Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłacanie ubezpieczenia w KRUS-ie w trakcie pobierania emerytury z ZUS-u

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-16

ZUS przyznał mi emeryturę. Mam też 25 lat składek w KRUS-ie, więc i do niego wystąpiłem o emeryturę. Poinformowano mnie, że opłacanie ubezpieczenia w KRUS-ie w trakcie pobierania emerytury z ZUS-u pozbawia mnie emerytury z KRUS-u. Czy tak jest faktycznie? Co mam robić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki

  1. osiągnął wiek emerytalny,
  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników, począwszy od 1 stycznia 1991 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Odnosząc to do Pana pytania – podleganie pod ubezpieczenie ZUS z racji emerytury ustalonej przez zakład – wyklucza Pana spod ubezpieczenia społecznego rolników w tym okresie – ale spod ubezpieczenia obowiązkowego

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli brakowało Panu tych 3 miesięcy do 25 lat – to niestety nie można tego okresu wliczyć do stażu ubezpieczenia w KRUS-ie.

Ale nie przekreśla to samo w sobie prawa do uzyskania emerytury z KRUS-u.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.) osobie urodzonej po 1948 r. przysługuje prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego i udowodnieniu jakiegokolwiek stażu ubezpieczeniowego. Emeryturę należną z FUS stanowi kwota uzyskana w wyniku podzielenia podstawy obliczenia, tj. sumy kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia danego ubezpieczonego na emeryturę (art. 25 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ww. ustawy).

Przy ustalaniu prawa osoby urodzonej po 1948 r. do emerytury nie uwzględnia się okresu ubezpieczenia z tytułu działalności rolniczej. Osoba ta – po osiągnięciu wieku emerytalnego – oprócz emerytury z ZUS-u może bowiem pobierać również emeryturę rolniczą z tytułu ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prawo do emerytury rolniczej, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.), uzyska jednak pod warunkiem, że ubezpieczeniu rolniczemu podlegała przez co najmniej 25 lat. Przy ustalaniu prawa do rolniczej emerytury i obliczaniu jej wysokości nie uwzględnia okresu ubezpieczenia w ZUS, ponieważ ten sam okres nie może być równocześnie uwzględniony w dwóch wypłacanych emeryturach (nie można przyznać dwóch emerytur za ten sam okres).

Natomiast osobie urodzonej po 1948 r., która jest uprawniona do emerytury z FUS-u, ale ze względu na zbyt krótki okres ubezpieczenia w KRUS-ie nie spełnia warunków do emerytury rolniczej, wraz z emeryturą z FUS-u jest wypłacane zwiększenie za okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, obliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403 z późn. zm.).

Tak więc, w ostateczności, w przypadku braku możliwości otrzymania obu świadczeń, można powiększyć świadczenie z ZUS-u o okresy opłacania KRUS-u.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »