Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odkrycie zadłużenia w ZUS po latach od zamknięcia działalności

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-06-21

W latach 1995–2005 oraz 2006–2010 prowadziłem działalność gospodarczą. Obie zakończone, wykreślony z ewidencji. Od października zeszłego roku przeszedłem na emeryturę i moje kontakty z ZUS-em właściwie ustały i tak naprawdę nic się nie dzieje. Postanowiłem zarejestrować się do systemu PUE, a tam niespodzianka. Wchodzę na stronę „płatnik”, a tam wyliczanka od 2002 roku na temat moich zaległości wobec ZUS-u. Uzbierało się ponad 800 zł, plus ponad 1200 zł odsetek. W kilku pozycjach za poszczególne lata są takie wartości jak 0,02 zł. Roszczenia kończą się na 2008 roku. Ponieważ moją firmę obsługiwało profesjonalne biuro rachunkowe jestem przekonany, że nie zalegałem ze składkami wobec ZUS i urzędu skarbowego. Co dalej? ZUS nie powiadamia mnie o problemie, a ja zwracam się do Państwa po poradę.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog
Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka

Takie cuda dzieją się od 1 stycznia br. z uwagi na wrzucenie przez ZUS składek na indywidualne konta. Wcześniej było tak, że jeśli zaległość nie przekraczała kosztów upomnienia, to w ogóle nie wysyłano wezwania. Obecnie się to zsumowało i wychodzą kwiatki, bo ktoś nie przemyślał tej kwestii, a może celowo ją pominął przy nowelizacji przepisów odnośnie księgowania składek przez ZUS.

Niemniej jednak Pana składki – zaległości – są przedawnione.

Zagadnienie przedawnienia należności z tytułu składek reguluje art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że ulegają one przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Jednakże takie brzmienie tego przepisu obowiązuje dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378)  zwanej dalej ustawą deregulacyjną, której przepisem art. 11 nadano powyższe brzmienie art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przed zmianą przepis ten stanowił, że należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Jednakże należy mieć na względzie, że w ustawie deregulacyjnej zostały zawarte również tzw. przepisy przejściowe. Zgodnie z art. 27 ust. 1 tej ustawy do przedawnienia należności z tytułu składek, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012 r. stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym tą ustawą, z tym, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2012 r. i kończy po upływie 5 lat, czyli w dniu 1 stycznia 2017 r. Przy czym należy mieć jeszcze na uwadze zastrzeżenie wynikające z art. 27 ust. 2 ustawy deregulacyjnej, który stanowi, że jeżeli przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami dotychczasowymi wcześniej to następuje ono z upływem tego wcześniejszego terminu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ponadto przy obliczaniu biegu terminu przedawnienia trzeba też mieć na uwadze tak jak przy obliczaniu terminu przedawnienia należności z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej, brzmienie zacytowanego wcześniej przepisu art. 24 ust. 5b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które jest takie same jak przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej. Z przepisu tego w powiązaniu z przepisem art. 27 ust. 2 ustawy deregulacyjnej wynika, że do obliczenia terminu przedawnienia należności składkowych, co do których bieg terminu został zawieszony przed dniem 1 stycznia 2012 r. i trwa po tym dniu, należy stosować korzystniejszy, tj. wcześniejszy termin przedawnienia, biorąc pod uwagę, że trwające zawieszenie przesuwa także termin przedawnienia nowego pięcioletniego okresu o okres równy okresowi w jakim bieg przedawnienia był zawieszony.

Zaległości przedawniły się z końcem 2017 roku. ZUS nie może ich obecnie od Pana dochodzić.

Ma Pan dwa wyjścia – albo odszukiwać dokumenty z biura rachunkowego i udowadniać ZUS-owi, że ma Pan wszystko uregulowane, albo to zostawić. Dopóki nie otwiera Pan działalności gospodarczej, nie ruszałabym tego tematu. Chyba że ma Pan dowody na wykazanie przed ZUS-em terminowego opłacenia składek od 2001 roku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »