Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podpisanie umowy o pracę po zajściu w ciążę a zasiłek macierzyński

Autor: Marta Handzlik

Jestem w drugim miesiącu ciąży i nie mam umowy. Pracodawca wyraża chęć podpisania umowy o pracę w związku z moim zajściem w ciążę. Czy można podpisać umowę o pracę z datą wsteczną? Co wpływa na wysokość świadczeń na urlopie macierzyńskim? Czy wpisanie wyższej kwoty zarobków na umowie przełoży się na wyższe świadczenia? Dla przykładu podpisuję umowę o pracę teraz, pracuję jeszcze 5 miesięcy i odprowadzam składki, na umowie mam 3500 netto. Ile dostanę świadczenia miesięcznie na urlopie macierzyńskim? Czy można opłacić wyższe składki przez te 5 miesięcy, aby dostać wyższe świadczenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podpisanie umowy o pracę po zajściu w ciążę a zasiłek macierzyński

Konsekwencje zawarcia umowy o pracę z datą wsteczną

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, dalej „K.p.”) – stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.

Zawarcie umowy z datą wsteczną spowoduje i dla Pani, i dla pracodawcy wiele problemów. Po pierwsze, pracodawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy musi zgłosić pracownika do ubezpieczenia. Skoro umowa miałaby być podpisana z datą wsteczną, oznaczałoby to, że pracodawca nie dopełnił w terminie tego obowiązku i co więcej – nie opłacił za Panią składek za poprzednie miesiące.

Zobacz również: Druga umowa na czas określony a ciąża

Podejrzenie wyłudzenia świadczeń, kontrola ZUS

Po drugie – skoro Pani jest w ciąży, ale pracy do tej pory nie wykonywała, podpisanie umowy z datą wsteczną spowoduje, ze ZUS z dużym prawdopodobieństwem rozpocznie wobec Pani kontrolę, aby sprawdzić, czy nie podpisała Pani umowy tylko w celu wyłudzenia świadczeń. Pytanie, czy Pani i pracodawca będziecie mogli udowodnić, że przez ostatni okres Pani pracy wykonywała. Podpisywanie umowy z datą wsteczną może więc spowodować, ze ZUS uzna ją za pozorną i nie wypłaci Pani w ogóle zasiłku macierzyńskiego.

Poza tym podpisanie umowy wstecz nie jest w Pani przypadku konieczne, bo dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie ma znaczenia okres podlegania ubezpieczeniu, aby otrzymały zasiłek macierzyński.

Zobacz również: Czy zwolnienie lekarskie w ciąży jest okresem składkowym?

Wynagrodzenie a wysokość zasiłku macierzyńskiego

Podwyższenie składek także nie jest możliwe, bowiem w przypadku umowy o pracę składki są opłacane od określonego w umowie wynagrodzenia. I na tej podstawie wyliczany jest zasiłek macierzyński (co do zasady jako 100% podstawy). Wysokość zasiłku zależna jest także od tego, kiedy złoży Pani wniosek o urlop rodzicielski. Jeśli od razu z urlopem macierzyńskim, wówczas otrzymuje Pani po 80% podstawy przez całe 52 tygodnie. Jeśli dopiero po zakończeniu macierzyńskiego, wówczas przez 20 tygodni otrzymuje Pani 100% podstawy, a przez 32 tygodnie- 60% podstawy.

Co do zasady, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Czyli co do zasady wynagrodzenie netto.

Zobacz również: Zwolnienie lekarskie po macierzyńskim

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl