawodowej do podstawowej emerytury,czy jakbym chciał odejść po dwóch latach służby, to razem by było 14 lat zawodowej? Czy wliczona mi zostałaby służba zasadnicza do podstawowej emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunki przyznania emerytury wojskowej określone są w art. 12 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin: „emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim, z zastrzeżeniem art. 12a, z wyjątkiem żołnierza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby wojskowej w Wojsku Polskim i okresów równorzędnych z tą służbą”.

Cytowany przepis statuuje trzy warunki przyznania emerytury wojskowej, z których dwa są pozytywne, a jeden negatywny. Otóż, po pierwsze, żołnierz musi zostać zwolniony z zawodowej służby wojskowej, po wtóre musi mieć co najmniej 15-letni okres służby i nie mogło wcześniej dojść do ustalenia prawa do emerytury powszechnej, z uwzględnieniem okresu służby.

Omawiany przepis nie odwołuje się do 15 lat służby jako żołnierz zawodowy. Mówi on o służbie wojskowej w Wojsku Polskim. Co więcej, pozwala na zaliczenie nie tylko służby w Wojsku Polskim, ale także okresy równorzędnych z tą służbą. Przyjmuje się np. że „za równorzędne z tą służbą ustawa traktuje przypadające od dnia 1 września 1939 r. okresy działalności w ruchu oporu (z wyłączeniem tajnego nauczania), służby w armiach sojuszniczych oraz okresy pobytu w niewoli lub w obozach dla internowanych żołnierzy” (S Małecki, P. Pabisiak-Karwowski , Świadczenia emerytalno-rentowe żołnierzy zawodowych i ich rodzin, LEX).

Mamy zatem do czynienia z dość szerokim rozumieniem zakresu służby wojskowej. Przechodząc do omówienia Pana sytuacji, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawodawca objął pojęciem „służby wojskowej”: zasadniczą służbę wojskową poborowych, zajęcia wojskowe oraz przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów szkół wyższych, ćwiczenia wojskowe oraz okresową służbę wojskową żołnierzy rezerwy, a także pełnienie czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 3 grudnia 2004 r., sygn. akt II UK 75/04, LEX). W związku z powyższym zasadnym jest przyjęcie, iż okres zasadniczej służby wojskowej powinien być wliczony do 15-letniego stażu służby wojskowej w Wojsku Polskim, o którym mowa w art. 12 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Stanowisko takie prezentowane jest także przez doktrynę i jest zgodne z wykładnią językową przepisu (K. Jankowska, I. Jędrasik-Jankowska, Komentarz do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, LexisNexis 2011).

W związku z powyższym musi Pan przepracować jeszcze dwa lata do osiągnięcia stażu, o którym mowa w omawianym przepisie, aby skorzystać z możliwości otrzymywania emerytury wojskowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przepisy przejściowe a dodatek wyrównawczy

Jestem w wieku przedemerytalnym, otrzymuję dodatek wyrównawczy w związku z wypowiedzeniem zmieniającym, który przysługuje mi do końca okresu...

 

Emerytura na starych zasadach dla nauczyciela

Jestem nauczycielką z 35-letnim stażem pracy i 3-letnim okresem tzw. pasionki. Mam pytanie dotyczące emerytury na starych zasadach. Czy mogę się...

 

Doliczenie wakacji i ferii zimowych do stażu pracy w gospodarstwie rolnym

Czy mam szansę na doliczenie wakacji i ferii zimowych do stażu pracy w gospodarstwie rolnym moich rodziców? Gdy byłam w szkole średniej (lata...

 

Czy jako kierowca OSP mogę już iść na emeryturę?

Czy jako kierowca OSP od 13 lat (mój wiek to 55 lat) z ogólnym stażem pracy 38 lat, mam szansę na uzyskanie emerytury?

 

Emerytura z FUS-u

Czy mam prawo do emerytury FUS-u po ukończeniu 65 lat życia? Od 1990 roku otrzymuję świadczenie emerytalne z MSW, pracując jednocześnie poza resortem na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »