Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca w Niemczech i firma w Polsce a składki ZUS

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Od kilku miesięcy pracuję na umowę o pracę w Niemczech, wyjechałam podreperować budżet. W Polsce prowadziłam mały zakład fryzjerski (jednoosobowa działalność gospodarcza), aby móc wyjechać, zatrudniłam pracownicę, bo nie chciałam definitywnie zamykać firmy. Tak więc opłacam w Polsce składki do ZUS za siebie i za pracownicę, i niestety to dla mnie zbyt dużo. Dlatego rozważam zawieszenie działalność. Czy nie można płacić do ZUS składki tylko od pracownika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca w Niemczech i firma w Polsce a składki ZUS

Praca najemna w Niemczech i działalność gospodarcza w Polsce a ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Z dniem 1 maja 2004 r. polski system zabezpieczenia społecznego został skoordynowany z systemami europejskimi. W stanie prawnym sprzed 1 maja 2010 r. obowiązywały następujące akty prawne: rozporządzenie 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WEL 149 z 05.07.1971 r., str. 2, z późn. zm.) oraz rozporządzenie 574/72 – określające sposób realizacji rozporządzenia 1408/71 (Dz. Urz. WE L 74 z 27.03.1972 r.). Rozporządzenia te miały zastosowanie do państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii.

Zobacz również: Obywatelstwo niemieckie a emerytura

Podjęcie pracy w Niemczech a składki

Z dniem 1 maja 2010 r. zaczęły obowiązywać nowe akty prawne UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1, z późn. zm.). Przepisy niniejszych rozporządzeń obowiązywały w stosunku do państw członkowskich UE do 27 czerwca 2012 r. Szwajcaria zaczęła stosować wyżej wymienione rozporządzenia od 1 kwietnia 2012 r., natomiast państwa EOG od 1 czerwca 2012 r. Ostatnie zmiany prawne w tym zakresie zostały wprowadzone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 465/2012 z dnia 22 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (Dz. Urz. UE L 149 z 08.06.2012 r., str. 4). Rozporządzenie to weszło w życie 28 czerwca 2012 r. i od tego dnia zaczęły je stosować wszystkie państwa członkowskie UE. Państwa EOG przyjęły niniejsze rozporządzenie z dniem 2 lutego 2013 r., natomiast Szwajcaria w dalszym ciągu stosuje przepisy rozporządzeń 883/2004 i 987/2009 przed zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie 465/2012 (źródło ZUS).

Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia nr 883/2004 – osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i prowadzi działalność na własny rachunek w różnych państwach członkowskich, podlega ustawodawstwu państwa, w którym wykonuje swą pracę – w którym ma zatrudnienie. Powinna opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do systemu państwa wykonywania pracy najemnej, mimo że w dalszym ciągu prowadzi działalność na własny rachunek na terytorium Polski.

Zatem Pani w ogóle nie powinna płacić składek z działalności w Polsce – tylko składki za zatrudnionego pracownika. Od momentu podjęcia pracy w Niemczech nie podlega Pani pod polskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Zobacz również: Konsekwencje cofnięcia zwolnienia lekarskiego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl