Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót do kraju emeryta a ubezpieczenie zdrowotne

Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 2020-12-11

Jestem obywatelką Austrii, tam jestem zameldowana i pobieram emeryturę po zmarłym mężu. Otrzymuję również polską emeryturę, ponieważ wcześniej byłam obywatelką Polski i tu pracowałam. Zamierzam na stałe przeprowadzić się do Polski, ale nadal będę miała australijskie obywatelstwo. Nie posiadam jednak polskiego ubezpieczenia zdrowotnego, a będzie mi potrzebne takie ubezpieczenie zdrowotne z NFZ. Co powinnam zrobić, aby je uzyskać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powrót do kraju emeryta a ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Po powrocie do kraju, jako osoba zamieszkująca na terenie Polski i pobierająca emeryturę z ZUS będzie Pani podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgłoszenia do ubezpieczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) dokonuje organ wypłacający Pani emeryturę – zgodnie z treścią art. 75 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 210, poz. 2135, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373). Zacytujmy ten przepis:

"Osoby pobierające emeryturę lub rentę lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwy organ emerytalny lub instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku."

Formularz EZP

W Pani sytuacji obowiązek ubezpieczenia powstanie w momencie przeprowadzki do Polski. Wobec tego właściwą drogą postępowania będzie dokonanie zgłoszenia w ZUS zmiany adresu poprzez złożenie wniosku na formularzu EZP (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce). Zalecałabym jednak poprzedzić złożenie niniejszego wniosku wizytą w urzędzie gminy, gdzie dokona Pani zmiany adresu zameldowania na pobyt stały. Po złożeniu przez Panią prawidłowo wypełnionego wniosku o zameldowanie na pobyt stały urzędnik od razu zaktualizuje dane i wyda Pani zaświadczenie o aktualnym zameldowaniu. Następnie uda się Pani do ZUS. Załatwienie obu tych formalności będzie możliwe w ciągu jednego dnia.

Formularz EZP można złożyć też zdalnie, ale w uwagi na Pani nietypową sytuację lepiej będzie, jeśli złoży go Pani w ZUS osobiście.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »