Kategoria: Renta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa prawa do renty przez ZUS

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-10-10

W 2013 r. pobierałem rentę chorobową. Po rehabilitacji komisja nie przyznała mi dalszego świadczenia (sąd podtrzymał tę decyzję). Mój stan zdrowia ciągle się pogarszał i nie mogłem podjąć pracy. Ostatnia komisja uznała mnie za częściowo niezdolnego do pracy, jednak ZUS odmówił prawa do renty z powodu upływu 18 miesięcy od opłacania składek ZUS. Czy ZUS ma rację?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog
Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

1) jest niezdolny do pracy;

2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;

3) niezdolność do pracy powstała w okresach:

- ubezpieczenia (tj. obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych),

- opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,

- nieskładkowych, tj. pobierania:

a) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy,

b) zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,

c) świadczenia rehabilitacyjnego,

d) świadczeń wymienionych w lit. b i c po ustaniu obowiązku ubezpieczenia;

– pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu”.

Artykuł 57 pkt 3 nie ma zastosowania do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Dla oceny, czy kolejna renta Panu przysługuje, nie ma znaczenia Pana subiektywne odczucie, że nie jest Pan zdolny do pracy, tylko spełnienie przesłanek wymienionych w art. 57 ustawy. Przy czym przesłanki te powinny zostać spełnione łącznie. W Pana przypadku nie spełnił Pan przesłanki powstania niezdolności do pracy (z tytułu depresji) w okresach ubezpieczenia lub innych wymienionych w przepisie

Jedynym przypadkiem, gdy niezdolność do pracy nie musi powstawać w okresach wymienionych w przepisie, jest sytuacja, gdy dana osoba legitymuje się co najmniej 25-letnim okresem składkowym i nieskładkowym.

Jeśli wiec legitymuje się Pan takim okresem – nie ma znaczenia, kiedy powstała niezdolność do pracy i ZUS powinien przyznać Panu rentę. Jeśli nie – decyzja ZUS-u jest zgodna z prawem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »