Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podstawa wyliczenia zasiłku chorobowego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-06-28

Otrzymałem od swojego pracodawcy taką informację w sprawie wyliczenia zasiłku chorobowego: „Zasiłek chorobowy liczony jest od podstawowego wynagrodzenia. Składka na ubezpieczenie chorobowe płacona jest od wszystkich składników wynagrodzenia. Do podstawy wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków nie wchodzą zmienne składniki wynagrodzenia (np. prowizje, premie uznaniowe)”. Czy to jest poprawna interpretacja? Na stronie ZUS widnieje zapis: „Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub odpowiednio wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne”. Jak jest w istocie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 372 z późn. zm.) – przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

Składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie.

Zasadą jest, że jeżeli dana premia kwalifikuje się jako uznaniowa (nie jest przyznawana w oparciu o postanowienia regulaminowe), to jeśli brak przepisów płacowych o zachowywaniu przez pracownika prawa do danego składnika wynagrodzenia za czas choroby, przyjąć należy, że składnik ten nie przysługuje za czas absencji i należy uwzględniać go w podstawie wymiaru zasiłku – chyba że pracodawca udokumentuje, że składnik ten jest wypłacany również za okres pobierania zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2006 r. (III UK 98/06) pojęcie „zmniejszanie” użyte w komentowanym przepisie w stosunku do składników wynagrodzenia ma znaczenie prawne istotnie odbiegające od znaczenia potocznego, bowiem oznacza „utratę prawa” do jednego lub więcej składników wynagrodzenia lub wyłączenie (pozbawienie) tego prawa w okresie pobierania zasiłku chorobowego.

Podsumowując – jeśli premie uznaniowe i prowizje są w zakładzie pracy wypłacane pracownikom także za czas choroby – nie wlicza się ich do podstawy zasiłku chorobowego. Nie ma tutaj niezgodności z przepisami ani z ogólną zasadą wyrażoną na stronie ZUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Skrócenie świadczenia rehabilitacyjnego

12 czerwca br. mija ostatni dzień zasiłku chorobowego z powodu leczenia się na depresję. Wnioskowałam o świadczenie rehabilitacyjne i przyznano...

 

Operacja i dalsze zwolnienie z powodu komplikacji zdrowotnych

Od 5 miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu cieśni nadgarstka. Poddałam się zabiegowi. W trakcie rekonwalescencji niestety dostałam...

 

Kiedy mogę iść na L4 w nowej pracy?

Kiedy mogę iść na L4 w nowej pracy?

Kiedy mogę iść na L4 w nowej pracy? Mam ciągłość zatrudnienia od kilku lat w poprzednich firmach. Teraz zaczynam nową pracę na umowę...

Ustanie stosunku pracy a L4

Pracuję na umowę o pracę, która wygasa za niecałe 4 miesiące. Jednakże czeka mnie poważna operacja i będę musiał udać się na L4, które...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »