Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podwyższenie ubezpieczenia z dwóch tytułów

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-08-22

Jestem zatrudniona na umowę o pracę, pobieram minimalne wynagrodzenie. Dodatkowo pracuje w innej formie na umowę o dzieło. Ponieważ zaszłam w ciążę, chciałabym podwyższyć swoje ubezpieczenie społeczne. Czy jest to możliwe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek macierzyński zależny jest od składek na ubezpieczenie chorobowe, a składki na ubezpieczenie chorobowe są opłacane w takich samych procentach jak składki na ubezpieczenie społeczne. Czyli, de facto, wszystko zależy do składek na ubezpieczenie społeczne, bowiem od nich mają wyjściową składki na ubezpieczenie chorobowe. Mają taką samą podstawę wymiaru, czyli kwotę, od której się oblicza.

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

„W przypadku osób, które zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia lub umowy o dzieło lub też w ramach tych umów wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu powyższych umów” (art. 18 ust. 1a).

Przy obliczaniu podstawy wymiaru składek pamiętać także należy o tak zwanym rocznym limicie podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych. Zgodnie bowiem z przepisami art. 19 ust. 1 roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. Po przekroczeniu powyższego limitu nie należy odprowadzać składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (art. 19 ust. 3). Pomimo tego okres ten jest traktowany jako okres ubezpieczenia czyli jest zaliczany do stażu pracy pracownika (art. 19 ust. 7).  W przypadku przekroczenia przez pracownika kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, pracodawca zobowiązany jest zaprzestać przekazywania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 19 ust. 5).

Przychody dotyczą w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy.

Nie może Pani sobie podnieść składki na ubezpieczenie społeczne czy chorobowe, bo składki zależne są od wynagrodzenia, które Pani otrzymuje.

Ma Pani jeszcze umowę o dzieło. Umowy o dzieło w ogóle nie podlegają pod składki ZUS. Więc nie ma jak podwyższyć sobie składek z tego tytułu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Kiedy podwyższyć składkę na ubezpieczenie chorobowe, aby móc pobierać większy zasiłek?

Prowadzę działalność gospodarczą od kilku lat, jestem w ciąży, obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Termin porodu mam na połowę sierpnia....

 

Emerytura w trakcie pobierania zasiłku chorobowego

W październiku zaczynam czas uprawniający do przejścia na emeryturę, jednocześnie pozostaję na zwolnieniu lekarskim i zasiłku chorobowym wypłacanym...

 

Dziecko uczennicy i dorosłego mężczyzny posiadającego firmę

16-letnia uczennica 3. klasy gimnazjum jest w ciąży. Ojcem dziecka jest pełnoletni mężczyzna posiadający firmę i opłacający składki ZUS. Czy...

 

Okresy niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

W przyszłym tygodniu wracam do pracy po długim zwolnieniu lekarskim, które wyczerpało 182 dni. Za około miesiąc mam jednak zaplanowaną operację, która...

 

Świadczenie pielęgnacyjne na dziecko niepełnosprawne

Od kilku lat zajmuję się niepełnosprawnym od urodzenia bratem. Jestem jego faktycznym i prawnym opiekunem. Aktualnie otrzymuję tylko zasiłek dla opiekuna....

 

Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Od 2012 roku prowadzę działalność gospodarczą. W chwili obecnej jestem na zasiłku macierzyńskim do 17.09.2016 r. i jednocześnie jestem...

 

Dwa różne zwolnienia a zasiłek chorobowy

W trakcie wykonywania pracy zostałem pobity i byłem z tego powodu 2 tygodnie na zwolnieniu. Po miesiącu zostałem przewieziony karetką do szpitala...

 

Uzyskanie nienależnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych

Pracuję w Polsce na umowę o pracę. Moja żona pracuje w Irlandii. Za 3 miesiące spodziewamy się dziecka. Chciałbym wziąć urlop rodzicielski,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »