Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowna decyzja wypłaty zasiłku chorobowego

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-10-14 • Aktualizacja: 2022-01-01

Prowadzę działalność gospodarczą. Dwa miesiące temu osiągnęłam wiek emerytalny, ale nie składałam jeszcze wniosku o emeryturę, normalnie opłacam komplet składek ZUS. W zeszłym miesiącu miałam zwolnienie lekarskie. ZUS przysłał odmowną decyzję wypłaty zasiłku chorobowego w związku z osiągniętym wiekiem emerytalnym. Czy ZUS ma rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowna decyzja wypłaty zasiłku chorobowego

Czy osobie która ma ustalone prawo do emerytury lub renty przysługuje świadczenie chorobowe?

Poruszoną przez Panią kwestię przyznawania świadczeń pieniężnych w okresie niezdolności do pracy wywołanej chorobą regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) – zwaną dalej ustawą zasiłkową.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy świadczenie chorobowe nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. To oznacza, że co do zasady zasiłek chorobowy przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy wyłącznie w okresie ubezpieczenia chorobowego (np. w czasie pozostawania w stosunku pracy lub też prowadzenia działalności gospodarczej). Ograniczenia wynikają z art. 13 ustawy zasiłkowej tj.:

„Art. 13. [Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia]

1. Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

1) ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;

2) kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;

3) nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1;

4) jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

5) podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.”

Czy osoby pobierające renty i emerytury będą mogły się domagać od ZUS wypłaty zasiłku chorobowego?

Powyższe potwierdza wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego zdaniem zasiłek chorobowy nie przysługuje emerytowi/renciście, czyli osobie, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty. W wyroku z dnia 17 czerwca 2014 roku o sygnaturze P 6/12 TK potwierdził, że zasiłek chorobowy ma zapewniać środki utrzymania w sytuacji niezdolności do pracy. Oznacza to, że osoba, która ma ustalone prawo do emerytury nie może domagać się wypłaty wskazanego zasiłku. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy emeryt pobiera świadczenia, czy też zostało ono zawieszone. Praktyczne znaczenie orzeczenia TK jest takie, że osoby pobierające renty i emerytury nie będą mogły się domagać od ZUS wypłaty zasiłku chorobowego po zakończeniu zatrudnienia na podstawie umów o pracę.

Tymczasem Pani kontynuuje działalność gospodarczą przy pełnym opłacaniu składek ZUS. Tylko przyznanie prawa do emerytury i jej wypłata pozbawiałaby Panią jako ubezpieczonego prawa do zasiłku chorobowego. W opisanej sprawie Pani w czasie choroby nie miała ustalonego prawa do emerytury, ponieważ nie występowała Pani z takim wnioskiem. Skoro zatem organ rentowy nie wydał decyzji o przyznaniu Pani prawa do emerytury, to nie wygasł Pani tytuł ubezpieczenia – tj. prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wszak z uwagi na kontynuowanie działalności, powinno być to traktowane jako sytuacja, w której ubezpieczony nie jest uprawniony do pobierania (wypłacania mu) emerytury w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej.

Zatem decyzja ZUS winna być zaskarżona.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »