Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie z ZUS-u a obawy o dalsze zatrudnienie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-03-23

Jestem nauczycielką z przeszło 30-letnim stażem pracy. Mam decyzję i orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej. Chciałabym oddać papiery do ZUS-u i starać się o jednorazowe odszkodowanie, ale boję się, że po tym dyrektor może mnie zwolnić. Czy ma do tego prawo? Wcześniej obiecywał zmianę stanowiska pracy, ale nie wiem, czy dotrzyma słowa. Czy mogę pracować w świetlicy lub bibliotece (mam uprawnienia)? Boję się, że stracę pracę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawcy posiadają uprawnienie do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w związku z wystąpieniem choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, jeżeli dane zdarzenie wywołuje dla zdrowia pracownika określone skutki.

Możliwe działania pracodawcy zmierzające do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w związku z wystąpieniem choroby zawodowej lub wypadku przy pracy zależą od skutków, jakie wywołało dane zdarzenie dla zdrowia pracownika:

  • czy jest on w pełni zdolny do pracy,
  • czy będąc zasadniczo zdolnym do pracy, może w dalszym ciągu wykonywać, bez zagrożenia, pracę na dotychczasowym stanowisku, a wreszcie
  • czy został uznany za niezdolnego do pracy lub za niepełnosprawnego.

Przepisy mówią, że gdy u pracownika stwierdzi się chorobę zawodową, pracodawca powinien przenieść go na inne, odpowiednie stanowisko.

Ani art. 230, ani 231 Kodeksu pracy nie mówi co powinien zrobić pracodawca, gdy nie ma możliwości przeniesienia pracownika z chorobą zawodową na lepsze stanowisko, które przynajmniej mniej szkodziłoby jego zdrowiu. Z braku innych możliwości zwykle w takich przypadkach przyjmuje się, że nie pozostaje nic innego jak wypowiedzenie umowy o pracę.

W zakresie określenia stanowiska orzecznictwo Sądu Najwyższego stwierdza, że należy je (stanowisko) interpretować zgodnie z treścią art. 42 Karty Nauczyciela, podobnie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2002 r. (wyrok SN z dnia 5 lutego 2002 r., sygn. akt I PKN 849/00, LEX nr 54887). Teza, że „stanowisko” to stanowisko nauczyciela o określonych kwalifikacjach (np. nauczyciel biologii) nie jest jednak prawidłowa, gdyż w innych przepisach, KN nie wiąże już ze szczegółowo określonym przedmiotem nauczania (kwalifikacji) skutków prawnych. Z kolei art. 42 KN dotyczy tygodniowego wymiaru zajęć, który odnosi się do poszczególnych stanowisk pracy. W przepisie tym wyróżnia się stanowiska nauczycielskie w różnych typach (rodzajach) szkół.

Podsumowując, pracodawca, czyli dyrektor szkoły, może Panią zwolnić, jeśli nie znajdzie dla Pani innego stanowiska. Przy czym pragnę podkreślić, że skoro obecnie jest Pani nauczycielem szkoły, to przeniesienie Pani do świetlicy czy do biblioteki nie będzie zmianą stanowiska. Zmianą stanowiska – w świetle orzecznictwa – byłoby przeniesienie Pani na przykład do przedszkola.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »