Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odejście nauczyciela na emeryturę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-08-25

Mój mąż, który jest nauczycielem, dostał decyzję od ZUS-u, w której zakład odmawia mu przyznania emerytury (pomimo wymaganego w art. 88 stażu pracy), ponieważ nie rozwiązał na swój wniosek umowy o pracę nauczycielską. Co ma teraz zrobić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Nauczyciel, aby nabyć prawo do emerytury na podstawie przepisów KN, musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy nauczycielskiej, w jakich pozostaje – bez względu na wymiar czasu pracy. Może natomiast kontynuować stosunek pracy o innym charakterze.

Przepisami ustawy emerytalnej zagwarantowana została możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek, tzn. na zasadach przewidzianych w art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), tych nauczycieli urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy spełniają łącznie następujące warunki:

– mają co najmniej 30-letni okres zatrudnienia (składkowy i nieskładkowy), w tym co najmniej 20-letni okres pracy nauczycielskiej albo co najmniej 25-letni okres zatrudnienia, w tym co najmniej 20-letni okres pracy w szkolnictwie specjalnym,

– rozwiążą stosunek pracy (rozwiązanie stosunku pracy jest niezbędnym warunkiem przyznania emerytury bez względu na wiek).

Na dzień składania wniosku o emeryturę Pani mąż pozostawał w zatrudnieniu. Nie może otrzymać świadczenia. Decyzja ZUS jest słuszna.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2005 r., III AUa 468/2005, LexPolonica nr 1087665 OSA 2006/11, poz. 35, str. 22 – Emerytura nauczycielska przewidziana w przepisie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela przysługuje tylko temu nauczycielowi, który rozwiązał na swój wniosek stosunek pracy oraz spełnia pozostałe warunki prawne. Prawo do emerytury nauczyciel nabywa po rozwiązaniu stosunku pracy, a więc istotna jest data rozwiązania umowy o pracę.

Potem Pani mąż może nawiązać stosunek pracy, ale nie może pozostawać w zatrudnieniu na dzień składania wniosku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy mam prawo do wcześniejszej emerytury kolejowej?

Urodziłem się w 1955 roku. Od 1975 roku do chwili obecnej zatrudniony jestem na PKP. Czy po osiągnięciu wieku 60 lat będę mógł przejść na emeryturę...

Korzystniejsze przeliczenie emerytury

Na emeryturę przeszedłem po ukończeniu 60 lat zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach...

Zmiana formy organizacyjnej szpitala

Jestem pielęgniarka i pracuję w szpitalu, który przekształcił się już w spółkę, ale pracownicy mają zatrudnienie jeszcze na starych...

Zatrudnienie nauczyciela na stanowisku instruktor

Przez dwa lata pracowałam w przedszkolu, prowadząc zerówkę w spółdzielni. Okres ten nie został mi zaliczony do pracy pedagogicznej, dlatego że...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »