Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Płatnik składek na ubezpieczenie społeczne

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-04-29

Pracownik zatrudniony na część etatu w firmie A prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą i w ramach tej działalności świadczy usługi doradztwa personalnego na rzecz firmy A. Nie podpisał jednak umowy bezpośrednio z firmą A, ale współpracuje z firmą B, która podpisała umowę o współpracy z firmą A. Usługi doradztwa personalnego nie pokrywają się z zakresem obowiązków pracownika w firmie A. Firma B zgodnie z umową wystawia faktury firmie A za wykonane zadania, ale nie zawsze wykonawcą tych usług jest ów pracownik. Czy należy uznać, że w takim modelu biznesowym wynagrodzenie wypłacane firmie B należy doliczyć do wynagrodzenia pracownika ze stosunku pracy i w ten sposób ustalić podstawę wymiaru składek ZUS? Co w sytuacji, kiedy w pracy nad zleceniem wykonywanym na rzecz firmy A przez firmę B udział miał nie tylko pracownik zatrudniony w firmie A, ale również osoby niezwiązane w jakikolwiek sposób z firmą A?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Sprawy tego typu są niestety niejednoznaczne. Sąd Najwyższy, powołując się na art. 8 ust. 2a ustawy systemowej, stwierdził, że przepis ten rozszerza pojęcie pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych poza sferę stosunku pracy.

Rozszerzenie to dotyczy dwóch sytuacji:

  1. wykonywanie pracy na podstawie jednej z wymienionych umów prawa cywilnego przez osobę, która umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy;
  2. wykonywanie pracy na podstawie jednej z tych umów przez osobę, która umowę taką zawarła z osobą trzecią, jednak w jej ramach wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Przesłanką decydującą o uznaniu takiej osoby za pracownika jest to, że – będąc pracownikiem związanym stosunkiem pracy z danym pracodawcą – jednocześnie świadczy na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej, zawartej z nim lub inną osobą. W konsekwencji, nawet gdy osoba ta (pracownik) zawarła umowę o dzieło z osobą trzecią, to pracę w jej ramach wykonuje faktycznie dla swojego pracodawcy (uzyskuje on rezultaty jej pracy).

Podstawowym skutkiem uznania osoby wskazanej w art. 8 ust. 2a ustawy systemowej za pracownika, jest objęcie jej obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi, chorobowym i wypadkowym tak jak pracownika. Obowiązek ten obciąża płatnika składek.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Analizując, kto w omawianej sytuacji jest płatnikiem składek, Sąd Najwyższy stwierdził, że z uwagi na to, że płatnikiem składek jest pracodawca (art. 4 pkt 2 lit. a ustawy systemowej), a art. 8 ust. 2a ustawy systemowej rozszerza pojęcie pracownika na jego dalszą aktywność w ramach umowy cywilnoprawnej, jeżeli w jej ramach świadczy on pracę na rzecz swojego pracodawcy, to należy tego pracownika uznać za pracownika tego właśnie pracodawcy. Świadczy też o tym brzmienie art. 18 ust. 1a ustawy systemowej, zgodnie z którym w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy systemowej, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

Z przepisu tego wynika, że płatnikiem jest pracodawca, a przychód z tytułu umowy cywilnoprawnej jedynie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek z tytułu stosunku pracy.

Jednak tu mamy do czynienia z inną kwestią. Mianowicie pracownik prowadzi działalność gospodarczą i w ramach tej działalności wystawia faktury na rzecz B, a B obciąża kosztami firmę A.

Tu nie ma mowy o bezpośrednim stosowaniu art. 8 ww. ustawy. Umowę cywilnoprawną na rzecz własnego pracodawcy może wykonywać pracownik prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą. Jeżeli umowa o świadczenie usług jest wykonywana w ramach tej działalności (przedmiot umowy zawiera się w przedmiocie prowadzonej firmy) i dla celów podatkowych przychód z tej umowy jest traktowany jako ten z działalności, to nie należy od niego naliczać i odprowadzać składek.

Wówczas tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego jest działalność gospodarcza, a z umowy o świadczenie usług wpłaty do ZUS nie powinny być dokonywane. Okoliczność, że umowa cywilnoprawna jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy, nie powoduje, że musi on od wypłacanego przychodu naliczać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Tak postanowił ZUS w interpretacji indywidualnej przepisów (decyzja nr 1622 z 24 grudnia 2013 r.; DI/200000/451/1622/2013).

Niestety, co ZUS to interpretacja. Najbezpieczniej zwrócić się do właściwego inspektoratu ZUS z wnioskiem o wydanie interpretacji, aby uniknąć nieporozumień i odwołań, ale moim zdaniem, popartym ww. argumentami, pracownik nie powinien otrzymywać żadnego wynagrodzenia dodatkowego ponad wynikające z umowy o pracę od firmy A, nie łączy go z firmą A żadna inna umowa cywilnoprawna, nie ma podstaw do oskładkowywania jego pracy w B na rzecz A.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »