Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Optymalizacja składek ZUS

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-04-01

Oboje z żoną mamy zarejestrowane odrębne działalności gospodarcze i nie jesteśmy płatnikami podatku VAT. Prowadzimy odrębne KPiR i oddzielnie rozliczamy się z urzędem podatkowym i ZUS. Ja mam zawartą umowę o współpracę z inną firmą i zatrudniam kilku pracowników na cały etat na umowę o pracę. Żona jest jakby osobą współpracującą i wystawia mi rachunki co miesiąc i opłaca z nich swoje koszty, podatki, ubezpieczenie. Czy mój pracownik na cały etat może mieć zawartą umowę-zlecenie z firmą mojej żony i wykonywać czynności biurowe i gospodarcze poza godzinami pracy u mnie? Na koniec miesiąca rachunki, które mi wystawi żona, uwzględniałyby prace pracowników i żony. Czy taki sposób rozliczenia, uwzględniający optymalizację składek ZUS, między naszymi firmami byłby prawidłowy? Czy w razie kontroli nie będzie mowy, że zostały zaniżone składki ZUS?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Przepisy podatkowe nie zabraniają małżonkom prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębnym podatnikom. Nie ma żadnych przeszkód, aby pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębne działalności gospodarcze istniała ustawowa wspólność majątkowa.

Organy podatkowe zasadniczo przyjmują, że niezależnie od istniejących stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami, w transakcjach zawieranych pomiędzy nimi (czy to dostawa towarów, czy świadczenie usług) mamy do czynienia z wykonywaniem czynności pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami.

Czynności te mogą podlegać opodatkowaniu VAT. W momencie dostawy towarów czy świadczenia usług małżonek powinien wystawić fakturę VAT dla współmałżonka i opodatkować daną transakcję tak jak każdą inną czynność podlegającą VAT.

Jako dwa odrębne podmioty możecie Państwo zatrudniać pracowników. Z kolei nikt nie może zabronić pracownikowi podjęcia pracy na umowę-zlecenie w innym przedsiębiorstwie, nawet jeśli prowadzi je współmałżonek pierwotnego pracodawcy.

Gdy zachodzi zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych ze stosunku pracy i z umowy o świadczenie usług, ogólna reguła z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ulega modyfikacji. Wedle bowiem art. 9 ust. 1a w przypadku pracownika, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, a więc od minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, podlega on również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zleceniodawca winien zatem uzyskać od zleceniobiorcy zaświadczenia wskazujące podstawę wymiaru składek u każdego pracodawcy, z którym zleceniobiorca pozostaje w stosunku pracy. Z mocy jednak ust. 2 tego artykułu, §jeżeli pracownik taki spełnia warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z więcej niż z jednego tytułu, obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych powstaje tylko z tego tytułu, który powstał najwcześniej, chyba, że osoba ta zmieni tytuł ubezpieczeń. W oparciu o ten przepis, osoba taka może również na swój wniosek być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów”.

Taki sposób jest jak najbardziej dopuszczalny przepisami prawa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy firma może żądać niepobranych składek od byłego pracownika?

W firmie, w której pracowałam, ZUS przeprowadził kontrolę. Okazało się, że nie naliczono składek z wypłat od ZFŚS za lata 2010–2013....

Podjąłem pracę za granicą czy nadal opłacać KRUS?

Rok temu podjąłem pracę za granicą, a obecnie rodzice przepisali mi gospodarstwo rolne. Składki w KRUS opłacam regularnie ze względu na...

Składki ZUS od wynagrodzenia dla cudzoziemca

Jesteśmy spółką z o.o. Chcemy wypłacać pensję prezesowi (zatrudnionemu na podstawie kontraktu menadżerskiego). Jest on Francuzem i na stałe...

Abolicja składek

Zakończyłem działalność w 2001 r., posiadam zobowiązania wobec ZUS, chciałbym skorzystać z abolicji. Co mam zrobić?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »