Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w drugiej firmie na L4

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-10-15

Mam pytanie związane z pracą na L4. Mam taką sytuację, że pracuję w jednej firmie na etacie oraz w drugiej na umowę zlecenie (i z tej umowy nie mam opłacanej składki chorobowej). Ostatnio miałem operację i w związku z tym mam L4 w pierwszej firmie, w której pracuję na etacie. Czy to oznacza, że nie mogę także pracować w drugiej pracy? Jestem chodzący i bez problemu mógłbym zdalnie pracować w drugiej firmie.

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zasady ustalania wymiaru oraz zakres uprawnień do wypłaty świadczeń z tytułu niezdolności do pracy określają przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1368).

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż jest Pan równocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, w ramach którego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne oraz w ramach innej umowy, co do której brak jest obowiązku składkowego, przy czym nie złożył Pan deklaracji dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia z tego tytułu.

Sytuacja, w której osoba zatrudniona pozostaje na zwolnieniu z tytułu niezdolności do pracy – w kontekście możliwości jednoczesnego prowadzenia pracy zarobkowej – jest przedmiotem regulacji zawartej w art. 17 ust. 1 tejże ustawy.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem, osoba wykonująca pracę zarobkową w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystująca zwolnienie niezgodnie z jego celem traci prawo do zasiłku za cały okres tego zwolnienia.

Regulacja ta ma charakter kategoryczny, co oznacza, że nawet rzeczywista możliwość świadczenia pracy w okresie zwolnienia, wiąże się z definitywną utratą prawa do zasiłku, a w przypadku, gdy został on uiszczony za część okresu niezdolności do pracy – może powodować powstanie obowiązku jego zwrotu. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy stan zdrowia pozwala na wykonywanie dodatkowych czynności zawodowych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pojęcie pracy zarobkowej ujęte jest w bardzo szeroki sposób i rozumieć przez nie należy wykonywanie wszelkich czynności na podstawie różnych tytułów prawnych, w tym stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, samozatrudnienia oraz stosunków korporacyjnych. Takie stanowisko znalazło swój wyraz m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2005 r. – II UK 154/04 oraz w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 1996 r. – III AUr 388/96.

Mimo że w orzecznictwie panował spór dotyczący okresu, za jaki prawo do świadczenia wygasa w razie stwierdzenia, że ubezpieczony wykonuje pracę zarobkową, o tyle aktualnie przeważa pogląd, iż jej podjęcie choćby w ostatnim dniu zwolnienia w każdym przypadku prowadzić będzie do utraty prawa do zasiłku za cały okres, w którym orzeczona została niezdolność do pracy.

Powyższe prowadzi do wniosku, że w przypadku wykonywania odpłatnych czynności na rzecz zleceniodawcy w okresie zwolnienia lekarskiego, organ rentowy będzie uprawniony do wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa do zasiłku za cały okres niezdolności do pracy, obligując Pana do zwrotu części świadczenia, które zostało już Panu wypłacone.

Wspomniane wyżej ograniczenia nie dotyczą sytuacji, gdy ubezpieczony dobrowolnie powróci ze zwolnienia, uzyskując od lekarza zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy oraz zawiadamiając o tym fakcie organ rentowy. W takim wypadku, prawo do zasiłku przysługiwać będzie proporcjonalnie do okresu rzeczywistej niezdolności do pracy.

Podsumowując, w razie podjęcia lub kontynuowania pracy zarobkowej w ramach innego stosunku prawnego w okresie zwolnienia lekarskiego, utraci Pan prawo do zasiłku za cały okres orzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy, jak również organ rentowy może zobowiązać Pana do zwrotu uiszczonej części świadczenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Pracownik na świadczeniu rehabilitacyjnym a jego działalność gospodarcza i składki ZUS

Jestem zatrudniony na umowę o pracę, dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą, firma jest jednoosobowa. Z działalności jest odprowadzana tylko...

Co zrobić, by ZUS przejął płacenie składek chorobowych za firmę?

Mój problem dotyczy braku wypłacania zasiłku chorobowego przez ZUS. Sytuacja zaś wygląda następująco. Od 1 lipca mam podpisaną umowę na cały etat na czas...

Przez ile dni maksymalnie może być mi wypłacany zasiłek z ZUS-u i w jakiej kwocie?

Przez ile dni maksymalnie może być mi wypłacany zasiłek z ZUS-u i w jakiej kwocie? Zachorowałam ostatniego dnia okresu próbnego, zarabiając...

Dorabianie podczas macierzyńskiego i wychowawczego

Moja żona pracowała 11 lat na 3/4 etatu u producenta kosmetyków. Niestety dostała wypowiedzenie, jednak w trakcie okazało się że jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »