Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Optymalizacja składek ZUS

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-04-01

Oboje z żoną mamy zarejestrowane odrębne działalności gospodarcze i nie jesteśmy płatnikami podatku VAT. Prowadzimy odrębne KPiR i oddzielnie rozliczamy się z urzędem podatkowym i ZUS. Ja mam zawartą umowę o współpracę z inną firmą i zatrudniam kilku pracowników na cały etat na umowę o pracę. Żona jest jakby osobą współpracującą i wystawia mi rachunki co miesiąc i opłaca z nich swoje koszty, podatki, ubezpieczenie. Czy mój pracownik na cały etat może mieć zawartą umowę-zlecenie z firmą mojej żony i wykonywać czynności biurowe i gospodarcze poza godzinami pracy u mnie? Na koniec miesiąca rachunki, które mi wystawi żona, uwzględniałyby prace pracowników i żony. Czy taki sposób rozliczenia, uwzględniający optymalizację składek ZUS, między naszymi firmami byłby prawidłowy? Czy w razie kontroli nie będzie mowy, że zostały zaniżone składki ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy podatkowe nie zabraniają małżonkom prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębnym podatnikom. Nie ma żadnych przeszkód, aby pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębne działalności gospodarcze istniała ustawowa wspólność majątkowa.

Organy podatkowe zasadniczo przyjmują, że niezależnie od istniejących stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami, w transakcjach zawieranych pomiędzy nimi (czy to dostawa towarów, czy świadczenie usług) mamy do czynienia z wykonywaniem czynności pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami.

Czynności te mogą podlegać opodatkowaniu VAT. W momencie dostawy towarów czy świadczenia usług małżonek powinien wystawić fakturę VAT dla współmałżonka i opodatkować daną transakcję tak jak każdą inną czynność podlegającą VAT.

Jako dwa odrębne podmioty możecie Państwo zatrudniać pracowników. Z kolei nikt nie może zabronić pracownikowi podjęcia pracy na umowę-zlecenie w innym przedsiębiorstwie, nawet jeśli prowadzi je współmałżonek pierwotnego pracodawcy.

Gdy zachodzi zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych ze stosunku pracy i z umowy o świadczenie usług, ogólna reguła z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ulega modyfikacji. Wedle bowiem art. 9 ust. 1a w przypadku pracownika, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, a więc od minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, podlega on również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.

Zleceniodawca winien zatem uzyskać od zleceniobiorcy zaświadczenia wskazujące podstawę wymiaru składek u każdego pracodawcy, z którym zleceniobiorca pozostaje w stosunku pracy. Z mocy jednak ust. 2 tego artykułu, §jeżeli pracownik taki spełnia warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z więcej niż z jednego tytułu, obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych powstaje tylko z tego tytułu, który powstał najwcześniej, chyba, że osoba ta zmieni tytuł ubezpieczeń. W oparciu o ten przepis, osoba taka może również na swój wniosek być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów”.

Taki sposób jest jak najbardziej dopuszczalny przepisami prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »