Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pomoc dla drugiej żony i siostry zmarłego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-07

Mój były mąż zmarł 4 miesiące temu i zostawił bez zabezpieczenia swoją drugą żonę i siostrę. Chciałabym im jakoś pomóc. Siostra od wielu lat nie pracuje, była na utrzymaniu rodziców, którzy pół roku temu zmarli. Odziedziczyła mieszkanie, ale nie stać jej na utrzymanie go. Druga żona także nie pracowała, utrzymywała się dzięki wsparciu swoich rodziców. Czy mogę jakoś pomóc tym kobietom? Czy należy im się jakiś zasiłek?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Profesjonalnie, wyczerpująco i uczciwie udzielona porada prawna. Dodatkowo niedrogo i bardzo szybko, bez wychodzenia z domu. Dziękuję osobiście Panu Januszowi Polanowskiemu.
Halina, 52 lata, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko, czego chcieć więcej?
Michał
Muszę przyznać, że bardzo szybko i sprawnie uzyskałem odpowiedzi na nurtujące mnie dylematy prawne w dość zawiłej sprawie. Wyraźnie poprawił się mój komfort psychiczny poparty rzetelną wiedzą prawną.
Mikołaj
Fachowość i cena korzystając wielokrotnie z porad prawników z rejonu Wałbrzyskiego mimo ogromnych kwot jakie płaciłam sprawa była zawsze rozpatrywana pobieżnie. Natomiast tutaj spotkałam się z ogromnym profesjonalizmem wdość ciężkiej sprawie za na prawdę bardzo przystępną cenę.
Joanna
Dziękuję za szybko profesjonalną obsługę polecam
Paulina
 Bardzo dziękuję za szybkie i szerokie wyjaśnienia oraz wyczerpujące propozycje rozwiazań podanego problemu. Kierujac się propozycjami Pani prawnik osoba zainteresowana skierowała wniosek do sądu opiekuńczego o zgodę na sprzedaż działki i czeka na wyznaczenie terminu rozprawy.
Joanna
Mam 64 lata,miałem wątpliwości odnośnie mojej kilku letniej pracy w UK i uzyskaniu wyższego mojego świadczenia emerytalnego w Polsce. Uzyskałem pełne wyjaśnienie. Jestem wdzięczny i polecam ePorady24 w jakich kolwiek wątpliwości.
Edward
Serdecznie polecam tą firmę szybka i konkretna odpowiedz !
Roman
Bardzo szybka odpowiedź. Pomocna i konkretna.
Zuzanna
Porada, odpowiedź bardzo wyczerpująca i zrozumiała i jak najbardziej pomocna
Elżbieta
Dzień dobry Pani Marto dziękuje ślicznie za odpowiedz - wszystkim polecam ten serwis - profesjonalny zespół ludzi zawsze pomocny. Pomoc dostałam błyskawicznie. Będę polecać go wszystkim znajomym. Warto. Jeszcze raz dziękuję :)
Julia
Porada była wyczerpująca i przekazana bardzo przystępnie. Przedstawione podstawy prawne bardzo pomocne. 
Beata
Dziękuje za szybką konkretną odpowiedź .
Urszula, 62 lata
Dziękuję za poradę, była wystarczająca, skorzystałam. Pozdrawiam.
Joanna
Bardzo rzeczowa i profesjonalna i szybka odpowiedż
Jarosław, 50 lat, dyżurny ruchu
Bardzo pomocna opinia.
Olimpia, 43 lata
Bardzo dziękuję za bardzo wyrazistą, wyczerpującą, zrozumiałą i treściwą odpowiedz mimo, że nie mogę dziedziczyć skladek ZUS.
Grażyna
Polecam
Łukasz, engineer, 29 lat
Bardzo dobra obsługa i szybka odpowiedź. Ocena 6
Renata, Ekspedientka, 53 lata
Jestem pod wrażeniem nie tylko profesjonalizmu, ale także zaangażowania. Moja sprawa jest, delikatnie mówiąc, dość skomplikowana i wielowątkowa. Na każde pytanie (było ich sporo) otrzymałam rzetelną, wyczerpującą odpowiedź w zrozumiały dla mnie sposób. Jeśli było konieczne użycie terminów prawnych, zostało mi wyjaśnione (zanim zdążyłam spytać) ich znaczenie i kontekst. Bardzo dziękuję i myślę, że jeszcze skorzystam nie raz z Państwa wiedzy. Dziękuję też za to, że poczułam się jak człowiek, nie tylko jak petent.
Jolanta, pielegniarka, 56 lat
Dziękuje za udzieloną pomoc w zrozumieniu przepisów, które mnie dotyczą.
Mira, emerytka
Polecam zdecydowanie. Otrzymałam w pełni satysfakcjonującą odpowiedz wraz z uzasadnieniem.
Mariola, księgowa, 25 lat
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Magdalena, księgowa, 59 lat
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, jestem pod wrażeniem jej jakości.
Cezary, przedsiębiorca, 57 lat
Dziękuję bardzo za udzielone wyjaśnienia. Odpowiedzi na główne i dodatkowe pytania otrzymałam szybko i w sposób zrozumiały, co jest bardzo istotne. Chętnie polecę Państwa usługi znajomym.
Agata
Dziękuję za wyczerpującą konkretną odpowiedź. 
Danuta
Oby wszystkie instytucje, z których korzystamy w naszych czasach, były tak profesjonalne i odpowiedzialne. Takie podejście do klienta nie tylko pomaga rozwiązywać problemy prawne, ale poprzez empatyczne podejście do człowieka, odbudowuje wiarę w istnienie osób dobrej woli niosących efektywną pomoc.
Ewa
Witam, Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. Nawet gdybym miała dodatkowe pytania odnośnie sprawy Pani prawnik odpowiedziała wyczerpująco i rozwiała wszystkie moje wątpliwości.
Ewa, pielęgniarka, 43 lata
Zlecenie zrealizowane bardzo szybko i profesjonalnie. Gorąco polecam.
Mariusz
Dziękuję za poradę.
Ewa

Z Pani opisu wynika, iż zmarły nie pracował. Więc nie przysługiwałoby mu żadne świadczenie z ZUS, a zatem jego żonie i dzieciom nie przysługuje renta rodzinna.

Renta rodzinna przysługuje po osobie zmarłej, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub innych przepisów szczególnych (np. ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin).

Uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy, zarówno trwałej, okresowej, jak i szkoleniowej, uzależnione jest od spełnienia warunków:

 • istnienia niezdolności do pracy,
 • posiadania wymaganego, stosownie do wieku ubezpieczonego, okresu składkowego i nieskładkowego.

Okres składkowy i nieskładkowy warunkujący przyznanie prawa do renty uzależniony jest od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Okres ten, zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynosi:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
 • 2 lata – jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
 • 3 lata – jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
 • 4 lata – jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
 • 5 lat – jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 30 lat.

W przypadku osób, u których niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 30. roku życia, okresy składkowe i nieskładkowe uwzględnia się z okresu całego życia. Po ukończeniu 30. roku życia pięcioletni okres składkowy i nieskładkowy musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed dniem:

 • zgłoszenia wniosku o rentę lub
 • powstania niezdolności do pracy.

Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego odpowiednio do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy:

 1. został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz
 2. do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerw lub z przerwami nie przekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe oraz
 3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych lub nieskładkowych, wymienionych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Powstania niezdolności do pracy w okresie składkowym lub nieskładkowym wskazanym w art. 57 ust 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Warunku tego nie stosuje się jednakże do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz fakt, że jest całkowicie niezdolny do pracy - art. 57 ust. 2.

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje również osobie, która prawo to utraciła wskutek ustania całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a następnie ponownie stała się niezdolna do pracy w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty. W takim przypadku uznaje się, że nastąpiła przerwa w pobieraniu świadczenia spowodowana okresową poprawą stanu zdrowia. Oznacza to, że nie ustala się na nowo prawa do renty, lecz jedynie przywraca się prawo do poprzednio ustalonego świadczenia (art. 61).

Do renty rodzinnej uprawnieni są członkowie rodziny wyczerpująco wskazani w art. 67:

„1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:

a) do ukończenia 16 lat,

b) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, jeżeli jednak 25-ty rok życia osiągną będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów,

c) bez względu na obecny wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji okresach wskazanych w pkt. a) i b),

d) bez względu na obecny wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy okresach wskazanych w pkt. a) i b).

2. Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, jeżeli spełniają warunki określone w punkcie pierwszym, a ponadto:

a) zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta, rencisty), warunek ten nie musi być jednakże zachowany, jeżeli śmierć była następstwem wypadku,

b) nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach,

c) żyjący rodzice nie mogą zapewnić im utrzymania,

d) rodzice wprawdzie żyją, ale zmarły lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

3. Małżonek – zarówno wdowa jak i wdowiec, po spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 70 ustawy.

4. Rodzice, za których uznaje się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające – art. 71 ustawy”.

Wysokość renty rodzinnej ustalana jest w zależności od ilości osób uprawnionych do świadczenia oraz wysokości kwoty świadczenia, która przysługiwałaby zmarłemu. Renta rodzinna dla jednej osoby uprawnionej wynosi 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnionych – 90%, dla trzech lub więcej – 95% (art. 73). Za kwotę świadczenia, która przysługiwałaby zmarłemu, uważa się kwotę emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która podlega podziałowi na równe części między uprawnionych. W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnione są osoby małoletnie lub osoby pełnoletnie, nad którymi ustanowiona została opieka prawna, wypłata świadczenia następuje do rąk opiekuna (art. 131). Aby uzyskać prawo do renty rodzinnej, wymienieni powyżej członkowie rodziny zmarłego muszą spełniać warunki określone w art. 68–71 ustawy.

Jeśli więc zmarły nie spełniał kryteriów ubezpieczenia, jego żona nie ma prawa do renty rodzinnej ani żadnego innego świadczenia z FUS. Siostra w ogóle nie ma prawa do jakichkolwiek świadczeń z FUS czy po zmarłym bracie. Jedyne, na co mogą liczyć, to pomoc społeczna, zasiłki stałe czy celowe. Ale na żadne świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Może Pani dokonać podziału spadku, spłacić rodzinę byłego męża z mieszkania, które przypadnie Pani córce, jakieś środki na życie będą mieć, ale sposobu na załatwienie im godziwego życia Pani nie znajdzie, chyba że chce Pani ich utrzymywać.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

Byłam zatrudniona w oświacie na umowę o pracę na pełen etat. Końcem września ubiegłego roku umowa wygasła i przysłano mi jej wypowiedzenie. W tym okresie byłam już w ciąży i w kwietniu urodziłam dziecko. Czy mam prawo ubiegać się w ZUS o zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia?

Zasiłek rodzinny bez zgody męża

Od kilku lat jestem w separacji z mężem. Jestem osobą bezrobotną i bez prawa do zasiłku. W zeszłym miesiącu tego roku sąd okręgowy wydał wyrok rozwodowy z winy męża. On jednak złożył apelację. Nie wiem, kiedy zapadnie wyrok apelacyjny. Mąż wyjechał. Nie znam jego miejsca pobytu ani adresu. Obecnie roku skończył mi się zasiłek rodzinny na dwoje małoletnich dzieci, które są na moim utrzymaniu. Bez zgody i dokumentów męża zasiłku nie otrzymam, a jest to ponad 200 złotych. Był już problem w ubiegłym roku, gdyż mąż nie chciał złożyć odpowiednich dokumentów, abym otrzymała zasiłek rodzinny. Dopiero po interwencji rodziny złożył dokumenty, ale z opóźnieniem. W tym roku nie mam żadnych szans. Czy jest prawna możliwość, aby bez jego zgody złożyć dokumenty w celu otrzymania zasiłku rodzinnego? Jak to zrobić? Dodam, że mąż jest skazany wyrokiem.

Dochody szacunkowe a zasiłek rodzinny

Mąż posiada gospodarstwo rolne, które jest rozliczane na zasadach ogólnych (faktury zakupu, faktury sprzedaży). Dodatkowo mąż prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jako jednoosobową. Obie działalności są prowadzone pod jednym NIP-em i wspólnie rozliczane. Dochód wykazywany w urzędzie skarbowym jest wspólnym dochodem z tych dwóch działalności. Mimo wszystko przy obliczaniu dochodu do zasiłku rodzinnego w tym przypadku doliczany jest jeszcze dochód szacunkowy z 1 ha przeliczeniowego. Posiadamy około 16 ha przeliczeniowych, co w połączeniu z dochodem z US daje wręcz nieprawdopodobna kwotę. Rozumiem, że pracownik na umowę przedstawia dochody z pracy i dolicza się dochody szacunkowe. Ale tutaj dochody z gospodarstwa są dochodami realnymi wyliczanymi na podstawie faktur, a nie szacunkowymi. Proszę o wyjaśnienie, czy w tym konkretnym przypadku poprawne jest doliczanie dochodu szacunkowego z gospodarstwa?

Zasiłek chorobowy ZUS

Moja żona ma dwie prace na umowę na czas nieokreślony. Niedawno zaszła w ciążę i wybiera się do lekarza. W pierwszej pracy ma kontakt ze szkodliwym środowiskiem i dostanie zwolnienie lekarskie na całą ciążę, ale w drugiej ma normalne warunki. Jak wygląda kwestia zasiłku chorobowego ZUS w przypadku dwóch prac? Czy warto pokazać zwolnienie w pierwszym miejscu, a pracować w drugim? Czy żona może lepiej powinna wykorzystać zaległy urlop z pierwszej pracy, a nie iść na L4? Jak najlepiej rozwiązać to finansowo? Ile zasiłków macierzyńskich będzie się jej należeć – jeden czy dwa?

Czy ZUS ma prawo odmówić wypłaty zasiłku?

Moja żona jest zatrudniona na umowę o pracę w spółce z o.o., w której jest też udziałowcem (30%). Ja jestem prezesem zarządu tej spółki. Za dwa miesiące żona prawdopodobnie wybierze się na zwolnienie lekarskie w związku z planowanym porodem. Czy w związku z zależnościami rodzinnymi ZUS ma prawo odmówić jej wypłaty zasiłku?

Adopcja dwojga dzieci a zasiłek

Zamierzamy adoptować dwoje dzieci, wkrótce mają z nami zamieszkać. Czy należy mi się zasiłek macierzyński? Zastanawiamy się nad założeniem firmy i opłacaniem wysokich składek, by potem dostać spory zasiłek. Jak to wyglądać może w naszym przypadku? Do kiedy płaci się wysokie składki?

Zasiłek chorobowy przy działalności gospodarczej i umowie o pracę

Jestem zatrudniona na etacie na czas nieokreślony, w tej chwili przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy mi się za 2 tygodnie. Wtedy zamierzam iść na zwolnienie lekarskie ze względu na zagrożoną ciążę. Będąc na urlopie wychowawczym, założyłam działalność gospodarczą, z tego tytułu odprowadzam wszystkie składki wraz z chorobową. Moje pytanie: czy przysługuje mi zasiłek chorobowy i z umowy o pracę, i z działalności, czy tylko z działalności? Moja pensja brutto na umowie o pracę wynosi nieco powyżej najniższej krajowej. Czy w tej sytuacji powinnam zmniejszyć etat, aby otrzymać oba zasiłki? Dodam, że opłacam najwyższą składkę ZUS.

Otworzenie działalności równolegle z pracą na etat

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na kwotę 2700 zł brutto. Spodziewam się dziecka. Z mężem zastanawiamy się, czy jest sposób na uzyskanie przeze mnie wysokiego macierzyńskiego w kwocie 6 tys. zł? Czy mogę otworzyć działalność równolegle z pracą na etat, opłacić wysokie składki i dostać później wysokie świadczenie?

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »