Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odejście z pracy 2 lata przed emeryturą a wysokość emerytury

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2022-06-10

Do emerytury zostało mi 2 lata, mój staż pracy wynosi 36 lat. W ostatnim czasie zacząłem odczuwać syndrom wypalenia zawodowego, co doprowadziło mnie do depresji. Bardzo poważnie zastanawiam się nad odejściem z pracy w najbliższym czasie. Moje zarobki pozwoliły mi na zgromadzenie kapitału, który pozwoli mi przetrwać kilka lat bez dochodów. Chciałem się dowiedzieć, jak w moim wypadku wpłynie to na wysokość emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odejście z pracy 2 lata przed emeryturą a wysokość emerytury

Obliczania emerytury

Na wstępie wskażę, że według obecnie obowiązujących przepisów dotyczących obliczania emerytury – im więcej składek wpłynie na konto emerytalne, tym wyższa emerytura. Zgodnie z ustawą emerytalną:

„Art. 26. [Obliczenie emerytury. Tablice trwania życia]

1. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w art. 25 przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego, z uwzględnieniem ust. 5 i art. 183.

2. Wiek ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę wyraża się w ukończonych latach i miesiącach.

3. Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża się w miesiącach.

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej"Monitor Polski" corocznie w terminie do dnia 31 marca tablice trwania życia, z uwzględnieniem ust. 3, dla wieku ubezpieczonych określonego w myśl ust. 2.

5. Tablice, o których mowa w ust. 4 są podstawą przyznawania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem ust. 6.

6. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn”.

Waloryzacja emerytury

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach:

„Art. 88. [Coroczna waloryzacja emerytur i rent]

1. Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca.

2. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu.

3. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.

4. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed terminem waloryzacji.

Od dnia 1 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń w ramach waloryzacji. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji”.

Waloryzowana jest kwota świadczenia i podstawy jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

Waloryzacja składek z ubezpieczenia emerytalnego

Natomiast składki na ubezpieczenie emerytalne zgromadzone na koncie ubezpieczonego i jego subkoncie oraz wartość kapitału początkowego są waloryzowane zupełnie inaczej.

Waloryzacji rocznej podlega kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana waloryzacja, powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji. Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji. Natomiast kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację roczną, jest waloryzowana kwartalnie. Jest ona przeprowadzana w momencie ustalania wysokości emerytury według nowych zasad.

Zapisane na kontach i subkontach środki są podstawą do obliczenia wysokości emerytury. Wskaźnik zależy od tempa wzrostu przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne rok do roku, przy czym nie może być niższy od inflacji ani ujemny.

Jeśli nie będzie Pan pracował 24 miesięcy, o tyle mniej składek będzie na Pana koncie i Pana emerytura będzie relatywnie niższa.

Nie da się obliczyć o ile, bo nie da się przewidzieć wysokości składek ani wskaźnika waloryzacji składek i kapitału. Ale będzie niższa o kilkadziesiąt złotych. Zapewne nie będzie to wielka różnica w skali miesięcznej emerytury. Ten okres jest ułamkowym w odniesieniu do całego okresu, kiedy odprowadzano składki, ale emerytura z całą pewnością będzie nieco niższa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »