Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa przyznania emerytury pomostowej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-03-01

W czerwcu 2018 roku złożyłem wniosek o przejście na emeryturę pomostową, pozostając nadal w stosunku pracy. I był to jedyny powód odmowy emerytury. Teraz chcę rozwiązać stosunek pracy we wrześniu 2018. Czy jak teraz jeszcze we wrześniu doniosę świadectwo pracy, to przelicznik mojej emerytury będzie ten z dnia złożenia wniosku (bardzo niekorzystny dla mnie), czy wrześniowy i czy ten jest korzystniejszy od czerwcowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W myśl zasady wskazanej w § 3 ust. 1 rozporządzenia postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że przepisy ustawy emerytalnej przewidują wszczęcie tego postępowania z urzędu. Natomiast organy rentowe mają obowiązek udzielania informacji, w tym wskazówek i wyjaśnień, w zakresie dotyczącym warunków i dowodów wymaganych do ustalenia świadczeń (§ 2 wskazanego rozporządzenia).

 

Tak więc złożenie stosownego wniosku o świadczenie emerytalne jest kluczowe dla rozstrzygnięcia momentu jego przyznania.

Istotna jest także data spełnienia warunków. Otrzymał Pan decyzję odmowną. Nie naliczono Panu świadczenia bowiem nie spełniał Pan warunków w czerwcu do uzyskania świadczenia. Jeśli nie odwoła się Pan od decyzji, to odmowa będzie prawomocna 4 października.

 

Może Pan poczekać z rozwiązaniem stosunku pracy, aż uprawomocni się decyzja ZUS-u, jeśli chce Pan nowego wyliczenia emerytury. Ale wówczas będzie Pan o miesiąc później na świadczeniu. Można też cofnąć wniosek o emeryturę pomostową i na następny dzień złożyć go ponownie. Razem ze świadectwem pracy. Jeśli cofnie Pan wniosek z czerwca, postępowanie zostanie umorzone. Ponowny wniosek z września spowoduje naliczenie świadczenia wg waloryzacji właściwych dla września.

 

Zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację roczną, jest waloryzowana kwartalnie. W przypadku ustalania wysokości emerytury:

 

  • w pierwszym kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za trzeci kwartał poprzedniego roku;

  • w drugim kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za czwarty kwartał poprzedniego roku;

  • w trzecim kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za pierwszy kwartał danego roku;

  • w czwartym kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za drugi kwartał danego roku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dług w ZUS a emerytura

Moja żona ma dług w ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w latach 2005-2011. Firma zakończyła działalność w 2012 r....

 

Wniosek o przyznanie emerytury a praca za granicą

W lutym osiągnę wiek emerytalny, jestem z roku 1959. W styczniu będę składała wniosek o przyznanie mi emerytury z ZUS-u, ale pracuję...

 

Czy można pobierać dwie emerytury?

Jestem emerytem wojskowym z tzw. pełną wysługą lat. Po służbie w wojsku pracowałem ponad 20 lat na umowie o pracę i w odpowiednim...

 

Prawidłowe obliczenie odprawy emerytalnej

Mam pytanie dotyczące zasad prawidłowego obliczania odprawy emerytalnej. 25 lutego odeszłam na emeryturę. Odprawę emerytalną naliczono mi z lutego. Czy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »