Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie od decyzji ZUS po upływie terminu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2021-10-22

Mam pytanie dotyczące odwołania od decyzji ZUS-u, a mianowicie decyzję dostałam 23.07.2021 r. z pouczeniem, iż termin odwołania to 14 dni od daty doręczenia. Niestety przeoczyłam tę informację, czytając decyzję ZUS-u. Czy w tej sytuacji pomimo upływu terminu mogę jeszcze złożyć odwołanie? Sprawa dotyczy wypadku w pracy i decyzji ZUS-u o przyznaniu 0% uszczerbku na zdrowiu. Zaznaczę, że cała rehabilitacja prowadząca do szybszego powrotu do zdrowia (4 miesiące zwolnienia) odbyła się prywatnie z powodu odległych terminów na NFZ.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwołanie od decyzji ZUS po upływie terminu

Prośba o przywrócenie terminu na odwołanie

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 58 § 1) „w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy”. W myśl § 2 powyższego przepisu „prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu”.

Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin – czyli złożyć treść odwołania.

Brak winy strony

Stosownie do postanowień art. 59 § 2 Kodeksu „o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia”. Wykładnia powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że organ rozpatrujący podanie o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania powinien termin ten stronie przywrócić, gdy uprawdopodobni ona brak swojej winy w uchybieniu terminu do wniesienia środka zaskarżenia, który wniosła rzecz jasna, wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu złożonym w terminie 7 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej dokonanie uchybionej czynności.

ZUS rozpatrzy prośbę o przywrócenie terminu.

Dodatkowe dni – z racji pandemii

Od 16 grudnia w specustawie o COVID-19 znajduje się art. 152, który z założenia ma stanowić dodatkową ochronę prawną dla stron w postępowaniu administracyjnym – w przypadku niedochowania przez nie określonych terminów procesowych. Zgodnie w nim organ administracji publicznej, stwierdzając np. spóźnienie w złożeniu pisma czy odwołania, wyznacza stronie dodatkowe 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu.

W trybie art. 152 mogą zostać przywrócone terminy:

  • od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed organem administracji publicznej;
  • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki;
  • przedawnienia;
  • których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie;
  • zawite, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
  • do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminy na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.

Proszę więc złożyć odwołanie z prośbą o przywrócenie terminu, powołując się na art. 58 Kodeksu postępowania cywilnego oraz specustawę COVID.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »