Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa pośmiertna po byłym mężu

Marek Gola • Opublikowane: 2016-04-25

Jak uzyskać odprawę pośmiertną dla syna po zmarłym ojcu oraz czy ja – była żona – również jestem uprawniona do otrzymania odprawy pośmiertnej? Syn jest pełnoletni i nadal się uczy. Ja jestem po rozwodzie prawie 7 lat, obecnie nie pracuję. Sąd orzekł dla mnie alimenty na czas nieokreślony.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

„Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:

1)  małżonkowi;

2)  innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione – do ukończenia 16 lat, a jeśli kontynuują naukę, to do jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do 25. roku życia, ale bez względu na wiek, jeśli są całkowicie niezdolne do pracy”.

Jak podkreśla się w literaturze, „małżonek nie musi spełniać warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej. Jednakże małżonek będący w separacji w chwili śmierci pracownika nie nabywa prawa do odprawy. Zgodnie bowiem z art. 614 § 1 k.r.o. orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód (chyba że ustawa stanowi inaczej, co w tym przypadku nie zachodzi)” (E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do art. 93 Kodeksu pracy, 01.04.2015).

W chwili obecnej Pani syn winien wraz z odpisem skróconym aktu urodzenia oraz zaświadczenie o nauce udać się do pracodawcy z wezwaniem o wypłatę odprawy. Niestety, ale nie ma Pani prawa do odprawy pośmiertnej po swoim byłym mężu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kwestionowanie zwolnienia chorobowego po poronieniu

Przebywałam 180 dni na zwolnieniu lekarskim od psychiatry. Stawiłam się do pracy, a następnego dnia złożyłam zwolnienie chorobowe z powody ciąży....

Koniec umowy o pracę na czas określony a kolejna ciąża

Pracując na umowę o pracę, zaszłam w ciążę. Następnie poszłam na zwolnienie lekarskie, podczas którego zakończył się czas trwania umowy...

Świadczenie rehabilitacyjne nie dla emeryta

Jestem na emeryturze i dodatkowo pracuję na umowę o pracę. Niestety zachorowałam i aktualnie przebywam na chorobowym. Czy jeśli po wyczerpaniu...

Problemy firmy a drugi macierzyński

Za miesiąc kończy mi się zasiłek macierzyński, a jestem ponownie w ciąży. Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy? Dowiedziałam się, że...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »