Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odkrycie zadłużenia w ZUS po latach od zamknięcia działalności

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-06-21

W latach 1995–2005 oraz 2006–2010 prowadziłem działalność gospodarczą. Obie zakończone, wykreślony z ewidencji. Od października zeszłego roku przeszedłem na emeryturę i moje kontakty z ZUS-em właściwie ustały i tak naprawdę nic się nie dzieje. Postanowiłem zarejestrować się do systemu PUE, a tam niespodzianka. Wchodzę na stronę „płatnik”, a tam wyliczanka od 2002 roku na temat moich zaległości wobec ZUS-u. Uzbierało się ponad 800 zł, plus ponad 1200 zł odsetek. W kilku pozycjach za poszczególne lata są takie wartości jak 0,02 zł. Roszczenia kończą się na 2008 roku. Ponieważ moją firmę obsługiwało profesjonalne biuro rachunkowe jestem przekonany, że nie zalegałem ze składkami wobec ZUS i urzędu skarbowego. Co dalej? ZUS nie powiadamia mnie o problemie, a ja zwracam się do Państwa po poradę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Takie cuda dzieją się od 1 stycznia br. z uwagi na wrzucenie przez ZUS składek na indywidualne konta. Wcześniej było tak, że jeśli zaległość nie przekraczała kosztów upomnienia, to w ogóle nie wysyłano wezwania. Obecnie się to zsumowało i wychodzą kwiatki, bo ktoś nie przemyślał tej kwestii, a może celowo ją pominął przy nowelizacji przepisów odnośnie księgowania składek przez ZUS.

Niemniej jednak Pana składki – zaległości – są przedawnione.

Zagadnienie przedawnienia należności z tytułu składek reguluje art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że ulegają one przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Jednakże takie brzmienie tego przepisu obowiązuje dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378)  zwanej dalej ustawą deregulacyjną, której przepisem art. 11 nadano powyższe brzmienie art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przed zmianą przepis ten stanowił, że należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Jednakże należy mieć na względzie, że w ustawie deregulacyjnej zostały zawarte również tzw. przepisy przejściowe. Zgodnie z art. 27 ust. 1 tej ustawy do przedawnienia należności z tytułu składek, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012 r. stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym tą ustawą, z tym, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2012 r. i kończy po upływie 5 lat, czyli w dniu 1 stycznia 2017 r. Przy czym należy mieć jeszcze na uwadze zastrzeżenie wynikające z art. 27 ust. 2 ustawy deregulacyjnej, który stanowi, że jeżeli przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami dotychczasowymi wcześniej to następuje ono z upływem tego wcześniejszego terminu.

Ponadto przy obliczaniu biegu terminu przedawnienia trzeba też mieć na uwadze tak jak przy obliczaniu terminu przedawnienia należności z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej, brzmienie zacytowanego wcześniej przepisu art. 24 ust. 5b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które jest takie same jak przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej. Z przepisu tego w powiązaniu z przepisem art. 27 ust. 2 ustawy deregulacyjnej wynika, że do obliczenia terminu przedawnienia należności składkowych, co do których bieg terminu został zawieszony przed dniem 1 stycznia 2012 r. i trwa po tym dniu, należy stosować korzystniejszy, tj. wcześniejszy termin przedawnienia, biorąc pod uwagę, że trwające zawieszenie przesuwa także termin przedawnienia nowego pięcioletniego okresu o okres równy okresowi w jakim bieg przedawnienia był zawieszony.

Zaległości przedawniły się z końcem 2017 roku. ZUS nie może ich obecnie od Pana dochodzić.

Ma Pan dwa wyjścia – albo odszukiwać dokumenty z biura rachunkowego i udowadniać ZUS-owi, że ma Pan wszystko uregulowane, albo to zostawić. Dopóki nie otwiera Pan działalności gospodarczej, nie ruszałabym tego tematu. Chyba że ma Pan dowody na wykazanie przed ZUS-em terminowego opłacenia składek od 2001 roku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »