Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pogodzenie prowadzenia działalności z ciążą

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-08-19

Prowadzę firmę, opłacam tzw. niski ZUS. Niedawno zaszłam w ciążę i zastanawiam się nad pogodzeniem prowadzenia działalności i ciążą. Czy mogę przejść na zasiłek chorobowy? Kiedy? Jak uzyskać jak najwyższą jego kwotę? Jak duże składki muszę opłacać, by mieć wysoki chorobowy i macierzyński? Ile trwa ten drugi i co ze składkami po jego zakończeniu? Czy opłacam składki na zasiłku chorobowym?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Są zupełnie inne zasady nabycia prawa do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Co więcej, obecnie* trwają prace związane z nowelizacją ustawy. Trudno określić, kiedy wejdą w życie.

Przyjmuję, że opłaca Pani dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe. Zacznę więc od zasiłku chorobowego. Zgodnie z art. 4. ustawy zasiłkowej:

„1. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;

2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

2. Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

3. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

1) absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;

2) jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

3) ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;

4) posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji”.

Musi Pani opłacać 90 dni składki ZUS, a Pani wysokość zasiłku chorobowego będzie wyliczona z pełnych miesięcy ubezpieczenia chorobowego. Proszę pamiętać, że chodzi o pełne miesiące kalendarzowe, nie 30-dniowe okresy zaliczane jako miesiące. Rozumiem, że ten warunek Pani spełnia.

Osoby niebędące pracownikami podlegają ubezpieczeniu społecznemu albo obowiązkowo, albo dobrowolnie.  W odniesieniu do wszystkich tych osób ustawodawca przyjął zasadę, zgodnie z którą podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem przychodu (art. 3 pkt 4 ustawy) z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z którego tytułu przysługuje zasiłek. Za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego uważa się także kolejne okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tego samego tytułu (np. kolejne umowy zlecenia zawarte z tym samym zleceniodawcą, kolejne okresy prowadzenia działalności gospodarczej).

Jeżeli okres ubezpieczenia chorobowego był krótszy niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód z pełnych miesięcy ubezpieczenia osiągnięty w faktycznym okresie ubezpieczenia (art. 36 ust. 3 ). Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi 1/30 przychodu stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku (art. 36 ust. 4). Przeciętny miesięczny przychód ustala się przez podzielenie osiągniętego przychodu przez liczbę miesięcy, w których ten przychód został osiągnięty (art. 38 ust. 1 ). Składniki przychodu osiągane w okresach dłuższych niż miesiąc uwzględnia się według zasad określonych w art. 42 .

W razie ponownego powstania prawa do zasiłku chorobowego podstawę wymiaru zasiłku oblicza się na nowo, jeżeli przerwa między okresami jego pobierania trwała co najmniej 3 miesiące kalendarzowe.

Obecnie, jeśli podwyższy Pani składki, ZUS i tak zaliczy Pani 12 miesięcy (średnią z 12 miesięcy, zaczepiając o niższe opłacane składki). Aby otrzymać wysokie świadczenie chorobowe, musiałaby Pani przerwać ubezpieczenie chorobowe na 31 dni, ponownie zgłosić się do ubezpieczenia z wyższą składką, opłacić ją za 90 dni i dopiero iść na chorobowe. Oczywiście ma Pani prawo do zasiłku chorobowego, ale nie będzie on wysoki.

W zakresie zaś macierzyńskiego obecnie wystarczy 1 pełen miesiąc maksymalnej wysokości ubezpieczenia przed macierzyńskim, aby móc pobierać zasiłek macierzyński w maksymalnej kwocie. A więc konieczne jest posiadanie pełnego miesiąca ubezpieczenia chorobowego przed porodem (z przerwą minimum 31 dni przed tym okresem, aby nie brano pod uwagę wcześniejszych miesięcy niskich składek)

Według planowanych zmian i nowelizacji proponuje się, aby podstawę wymiaru zasiłku dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność i z tego tytułu podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu oraz osoby współpracującej z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, w przypadku opłacania składki od wyższej niż najniższa podstawa wymiaru składek, stanowiła najniższa podstawa wymiaru składki powiększona o różnicę pomiędzy zadeklarowanym przychodem w miesiącach ubezpieczenia a najniższą podstawą wymiaru, podzielona przez 12 miesięcy.

Proponowane rozwiązanie w dodanym do art. 48 ust. 1a w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ma na celu uśrednienie podstawy wymiaru składki i w konsekwencji podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótkiego okresu ubezpieczenia chorobowego i zadeklarowanego przychodu, przekraczającego najniższą podstawę wymiaru składki.

Mówiąc prosto – nadwyżkę nad minimum składek sumuje się i dzieli przez 12.  Reasumując – aby wziąć wyższy chorobowy i wyższy macierzyński, powinna Pani wyrejestrować się z ubezpieczenia chorobowego na 31 dni. Po tym okresie zgłosić się do chorobowego z wysoką stawką:

  • w przypadku chorobowego – opłacać ją przez 90 dni
  • w przypadku macierzyńskiego – opłacać ją CALY MIESIĄC KALENDARZOWY (nie mylić z 30-dniowym okresem).

Jeśli zmienia Pani podstawę wymiaru składki, składa Pani w ZUS wniosek DRA z odpowiednią kwotą. Wysokość składek ustala Pani sama, ustawa określa jedynie minimum i maksimum.

Natomiast od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu zasiłku chorobowego, nie opłaca Pani składek na ubezpieczenie społeczne. NIE OD DNIA ZŁOŻENIA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO, a od dnia przyznania zasiłku.

Zasiłek macierzyński przysługuje maksymalnie 52 tygodnie. Po macierzyńskim – jeśli nie zmieni Pani kodu ubezpieczenia i nie minie okres 24 miesięcy od rozpoczęcia działalności – może Pani spokojnie opłacać znów minimalne składki. Lub zamknąć, zawiesić działalność bez konsekwencji.

* Stan prawny z dnia 25.11.2014 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »