Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podwyższenie ubezpieczenia z dwóch tytułów

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-08-22

Jestem zatrudniona na umowę o pracę, pobieram minimalne wynagrodzenie. Dodatkowo pracuje w innej formie na umowę o dzieło. Ponieważ zaszłam w ciążę, chciałabym podwyższyć swoje ubezpieczenie społeczne. Czy jest to możliwe?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog
Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka

Zasiłek macierzyński zależny jest od składek na ubezpieczenie chorobowe, a składki na ubezpieczenie chorobowe są opłacane w takich samych procentach jak składki na ubezpieczenie społeczne. Czyli, de facto, wszystko zależy do składek na ubezpieczenie społeczne, bowiem od nich mają wyjściową składki na ubezpieczenie chorobowe. Mają taką samą podstawę wymiaru, czyli kwotę, od której się oblicza.

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

„W przypadku osób, które zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia lub umowy o dzieło lub też w ramach tych umów wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu powyższych umów” (art. 18 ust. 1a).

Przy obliczaniu podstawy wymiaru składek pamiętać także należy o tak zwanym rocznym limicie podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych. Zgodnie bowiem z przepisami art. 19 ust. 1 roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. Po przekroczeniu powyższego limitu nie należy odprowadzać składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (art. 19 ust. 3). Pomimo tego okres ten jest traktowany jako okres ubezpieczenia czyli jest zaliczany do stażu pracy pracownika (art. 19 ust. 7).  W przypadku przekroczenia przez pracownika kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, pracodawca zobowiązany jest zaprzestać przekazywania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 19 ust. 5).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przychody dotyczą w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy.

Nie może Pani sobie podnieść składki na ubezpieczenie społeczne czy chorobowe, bo składki zależne są od wynagrodzenia, które Pani otrzymuje.

Ma Pani jeszcze umowę o dzieło. Umowy o dzieło w ogóle nie podlegają pod składki ZUS. Więc nie ma jak podwyższyć sobie składek z tego tytułu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »