Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego przedsiębiorcy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-04-20

Po kilku latach zatrudnienia na umowę o pracę moja znajoma została zwolniona z pracy z końcem ubiegłego miesiąca i ma zamiar jeszcze w tym miesiącu otworzyć działalność gospodarczą. W związku z tym, że jest w początkowym okresie ciąży, chciałaby zwiększyć sobie podstawę ubezpieczenia chorobowego. Czy jest możliwe osiągnięcie maksymalnej podstawy wynoszącej 10 657,50 zł i skorzystanie wyższych świadczeń w czasie ciąży i macierzyńskiego liczonych od tej maksymalnej podstawy?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Jest szansa na osiągnięcie wyższego zasiłku macierzyńskiego, choć nie jest to już tak jednoznaczne jak przed zmianami z 2015 r.

Najlepiej, aby znajoma założyła działalność w ciągu miesiąca od ustania poprzedniego ubezpieczenia, aby przerwa w ubezpieczeniach nie wynosiła 30 dni.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późniejszymi zmianami) – świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanego dalej „ubezpieczeniem chorobowym”, obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy. Na podstawie art. 1 ust. 1 ww. ustawy – świadczenia pieniężne na warunkach i w wysokości określonych ustawą przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 74 ze zm.).

Według treści art. 36 ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zgodnie natomiast z art. 48 ust. 1 cytowanej ustawy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przy czym, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42, 43 i 46 z zastrzeżeniem art. 49 i 50 (art. 48 ust. 2 cyt. ustawy). Jednocześnie przepis art. 4 ust. 1 ustawy z 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ustanawia okresy wyczekiwania poprzedzające nabycie prawa do zasiłku chorobowego (30 dni dla pracowników i 90 dni dla osób ubezpieczonych dobrowolnie), jednakże z mocy ust. 2 tego artykułu do okresów ubezpieczenia chorobowego z danego tytułu wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego (zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego), jeżeli przerwa pomiędzy nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. W takiej sytuacji, w przypadku powstania niezdolności do pracy w pierwszym miesiącu kalendarzowym aktualnego ubezpieczenia chorobowego, sposób ustalania wysokości zasiłku chorobowego został zróżnicowany w zależności od tego, czy ubezpieczony podlega temu ubezpieczeniu obowiązkowo z tytułu pozostawania w stosunku pracy, czy też został nim objęty na zasadach dobrowolności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłku przysługującego niepracownikowi – ubezpieczonemu przedsiębiorcy przedstawia się następująco. Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy zasiłkowej podstawę tę stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przychodem jest zaś – zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej – kwota 86,29% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (czyli zadeklarowanej kwoty). Na podstawie art. 48 ust. 2 odpowiednio stosuje się m.in. art. 38 ust. 1 ustawy zasiłkowej, należy zatem przyjąć, że przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy to iloraz kwoty osiągniętego przychodu i liczby miesięcy, w ciągu których został on osiągnięty.

Podstawę wymiaru zasiłku oblicza się, sumując najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (wynikającą z deklaracji DRA, ważne więc, aby znajoma nie zgłaszała się z niskim ZUS) pomniejszoną o 13,71%.

A teraz co najważniejsze – jeśli zadeklaruje wyższą podstawę niż minimalna, to nadwyżkę nad minimalną składkę sumuje się i dzieli się przez liczbę tych miesięcy powiększoną o 12 miesięcy. Im więcej miesięcy opłacania składek, tym wyższe świadczenie, ale czy się to opłaca? Jeśli znajoma jest na początku ciąży, lepiej przeliczyć, czy nie wpłaci do ZUS zasadniczo tego, co potem otrzyma.

Opis sprawy z listopada 2017 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kwestionowanie przez ZUS prawa do zasiłku chorobowego

Pracując na umowę o pracę, równocześnie prowadziłem działalność gospodarczą, opłacając tylko składkę zdrowotną. 6 stycznia br. skończyła mi...

Likwidacja firmy podczas urlopu rodzicielskiego pracownicy

Przebywam na urlopie macierzyńskim (połączony z rodzicielskim, czyli płatny 80%) do dnia 7 maja 2018 r. Mój pracodawca ogłosił likwidację firmy...

Wstrzymanie zasiłku chorobowego po odwieszeniu działalności

Mąż w trakcie zasiłku chorobowego zawiesił działalność gospodarczą. Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego otrzymał świadczenie rehabilitacyjne....

Jak otrzymać wysoki zasiłek macierzyński?

Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową od 4 lat, jestem teraz w ciąży. Opłacałam do tej pory najniższy ZUS. Jak należy teraz opłacać...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »