Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca za granicą a pozbawienie do polskiej emerytury

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-12-22

Od 27 lat pracuję i mieszkam za granicą, w Szwajcarii. Niedawno uzyskałam prawo do świadczenia emerytalnego za okres przepracowany w Polsce, jednak emerytura została cofnięta, bo nadal pracuję. Czy zgodnie z prawem zostałam pozbawiona prawa do polskiej emerytury?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w art. 103–106 przewidują szereg okoliczności, w których prawo do świadczenia emerytalnego ulega zawieszeniu.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art.  103a ustawy prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Przepis ten obowiązuje także w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego i prawa do tzw. zwykłej emerytury. Pracownik, który osiągnął wiek emerytalny, może w myśl omawianego przepisu wybrać status emeryta lub zachować, pomimo nabycia prawa do emerytury, status pracowniczy.

Jak wynika z wyroku sądu apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 2017 r. (sygn. akt III AUa 1577/16), skutek prawny przypisywany pozostawaniu w stosunku pracy bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy wykonywanego bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, polegający na zawieszeniu prawa do tego świadczenia bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu, powinien następować również w przypadku kontynuowania zatrudnienia na terenie każdego innego, poza Rzeczypospolitą Polską, państwa członkowskiego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Co więcej, w przypadku nieosiągnięcia jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (czyli np. w przypadku ustalenia wcześniejszej emerytury), zastosowanie znajdują inne przepisy dotyczące możliwości zawieszenia świadczenia. Zgodnie z art. 104 ust. 7 ustawy emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przy czym 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2017 r. wynosi 5659,70 zł.

Zatem w przypadku wystąpienia jednej z powyższych okoliczności organ miał prawo zawiesić wypłatę emerytury do czasu ustania takiej okoliczności. Należy przy tym jednoznacznie stwierdzić, że nie możemy tutaj mówić o pozbawieniu prawa do emerytury, a jedynie o zawieszeniu tego prawa. Wypłata emerytury powinna zostać bowiem rozpoczęta niezwłocznie po ustaniu przesłanki zawieszającej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »