Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca za granicą a pozbawienie do polskiej emerytury

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-12-22

Od 27 lat pracuję i mieszkam za granicą, w Szwajcarii. Niedawno uzyskałam prawo do świadczenia emerytalnego za okres przepracowany w Polsce, jednak emerytura została cofnięta, bo nadal pracuję. Czy zgodnie z prawem zostałam pozbawiona prawa do polskiej emerytury?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w art. 103–106 przewidują szereg okoliczności, w których prawo do świadczenia emerytalnego ulega zawieszeniu.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art.  103a ustawy prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Przepis ten obowiązuje także w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego i prawa do tzw. zwykłej emerytury. Pracownik, który osiągnął wiek emerytalny, może w myśl omawianego przepisu wybrać status emeryta lub zachować, pomimo nabycia prawa do emerytury, status pracowniczy.

Jak wynika z wyroku sądu apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 2017 r. (sygn. akt III AUa 1577/16), skutek prawny przypisywany pozostawaniu w stosunku pracy bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy wykonywanego bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, polegający na zawieszeniu prawa do tego świadczenia bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu, powinien następować również w przypadku kontynuowania zatrudnienia na terenie każdego innego, poza Rzeczypospolitą Polską, państwa członkowskiego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Co więcej, w przypadku nieosiągnięcia jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (czyli np. w przypadku ustalenia wcześniejszej emerytury), zastosowanie znajdują inne przepisy dotyczące możliwości zawieszenia świadczenia. Zgodnie z art. 104 ust. 7 ustawy emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przy czym 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2017 r. wynosi 5659,70 zł.

Zatem w przypadku wystąpienia jednej z powyższych okoliczności organ miał prawo zawiesić wypłatę emerytury do czasu ustania takiej okoliczności. Należy przy tym jednoznacznie stwierdzić, że nie możemy tutaj mówić o pozbawieniu prawa do emerytury, a jedynie o zawieszeniu tego prawa. Wypłata emerytury powinna zostać bowiem rozpoczęta niezwłocznie po ustaniu przesłanki zawieszającej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przeliczenie emerytury na starych zasadach

Czy można ubiegać się o przeliczenie emerytury z urzędu (po rencie 3. grupy) na starych zasadach (wiek emerytalny osiągniętym w 2016 r.)? Ponad...

Uzyskanie wyrównania emerytury za poprzednie lata

Złożyłam wniosek o emeryturę, gdy miałam 62 lata, opóźniłam się z wnioskiem o 2 lata, ponieważ mieszkam za granicą i nie śledziłam...

Doliczenie do stażu pracy nauczyciela pracy w gospodarstwie rolnym rodziców

Urodziłam się w listopadzie 1970 roku. Jestem nauczycielem. Jaki okres mogę zaliczyć do stażu pracy, jeśli pracowałam w gospodarstwie rolnym...

Powołanie na stanowisko prezesa spółki z o.o. a emerytura

Moje pytanie dotyczy emeryta pobierającego emeryturę policyjną, którego spółka z o.o. chciałaby powołać na stanowisko prezesa. Czy taki emeryt...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »