Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłacanie ubezpieczenia w KRUS-ie w trakcie pobierania emerytury z ZUS-u

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-16

ZUS przyznał mi emeryturę. Mam też 25 lat składek w KRUS-ie, więc i do niego wystąpiłem o emeryturę. Poinformowano mnie, że opłacanie ubezpieczenia w KRUS-ie w trakcie pobierania emerytury z ZUS-u pozbawia mnie emerytury z KRUS-u. Czy tak jest faktycznie? Co mam robić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki

  1. osiągnął wiek emerytalny,
  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników, począwszy od 1 stycznia 1991 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Odnosząc to do Pana pytania – podleganie pod ubezpieczenie ZUS z racji emerytury ustalonej przez zakład – wyklucza Pana spod ubezpieczenia społecznego rolników w tym okresie – ale spod ubezpieczenia obowiązkowego

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli brakowało Panu tych 3 miesięcy do 25 lat – to niestety nie można tego okresu wliczyć do stażu ubezpieczenia w KRUS-ie.

Ale nie przekreśla to samo w sobie prawa do uzyskania emerytury z KRUS-u.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.) osobie urodzonej po 1948 r. przysługuje prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego i udowodnieniu jakiegokolwiek stażu ubezpieczeniowego. Emeryturę należną z FUS stanowi kwota uzyskana w wyniku podzielenia podstawy obliczenia, tj. sumy kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia danego ubezpieczonego na emeryturę (art. 25 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ww. ustawy).

Przy ustalaniu prawa osoby urodzonej po 1948 r. do emerytury nie uwzględnia się okresu ubezpieczenia z tytułu działalności rolniczej. Osoba ta – po osiągnięciu wieku emerytalnego – oprócz emerytury z ZUS-u może bowiem pobierać również emeryturę rolniczą z tytułu ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prawo do emerytury rolniczej, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.), uzyska jednak pod warunkiem, że ubezpieczeniu rolniczemu podlegała przez co najmniej 25 lat. Przy ustalaniu prawa do rolniczej emerytury i obliczaniu jej wysokości nie uwzględnia okresu ubezpieczenia w ZUS, ponieważ ten sam okres nie może być równocześnie uwzględniony w dwóch wypłacanych emeryturach (nie można przyznać dwóch emerytur za ten sam okres).

Natomiast osobie urodzonej po 1948 r., która jest uprawniona do emerytury z FUS-u, ale ze względu na zbyt krótki okres ubezpieczenia w KRUS-ie nie spełnia warunków do emerytury rolniczej, wraz z emeryturą z FUS-u jest wypłacane zwiększenie za okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, obliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403 z późn. zm.).

Tak więc, w ostateczności, w przypadku braku możliwości otrzymania obu świadczeń, można powiększyć świadczenie z ZUS-u o okresy opłacania KRUS-u.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Potrącenie emerytury przez ZUS

Mąż poszedł na wcześniejszą emeryturę (pracował w SW). Otrzymał również 15% dodatek za inwalidztwo powstałe w związku ze służbą, czyli...

Uprawnienia do wcześniejszej emerytury kolejarza

Mój mąż urodził się w 1955 r. Do 1998 r. miał ponad 23 lata zatrudnienia, w tym 20 lat na kolei. Przebywał też kilka lat na rencie, później...

Zagubione listy płac i mniejsza emerytura

Pracowałam 33 lata w szkolnictwie. Miałam oprócz etatu wiele nadgodzin. Gdy przyszło do obliczenia emerytury, policzono mi ją bez nadgodzin, bo tutejszy...

Przyznanie emerytury w Polsce i praca w Niemczech

Niedawno nabyłem prawo do emerytury. Jednak mieszkam i pracuję w Niemczech, nie pobieram tu emerytury. Złożyłem wniosek o emeryturę do ZUS-u...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »