Odrębne gospodarstwa małżonków a ubezpieczenie w KRUS

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Małżeństwo posiada 2 odrębne gospodarstwa (majątek osobisty nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego). Żona pracuje na umowę o pracę i opłaca składki ZUS, mąż podlega ubezpieczeniu KRUS. W trakcie trwania małżeństwa żona zawarła umowę dzierżawy gruntów. Czy grunty należące do żony mają wpływ na wysokość składki KRUS męża i czy KRUS może żądać od żony dokumentów w postaci aktu małżeństwa, zaświadczenia z zakładu pracy i informacji o wymiarze podatku, jeśli nigdy nie podlegała ona ubezpieczeniu rolniczemu ani nie zgłaszała męża do ubezpieczenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrębne gospodarstwa małżonków a ubezpieczenie w KRUS

Dwa gospodarstwa rolne małżonków

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „przepisy ustawy dotyczące ubezpieczenia rolnika i świadczeń przysługujących rolnikowi stosuje się także do małżonka rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym”.

Stąd jeśli obje posiadacie gospodarstwa rolne i oboje w nich pracujecie – prowadzicie oba gospodarstwa razem, bez względu na tytuł Pani ubezpieczenia, może mieć to wpływ na wymiar składek na KRUS.

Zobacz również: Kiedy żona rolnika nie musi płacić KRUS?

Wysokość składek na KRUS

Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni:

  • do 50 ha przeliczeniowych – opłaca składkę na ubezpieczenie w wysokości podstawowej,
  • do 100 ha przeliczeniowych – opłaca dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w wysokości 12% emerytury podstawowej,
  • powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych – opłaca dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w wysokości 24% emerytury podstawowej,
  • powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych – opłaca dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w wysokości 36% emerytury podstawowej,
  • powyżej 300 ha przeliczeniowych – opłaca dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w wysokości 48% emerytury podstawowej.

Przyjmuje się, że każde z małżonków współuczestniczy w prowadzeniu działalności rolniczej w jednakowym stopniu, wobec czego zasadą jest, że małżonek rolnika podlega ubezpieczeniu rolniczemu na takich samych warunkach jak rolnik, czyli w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

Zgodnie z art. 5 ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „przepisy ustawy dotyczące ubezpieczenia rolnika stosuje się do małżonka rolnika, jeżeli nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość stwierdzenia takiego współuczestnictwa przy prowadzeniu działalności rolniczej”.

Pani pracuje zawodowo, podlega pod ubezpieczenie ZUS, więc nie zostanie Pani w żaden sposób objęta ubezpieczeniem KRUS.

W oświadczeniu do KRUS-u możecie napisać – jeśli mąż nie prowadzi Pani gospodarstwa – że Pani mąż nie jest posiadaczem ani użytkownikiem Pani gospodarstwa, nie prowadzi go. Jeśli razem macie poniżej 50 ha – to nawet jeśli prowadzicie gospodarstwo – nie wpłynie to na składkę. KRUS informacje, o których Pani pisze, może sam dotrzymać z gminy – w zakresie wymiaru podatku, a zakresie ubezpieczenia – z ZUS-u.

Zobacz również: Czy rolnik może pracować na umowę o pracę?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »