Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odejście na emeryturę żołnierza

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-10-06

Sprawa dotyczy odejścia na emeryturę żołnierza. W roku 2003 zakończyłem 12-miesięczną służbę zasadniczą. Po dwóch latach w roku 2005 podjąłem służbę jako żołnierz zawodowy (do teraz). Mam już 12 lat służby, czy muszę jeszcze przepracować 3 lata służby zawodowej do podstawowej emerytury,czy jakbym chciał odejść po dwóch latach służby, to razem by było 14 lat zawodowej? Czy wliczona mi zostałaby służba zasadnicza do podstawowej emerytury?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Szybka i bardzo konkretna odpowiedź
Magdalena
Bardzo sprawna, szybka, fachowa rzetelna pomoc. 
Beata
Bardzo uprzejmie dziękuję za dotychczasową pomoc. Odpowiedź jest wyczerpująca mimo, że problem jest bardzo szeroki.
Janina
Bardzo dziękuję. :) Odpowiedz wyczerpująca - jestem zadowolona
Grażyna
Porada prawna konkretna, odpowiedź wyczerpująca, z podaniem podstawy prawnej. Usługa wykonana w ustalonym terminie. Zdecydowanie polecam.
Barbara, 55 lat

Warunki przyznania emerytury wojskowej określone są w art. 12 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin: „emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim, z zastrzeżeniem art. 12a, z wyjątkiem żołnierza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby wojskowej w Wojsku Polskim i okresów równorzędnych z tą służbą”.

Cytowany przepis statuuje trzy warunki przyznania emerytury wojskowej, z których dwa są pozytywne, a jeden negatywny. Otóż, po pierwsze, żołnierz musi zostać zwolniony z zawodowej służby wojskowej, po wtóre musi mieć co najmniej 15-letni okres służby i nie mogło wcześniej dojść do ustalenia prawa do emerytury powszechnej, z uwzględnieniem okresu służby.

Omawiany przepis nie odwołuje się do 15 lat służby jako żołnierz zawodowy. Mówi on o służbie wojskowej w Wojsku Polskim. Co więcej, pozwala na zaliczenie nie tylko służby w Wojsku Polskim, ale także okresy równorzędnych z tą służbą. Przyjmuje się np. że „za równorzędne z tą służbą ustawa traktuje przypadające od dnia 1 września 1939 r. okresy działalności w ruchu oporu (z wyłączeniem tajnego nauczania), służby w armiach sojuszniczych oraz okresy pobytu w niewoli lub w obozach dla internowanych żołnierzy” (S Małecki, P. Pabisiak-Karwowski , Świadczenia emerytalno-rentowe żołnierzy zawodowych i ich rodzin, LEX).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Mamy zatem do czynienia z dość szerokim rozumieniem zakresu służby wojskowej. Przechodząc do omówienia Pana sytuacji, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawodawca objął pojęciem „służby wojskowej”: zasadniczą służbę wojskową poborowych, zajęcia wojskowe oraz przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów szkół wyższych, ćwiczenia wojskowe oraz okresową służbę wojskową żołnierzy rezerwy, a także pełnienie czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 3 grudnia 2004 r., sygn. akt II UK 75/04, LEX). W związku z powyższym zasadnym jest przyjęcie, iż okres zasadniczej służby wojskowej powinien być wliczony do 15-letniego stażu służby wojskowej w Wojsku Polskim, o którym mowa w art. 12 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Stanowisko takie prezentowane jest także przez doktrynę i jest zgodne z wykładnią językową przepisu (K. Jankowska, I. Jędrasik-Jankowska, Komentarz do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, LexisNexis 2011).

W związku z powyższym musi Pan przepracować jeszcze dwa lata do osiągnięcia stażu, o którym mowa w omawianym przepisie, aby skorzystać z możliwości otrzymywania emerytury wojskowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Przepisy przejściowe a dodatek wyrównawczy

Jestem w wieku przedemerytalnym, otrzymuję dodatek wyrównawczy w związku z wypowiedzeniem zmieniającym, który przysługuje mi do końca okresu...

Emerytura na starych zasadach dla nauczyciela

Jestem nauczycielką z 35-letnim stażem pracy i 3-letnim okresem tzw. pasionki. Mam pytanie dotyczące emerytury na starych zasadach. Czy mogę się...

Kiedy najlepiej odejść na emeryturę?

Poproszę o wskazanie, kiedy powinnam najlepiej odejść na emeryturę. Prawa emerytalne nabywam 1.08.2017 r. Pracodawca zaproponował mi pracę do końca...

Doliczenie wakacji i ferii zimowych do stażu pracy w gospodarstwie rolnym

Czy mam szansę na doliczenie wakacji i ferii zimowych do stażu pracy w gospodarstwie rolnym moich rodziców? Gdy byłam w szkole średniej (lata...

Praca po przekroczeniu wieku emerytalnego a wysokość emerytury

W grudniu 2015 r. osiągnęłam wiek emerytalny*. Mój pracodawca wyraził zgodę na dalsze kontynuowanie przeze mnie pracy. Nadal więc pracuję. J ednak...

Czy jako kierowca OSP mogę już iść na emeryturę?

Czy jako kierowca OSP od 13 lat (mój wiek to 55 lat) z ogólnym stażem pracy 38 lat, mam szansę na uzyskanie emerytury?

Emerytura z FUS-u

Czy mam prawo do emerytury FUS-u po ukończeniu 65 lat życia? Od 1990 roku otrzymuję świadczenie emerytalne z MSW, pracując jednocześnie poza resortem na...

Zniszczone akta pracownicze a udowodnienie stażu w ZUS

Pracowałem w latach 1973–1976 w kopalni. Nie posiadam świadectwa pracy i płacy. Kontaktowałem się dzisiaj z archiwum kopalni...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »