Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opłacanie składek na emeryturze a kontynuacja ubezpieczenia

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-09-20

W 2012 roku, gdy pobierałem rentę, ZUS przyznał mi status emeryta. W 2017 roku dobrowolnie opłacałem składki emerytalne i rentowe. Czy opłacanie składek na emeryturze można zaliczyć jako kontynuację ubezpieczenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłacanie składek na emeryturze a kontynuacja ubezpieczenia

Opłacanie składek emerytalnych przez emeryta nie jest kontynuacją ubezpieczenia, jest okresem, który może wpłynąć na wysokość pobieranej emerytury. Jak rozumiem, emeryturę obliczono według art. 53 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Zgodnie z treścią  art. 110a ust. 1 wysokość emerytury podlega ponownemu ustaleniu od podstawy wymiaru emerytury przeliczonej w myśl art. 110a ustawy emerytalnej, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: do ponownego obliczenia podstawy wymiaru emerytury wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przypadającą w całości lub w części po przyznaniu emerytury, tj. z okresu: kolejnych 10 lat kalendarzowych przypadających w ostatnich 20 latach kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury od przeliczonej podstawy wymiaru, dowolnie wybranych przez emeryta 20 lat kalendarzowych, w których podlegał on ubezpieczeniu, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury; nowo ustalony wskaźnik wysokości podstawy jest wyższy niż 250%.

W judykaturze ugruntowany jest podgląd, zgodnie z którym do ustalenia wysokości emerytury winna być przyjmowana faktyczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, przy czym w przypadku braku dokumentacji płacowej istnieje możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenia ubezpieczonego w oparciu o dokumentację zastępczą znajdującą się w jego aktach osobowych, tj. umowy o pracę czy angaże, w których zawarte są dane dotyczące wynagrodzenia – w takim jednak wypadku uwzględnić można tylko takie składniki, które są pewne, stałe, wypłacane były w danym okresie i w określonej wysokości. 

Okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne może wpłynąć na wysokość Pana świadczenia, należy jednak złożyć wniosek do ZUS-u o przeliczenie. Wcale nie jest powiedziane, że Pana świadczenie w ogóle wzrośnie. Być może okres ubezpieczenia po przyznaniu Panu emerytury nie podniesie Pana wskaźnika podstawy wymiaru. Jednak jeśli nie złoży Pan wniosku, to się Pan o tym nie przekona. Nic Pan przy tym nie ryzykuje, bowiem świadczenie emerytalne nie może być niższe niż obecnie przez Pana pobierane. Dorabianie przez emeryta, który osiągnął wiek emerytalny ustawowy, nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »